Prágai Szent Ágnes szűz (Június 8.) - 1205-ben született Prágában. Édesanyja III. Béla királyunknak ...
A liturgikus ünneplés részleteiről szóló mostani gondolatmenet „a praktikum istene" felé megnyilvánu ...
A feltámadt Krisztus minden lelki hatalom birtokában küldetést ad az apostoloknak, hogy hirdessék mi ...
Evangéliumának záradékában - akárcsak egész könyvében - Máté nem sok gondot fordít Jézus tanítványai ...
Pünkösd Rómában - Pünkösdvasárnapi homíliájában XVI. Benedek pápa a Szent Péter-bazilikában rámutato ...
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkü ...
Általános szándék: Hogy a szegényebb országok felé forduló nemzetközi figyelem konkrétabb segítségre ...
Az Apostolok cselekedetei mai részlete leírja a Szentlélek kiáradásával kapcsolatos eseményeket. Nem ...