A metszőolló és az oltókés

Homíliavázlat – Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és minél bőségesebb legyen. Ő maga a Feltámadás és az Élet. Életforrás, kegyelemforrás: belőle kell merítenünk, hogy isteni életünk kibontakozzék. A szőlőtő és a szőlővesszők kapcsolatáról szóló jánosi hasonlat (pontosabban allegória) ragyogóan kifejezi a keresztény ember lelki életének titkát.

Vízenjárás a sivatagban

Ahogy közeledik a tavasz utolsó hónapja, egyre erősödik bennem a „nosztralgia”: fárasztó út, szép találkozások, a természet nappal lágy, csillagfényes éjjeleken néha dermesztő öle, majdnem végtelennek ható kaptatók s énem rossz, önző nyúlványait koptató kegyelmi percek, órák, napok emléke önti el elmémet, míg pakolom a hátizsákom.

Jézus búcsúzik – és itt marad

Szentírás-magyarázat – Húsvét ötödik vasárnapja – Jn 15,1-8 – A mai evangéliumi szakasz emlékezetünkbe idézheti Izajás híres példabeszédét, amelyben Izrael a szőlőtő, Isten a szőlő birtokosa és művelője (Iz 5,1-7). Jézus – a szinoptikusok (Máté, Márk és Lukács evangéliuma) szerint Izajás szövegéből indul ki, amikor a saját példázatát előadja a gonosz szőlőművesekről (Mt 21,33-46; Mk 1,1-11; Lk 20,9-17).