Taizé kovásza - hatvan éve - A feltámadt Krisztus jön, hogy ünnepet készítsen a szívünk mélyén. Az e ...
Sík Sándorról - képek, sorok - „Útszéli csöpp üvegszilánk, rajta a tavasz napvillanata. Ez a parányi ...
Általános szándék: - Hogy az Úr bőséges terméssel áldja meg a földművesek munkáját, a gazdagabb népe ...
„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok." (Mt 24,42) - Megfigyelted, h ...
Nagyhét kezdődik - hosszú, bonyolult, drámai liturgiákkal teljes hét. Sok tennivaló akad ilyenkor a ...
Virágvasárnap van. Ma a liturgia a prédikáció. „Szent színjáték” zajlik le szemünk előtt, ahol ...
A mai ünnepen két evangéliumi szakasz hangzik fel: a körmenetben az első (Jézus jeruzsálemi bevonulá ...
Virágvasárnap, a Jézus jeruzsálemi bevonulásáról való megemlékezés, része minden szentmisének. Az át ...