A biblia üzenete – Küldetésünk: hirdetni az örömhírt

Lk 10,1–12.17–20 – Lukács evangéliuma 10. fejezetében elbeszéli a hetvenkét tanítvány szétküldését és beszámolójukat missziós útjukról. Jézus az apostoli megbízatáshoz ajánlásokat, figyelmeztetéseket is ad azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a magatartásuk, ha befogadják őket, illetve ha farkasként rájuk támadnak. A lényeg ez: akár alkalmas, akár alkalmatlan, hirdessék: közel van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az örömhírnek.

A Biblia üzenete: Út a Szeretet-Isten felé

Szentháromság vasárnapján  adjunk hálát Istennek,  hogy az Atya, a  Fiú és a Szentlélek nevében megkereszteltek bennünket: a keresztvíz jelezte, hogy mi, hívők  a Szentlélek teremtőereje által újjászülettünk, és a Lélek által éltetett egyház tagjai lettünk. Hisszük, hogy már most Isten gyermekeinek életét éljük, mert a megtestesült Fiú, a kereszten meghalt és feltámadt Jézus által az Atya fogadott gyermekei lettünk. Hívő életünk így a felfoghatatlan Szentháromság misztériumába kapcsolódik. E misztérium három személy szeretetközössége. Gondolunk-e olykor erre, amikor naponta többször is keresztet vetünk, vagy imáink végén a Dicsőséget mondjuk?

A Biblia üzenete: „Az Úr az!”

A feltámadt Úr a Tibériás-tó partján megjelenik a halászathoz visszatért apostoloknak (Jn 21,1–14). A szeretett tanítvány elsőnek ismeri fel Jézust: „Az Úr az!” Mert a szeretet élessé teszi a hit szemét! „Jól csak a szívével lát az ember” Saint-Exupéry mély meglátása szerint. Korábban már Szent Ágoston is ezt vallotta: „A szeretet az a szem, amellyel »megláthatjuk«, megtapasztalhatjuk a láthatatlan Istent, aki Szeretet.”

A Biblia üzenete: „Ha nem tartotok bűnbánatot…”

Nagyböjt a bűnbánat és a megtérés kiváltságos ideje. A nagyböjtöt megnyitó hamvazószerdán az egyház a nyilvános működését megkezdő Jézus szavaival figyelmeztetett bennünket: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” A hit és a bűnbánat/megtérés (metanoia) a kapu, melyen át belépünk a Jézus által elérkezett Isten országába. Nagyböjt 3. vasárnapjának evangéliumában (Lk 13,1–9) Jézus szavai fenyegetésként hangzanak: „Ha nem tartotok bűnbánatot, mindannyian egyaránt elvesztek!” Mégis a kezdő „ha” jelzi azt, hogy Isten irgalmassága mindig nyitva áll az őszinte bűnbánóknak. Másutt ezt olvassuk az evangéliumban: Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen!”