Szentírás-magyarázat: A Lélek által… Pünkösdvasárnap – Jn 15,26–27, 16, 12–15

A keresztény hit középpontja a Szentháromság misztériuma, a Hármas-egy Isten titka, amely elkülönít minket minden más vallástól. A harmadik személy – akit olykor szinte teljesen elfelejtünk, s csak a kötött imák formuláiban említünk meg – ünnepe a pünkösd, a Jézus által megígért hatalmas nap.

Jézusom! Irgalom!

A hazai, szentlelkes-szociális lelkiségi mozgalom születésnapja, jubiláló ünnepe számunkra ez a pünkösd, hiszen százhuszonöt évvel ezelőtt született Slachta Margit, a Szociális Testvérek Társaságának alapítója, és éppen száz évvel ezelőtt tette le fogadalmát.

Minden Istenben – Isten mindenben…

Loyolai Szent Ignác „gyakorlatias” misztikája – Napjaink arcának csak egyik oldalát barázdálják a felszínes élményhajhászás, a kérészéletű valóságokkal foglalkozás vonásai. Ezzel párhuzamosan folyamatos – igaz, az elkötelezettség és a komolyság különböző szintjein megnyilvánuló – érdeklődés, szomjúság tapasztalható a megélt spiritualitás iránt.

Homíliavázlat: Nem véglegesen köszönt el…

Negyven nap telt el Urunk föltámadása óta. A Mester most is megjelenik tanítványainak, hogy még egyszer megerősítse őket hitükben, mielőtt visszatérne a mennyei Atyához. Búcsúzik tőlük, de érezzük: ez a búcsúzás teljesen más, mint amit mi értünk ezen a kifejezésen. Nem véglegesen köszön el a Mester, s nem is hagyja árván tanítványait.

Szentírás-magyarázat: Elment – és velünk maradt – Urunk mennybemenetele – Mk 16,15-20

A pünkösdöt megelőző vasárnapon Jézus mennybemenetelét ünnepeljük. Az ünnepi mise evangéliuma az idei B évben Szent Márk evangéliumából való. Nem árt tudnunk, hogy ez a könyv – a legrégibb kéziratok tanúsága szerint – eredetileg a 16,8-cal végződött, vagyis nem számolt be a feltámadott Jézus megjelenéseiről. Csupán a húsvéthajnal eseményeit idézte fel: az asszonyok üresen találták Jézus sírját, egy fehér ruhás alak (angyal?) tudtukra adta, hogy mi történt: Jézus föltámadt, Galileába várja az apostolokat.

Krisztus, a tudós

Katolikus orvosok lelki napja -„Melyik a legértékesebb fa?” – tette fel a kérdést Kellermayer Miklós professzor, aki a Magyarországi Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének lelki napján, május 16-án tartott előadást Hit és tudomány címmel. „Az élő fa” – szól a válasz. S amint az előadó rámutatott: ez az egyszerű kérdés-felelet tükrözi talán a legpontosabban a XXI. század gondolkodásmódjának problémáját. Hiszen a mai ember, aki mindent pénzben akar kifejezni, s elveszítette azt a tulajdonságát, hogy egységben lássa a világot, illetve tisztelje az életet, nem ezt a választ adta volna.