„Nem félek, mindenre fel vagyok készülve”

Elhunyt Hollai Antal

Árpád-házi Szent Kinga ünnepén misézett utoljára templomában, a budapest-albertfalvi plébániatemplomban Hollai Antal plébános. Akkor már tudtuk, hogy súlyos beteg, ám derűjével, nyugalmával sokakat megtévesztett. A mise után liturgikus segítőjével beszélgetett, s amikor az elindult a sekrestyéből, utánaszólt: „Nem félek, mindenre fel vagyok készülve.” E szavak mögött egy igazi meghívás története és elfogadása, egy teljes papi élet tárul elénk. Keresztény életet élő család és templomi közösség, az esztergomi ferences gimnázium lelket építő esztendei, az esztergomi szeminárium felkészítő évei és a papszenteléssel elérkező teljes elköteleződés. Ezzel megkezdődött az Úr szőlőjében rendkívül sokirányú és sokszínű munkája (káplánság, aulai szolgálat, papnevelés, nunciatúrai adminisztráció, hitoktatás, plébániai vezetés).

Máriával a világ útjain

Könyvespolcra

A Fájdalmas Szűzanya ünnepén jelent meg Averardo Dini könyve, amely a Szent Szűz tiszteletére Firenzében alapított kongregáció történetét mutatja be. Február 17-én ünnepli az egyház a Szűz Mária Szolgái rendjének vagy – ahogy népszerű nevén ismerjük – a szervitáknak Hét Szent Alapítóját. A rendnek egy férfiága és huszonhárom női ága van szerte a világon, ezek egyike az 1854-ben Firenzében alapított Szervita Nővérek, a Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregáció. Magyarországon 1922-ben Marchi M. Cyrill olasz szervita atya biztatására indulhatott a Fájdalmas Szűzanya Szolgálóinak Magyar Kongregációja Baitz M. Erzsébet nővér vezetésével, aki Pilinszky János nagynénje volt. A kongregáció a szervita atyák támogatásával nagyon gyorsan elterjedt Magyarországon.

Nagylelkű segítő, egyházi diplomata

Tíz éve hunyt el Kada Lajos érsek

Kada Lajos érsek halálának évfordulója alkalmából november 25-én, pénteken 18 órakor Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be a budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templomban. Az emlékmise után minden érdeklődőt szeretettel várnak a plébánia közösségi termébe (Budapest I. kerület, Országház utca 14.), ahol a főpásztor előadást tart Boldog II. János Pál pápa magyarországi tolmácsáról.

Liturgia: A remény fohászai

Az oktatási intézmények kapui bezárultak, és ahol a tanév folyamán lázas munka folyt, ott most felújítási munkák kezdődnek. Az árvíz által okozott károk befolyásolhatják a nyári pihenést, családi együttlétet, táborozásokat, amelyekre sokan talán már hónapok óta készültek.

Liturgia: A papság éve után

Az elmúlt esztendőben Jézus Szívének ünnepével – szinte folytatásként Szent Pál évének – nyitotta meg XVI. Benedek pápa a papság évét. Külön apostoli levéllel hirdette meg, és most a héten, ugyancsak Jézus Szívének ünnepén egy nagy nemzetközi római papi zarándoklattal zárta be. Az esztendő folyamán szerte a világon a papság küldetése, hivatása és az értük való folyamatos imádság került előtérbe.

Liturgia: A tanítás elmélyítése

A húsvét ünnepe körüli napok liturgiája nagyon bőséges lehetőséget nyújt az üdvösség történetének ünneplésére. Ez azért van, mert ekkor ünnepeljük ennek csúcspontját, amely a legnagyobb hatással és következménnyel jelenik meg keresztény életünkben.