Liturgia: Imádkozva várták a Szentlelket

A várakozás a nagy eseménynek, a Szentlélek eljövetelének szól. Ebben az írásban nem a szentírási könyvek adataival kívánok foglalkozni, hanem a liturgia által felkínált lehetőséggel. Már többször említést tettünk a Mária-misék gyűjteményéről. Ebben található egy miseforma, amely a Boldogságos Szüzet az apostolok királynőjének címével tünteti ki. Felidézi az apostolok és Mária meghitt, csendes várakozását, hogy a Szentlélek eljövetele után elindulhassanak missziós feladatukra. A mise prefációja arról szól, hogy Mária, miután a Szentlélektől foganta Krisztust, az ő indítására már Krisztust vitte szíve alatt az Erzsébet méhében lévő Jánoshoz. A meghitt találkozást Sarlós Boldogasszony napján ünnepeljük. Így a csendes várakozás mintaképe lett az apostoli közösségnek is. Ezért Máriával együtt várták a Szentlelket.De a várakozás még pünkösd éjszakáján is megvan. Az ősegyházban a katekumenek elmaradt megkeresztelését ekkor végezték. Erre utal V. Piusz pápa misekönyve éppúgy, mint a mai vigília-mise. A Misekönyv 2008. évi kiadása két megoldást is kínál az éjszakai virrasztáshoz. Az egyik, hogy a mise előtt végezzék el az első esti dicséretet, majd következzék a vigília-mise az összes olvasmánnyal. A másik lehetőség, hogy a mise a szokott módon kezdődik, de az olvasmányok előtt intelmet kell mondania a papnak. Ez így szól: Megkezdvén pünkösd vigíliájának ünneplését, szeretett testvéreim, az apostolok és a tanítványok példája szerint, akik Máriával, Jézus anyjával állhatatosak voltak az imádságban, várván a Szentlelket, akit az Úr ígért meg nekik, most mi is megnyugodott szívvel hallgassuk az Isten igéjét. Elmélkedjünk azon, hogy mit tett Isten az ő népének, és könyörögjünk, hogy a Szentlélek, akit az Atya első ajándékként küldött a híveknek, beteljesítse művét a világban. – Ezt követően a szokott rendben folytatódik a mise. Sok helyen ekkor elmélkedéssel, imádsággal és énekléssel virrasztanak tovább, kérvén a Szentlelket, hogy töltse el Krisztus egyházát. A gondos előkészület bizonyára mindannyiunkat még buzgóbb apostoli életre sarkall. Ezért méltó lesz a fohász: Jöjj, Szentlélek Istenünk, jöjj el, jöjj el!

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .