A biblia üzenete – Küldetésünk: hirdetni az örömhírt

Ferenc pápa, mióta elfoglalta Péter székét, a Mester parancsát teljesíti: a missziós egyház eszményét állítja elénk Az evangélium öröme kezdetű buzdításában és számtalan más megnyilatkozásában. Felfigyelhetünk arra, hogy többször idézi elődje, VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi kezdetű, ma is időszerű buzdítását. Ez annak a szinódusnak a gyümölcse volt, amely az evangelizálással foglalkozott.
„Ki az evangelizálás motorja?”, kérdezi Ferenc pápa a 2013. május 22-i általános kihallgatáson. Majd VI. Pál buzdítását idézi: „Ő, a Szentlélek az, aki ma éppúgy, mint az egyház kezdetén, ott munkál minden igehirdetőben, aki engedi, hogy ő irányítsa, hogy szájába adja a szavakat, amelyekre önmagától képtelen volna, s egyszersmind feléje fordítja a hallgatóság lelkét is, hogy nyitott legyen az örömhír és a meghirdetett Ország befogadására” (EN 75). Ez volt az első pünkösd legfőbb tapasztalata: akik hittel megnyílnak a Szentléleknek, azoknak szívét megvilágosítja, és maguk is tanúságot tesznek az örömhírről: Jézus meghalt és feltámadt értünk, s örök életet ad azoknak, akik hisznek, és hozzá térnek.
Tovább idézve és magyarázva VI. Pált, Ferenc pápa azt fejtegeti, hogy a Szentlélek működésének egy másik hatása a bátorság, hogy mindenkinek hirdessük Jézus evangéliumának újdonságát, mégpedig nyíltan (parrhészia), fennhangon, minden időben és helyen. Így történik ma is az egyházban, és mindannyiunk számára: pünkösd tüzéből, a Szentlélek működéséből az igehirdetés egyre újabb energiái fakadnak, új utak a megváltás üzenetének hirdetésére, új bátorság az evangelizálásra. Ne zárkózzunk el soha e működés elől! Éljük meg alázattal és bátran az evangéliumot! Tegyünk tanúságot az újdonságról, a reményről, az örömről, amelyet az Úr hoz el az életünkbe. Érezzük át magunkban is „az evangelizálás, Jézus hirdetése édes és vigasztaló örömét” (EN 80).
Egy harmadik szempont: az evangelizálásnak mindig az imádságból kell indulnia. „Csak az Istennel való hűséges és intenzív kapcsolat révén lépünk ki saját bezártságainkból, és hirdetjük parrhésziával az evangéliumot. Imádság nélkül cselekvésünk üressé válik, s igehirdetésünkből hiányzik a lélek, a Szentlélek lelke.”
Kérjük Jézus és az egyház anyját, Máriát, közbenjárásával segítse az egyház pásztorait és minden küldetést teljesítő hívét, hogy a Lélek vezetésével bátran hirdessük az evangéliumot, és tegyünk tanúságot az örömről és a keresztény reményről, amelyre olyannyira szüksége van a sok sebtől vérző, reménytelen világnak.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .