A hét szentjei és ünnepei

Prágai Szent Ágnes szűz (Június 8.) – 1205-ben született Prágában. Édesanyja III. Béla királyunknak a leánya. II. Frigyes császár házassági ajánlatát elutasította, és minden vágya a szerzetesség volt. Kapcsolatot tartott Szent Klárával, és négy levele maradt fenn, amelyben a klarissza kolostor alapításáról van szó.

Szentírás-magyarázat: A hegyek üzenete Szentháromság vasárnapja – Mt 28,16–20

Evangéliumának záradékában – akárcsak egész könyvében – Máté nem sok gondot fordít Jézus tanítványainak a tizenkettővel (vagy tizeneggyel) való azonosítására. Sokkal inkább arra irányul figyelme, hogy olvasói meghallják és megértsék Jézus tanítását (vö. Mt 13,11,51). Még az „apostol” szót is kerüli, és a tanítványt „testvérnek” (Mt 18,15), olykor meg „kicsinek”( 18,10) nevezi, hogy egyházának tagjai magukra ismerhessenek.

Júniusi életige

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) El tudsz képzelni egy szőlővesszőt, amelyet levágtak a tőkéről? Nincs jövője, nincs semmi reménye, nem fog már gyümölcsöt teremni. Csak az a sorsa, hogy elszáradjon, és tűzre vessék.