Homíliavázlat: “Áldott szenvedés”

A virágvasárnapi szentmisében felolvassák vagy éneklik Krisztus szenvedéstörténetét. A szakemberek szerint Jézus életének ez a mozzanata, a passió képezte a kialakuló evangéliumok magvát. A liturgiának, a szentmisének is ez a középpontja, a húsvéti misztérium megjelenítése. Az első misekánonban ezt imádkozzuk: “Megemlékezünk … Krisztus urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybemeneteléről…”