Májusi imaszándékok: Legyen vége az emberkereskedelemnek!

Korunk egyik legszégyenletesebb, legigazságtalanabb és legvisszataszítóbb jelensége az a fajta kereskedés, amelyet emberi személyekkel űznek szexuális vagy gazdasági kihasználás céljával, az áldozatok szabad akaratának ellenszegülve. Nem más ez, mint rabszolgaság, amely korunkban is, éspedig valamennyi világrészben, milliószámra fal magába emberi személyeket.

Áprilisi imaszándékok: Türelem és kitartás

Úgy tűnik, az utóbbi években folyamatosan növekszik a fundamentalizmus és a végletesség. Egy csoport vagy szervezet alapvető elveinek szoros megtartását és erőltetését jelenti a fundamentalizmus. Ami a vallást illeti: ennek sajátos dogmáit a fundamentalizmus olyan abszolút igazságoknak tekinti, amelyek semmiféle megvitatást nem tűrnek, és ezért mereven elzárkózik a más hiten lévőkkel való eszmecsere elől. A fundamentalista vallási beállítottság rákényszeríti másokra az eszméit. Minden vallásban vannak olyanok, akik eljutnak odáig, hogy fundamentalistává válnak.

Februári imaszándékok

Általános szándék: A tudósok – 1892-ben történt. Egy franciaországi vonaton egymás mellett ülve utazott egy hetven év körüli úriember meg egy egyetemista. Utóbbi egy tudományos könyvet olvasott, a másik pedig egy fekete kötésű kötetet.

Könyvespolcra

Kézikönyv – száz példányban – 1969-ben nevezték ki Weibl Lipótot (1926) Püski plébánosává. E könyvének sajtó alá rendezésével és megjelentetésével plébánosi szolgálatának negyvenedik évfordulóján köszöntik őt barátai, tisztelői.

Januári imaszándékok: Kapcsolatban, közösségben egymással

Általános szándék: A fiatalok és a tömegtájékoztatási eszközök – 2010-től kezdve maga a pápa a havi szándékoknak olyan jegyzékét teszi közzé, amelyben minden szándéknak kettős megfogalmazása szerepel; az egyik, a rövidebb, nagyon megfelel arra, hogy ismertetésünkhöz címnek vegyük, a másikat pedig, amely fohászként fogalmazódik meg, belefoglaljuk az ismertetésbe.

Decemberi imaszándékok: Lássuk meg a Gyermeket a gyermekekben

Általános szándék: Hogy a gyermekeket tiszteljék és szeressék, és soha ne váljanak semmiféle visszaélés áldozataivá. Biztató jó hír 2008 februárjából: az Észak-Ugandát húsz évig pusztító háborúskodás után a szudáni Juba városban békemegegyezést írtak alá, melynek értelmében az ugandai kormány és „az Úr ellenálló hadserege” végleges tűzszünetet léptet életbe. A nevezett „hadsereg” brutális lázadó erő volt, amely két évtized során harmincezernél több fiút és leányt rabolt el, és arra kényszerítette őket, hogy álljanak be harcoló seregeibe.

Novemberi imaszándékok: Tanúságtétellel és testvéri párbeszéddel

Általános szándék: Hogy valamennyi férfi és nő a világon, különösen azok, akikre politikai és gazdasági téren felelősség hárul, soha el ne mulassza a teremtés védelmére szóló elkötelezettségét. A klímaváltozásról írt tanulmányok megerősítik, hogy a Föld hőmérséklete jelentős mértékben emelkedett, éspedig többnyire emberi tevékenységeknek tulajdonítható okokból. A XX. század kezdetétől mostanáig a bolygó átlagos hőmérséklete 0,7 °C-kal nőtt, és a jelen század folyamán pedig újabb 5 °C-kal nőhet, bizonyos földrajzi zónákban még többel is.

Ünnepelni és misszionálni

Októberi imaszándékok – Általános szándék: Hogy a vasárnapot olyan napnak éljük meg, amelyen a keresztények egybegyűlnek a feltámadott Úr megünneplésére, részesedve az Eucharisztia asztalközösségében. Korunkban égető szükségünk van arra, hogy a vasárnapot újraértékeljük. A vasárnap alapvetően a család napja (megpihenés, együttlét, közös emberi, családi programok), keresztény jellege szerint pedig az Úr napja, az Eucharisztia napja.