Liturgia: A papság éve után

Templomainkban a szentmisék alkalmával közösen, értük imádkozták a hívek a püspökök által megfogalmazott szebbnél szebb imádságokat. Plébániai közösségek zarándokoltak a közös célért könyörögni. Hazánk papjai számára lelki nap volt Esztergomban, amelyet P. Raniero Cantalamessa, a pápai ház szónoka vezetett. Előadások, zarándoklatok, imák segítették magukat a papokat is, hogy egyre jobban elmélyüljenek hivatásuk vállalásában, és minél jobban átérezzék küldetésüket. Az egyik olasz liturgikus folyóirat érdekes számmal lepte meg olvasóit. Liturgia és papság: a papság éve után – címet adta a kötetnek. A kiadói előszó a pap legsajátosabb tevékenységéből, a liturgiából merítette gondolatait, amelyet a későbbi tanulmányok csak jobban gazdagítottak. A pap – olvassuk az első megállapítást – a szent misztériumok részese. A nagycsütörtöki krizmaszentelési mise szövege alapján mondjuk, hogy a pap Krisztus papságában részesül, és ezzel az üdvösség szolgálatát végzi. A krisztusi küldetés számára csak a Krisztussal való azonosulás által valósulhat meg. Ezért ő ezeknek a misztériumoknak az osztogatója is – idézi a szerkesztő ismét egy miseszöveg részletét. Ezzel a megállapítással utal arra, ami a pap mindennapos szolgálatát jelenti a szentségeken, a tanításon és a kormányzáson át. A misében így imádkozik a püspök: „A világmegváltó áldozatot újítsák meg Jézus nevében, és fiaidnak készítsék el a húsvéti lakomát, szent néped között a szeretetben élen járjanak, az igével táplálják, és erősítsék a szentségek által.” A papok a kézfeltétel által kapják hatalmukat, amely számukra a Szentlélek általi megpecsételést és a lefoglalást jelenti, azt az erőt, amely fáradhatatlanná teszi őket szolgálatukban. Ezért folytatja a prefáció így: „Mindig tanúságot tegyenek arról, hogy hisznek benned és szeretnek téged.” E nélkül a papi identitásuk kerül veszélybe, és nem apostolok, a kegyelem kiosztói és az ige hirdetői, hanem hivatalnokok leszünk igazi elkötelezettség nélkül. A szerkesztő egy megjegyzéssel utal az egyház hívő közösségének hivatására és feladatára is: hívő nép, imádkozz papjaidért! Urunk maga is felszólít a közös imára: „Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Május 26-án XVI. Benedek pápa az általános kihallgatáson a papsághoz fordult, összefoglalva legfontosabb gondolatait, amelyeket majd részletesen kifejt számukra a papság évének lezárása alkalmából. „A megtérésről és küldetésről elmélkedünk majd és a Szentlélek adományáról, valamint a Szűzanyával való kapcsolatról. Megújítjuk papi ígéreteinket Isten egész népének támogatásával.” Ezért az egész egyetemes egyháznak jelentős napja Jézus Szívének ünnepe: mindenkinek meg kell újítania a maga hivatását és elkötelezettségét.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .