Luther-ének a szentmisén

Történet a (nem) mindennapi ökumenéről

 

S mi marad, ha vége az egyházak egységéért évről évről megrendezett imahétnek? Kérjük az Úristent az általa áhított közösség megvalósulásáért, de nem tehetünk úgy, mintha rajtunk semmi sem múlna. Nemegyszer a mindennapok csendes eseményei segítenek hozzá, hogy felfedezzük, milyen – olykor egészen egyedi – lehetőségei vannak az ökumenizmus életre váltásának. Az alábbiakban Szob plébánosa meséli el, hogy egyházközségükben hogyan lett egy nyugdíjas evangélikus lelkészből „tiszteletbeli káplán”.

 

A szobi plébániához tartozó kis faluban, Ipolydamásdon bemutatott egyik első misém után odajött hozzám egy ősz hajú, derűs ember, és megkérdezte, nem zavar-e, ha nyugalmazott evangélikus lelkészként részt vesz a vasárnapi szentmiséinken, nem lévén evangélikus templom a faluban. Első meglepetésemből felocsúdva örömmel hívtam meg arra, hogy csakúgy, mint az előző években tette, vasárnapról vasárnapra velünk ünnepeljen. Később kiderült számomra, hogy a hívek mindnyájunk Gyula bácsiját – azaz Dedinszky Gyulát – már „tiszteletbeli katolikusként” tartják számon, és jó volt hallani, milyen szerettel és tisztelettel beszélnek róla. Az elkövetkező években néhányszor megkértem, hogy egy-egy olyan ünnepen, amikor úgy alakult, hogy már nem volt lehetőségem Damásdon is misézni, tartson a közösségnek istentiszteletet. Nagypéntekenként pedig már évek óta igehirdetéssel és katolikus népénekekkel egybekötött áhítatot vezet a híveknek. Lelkésztársam igényességét és tapintatát tükrözi, hogy mindig elkérte az adott nap liturgiájának menetét, de néhány éve már neki is rendszeresen jár az Adoremus. Más jeles alkalmakkor felkértem arra, hogy ketten hirdessük Isten igéjét az ünnepi szentmiséken, sőt valamelyik évben a karácsonyi misén együtt énekeltük el Luther egyik énekét.

Liturgia: Ájtatosságokhoz kapcsolódó imádságok (Præorator 6.)

Az Eucharisztia misén kívüli tiszteletét leíró fejezet után a Liturgikus vezérkönyv a különböző ájtatosságokhoz kapcsolódó imádságokat közli A Jézus Szívéhez történő felajánló imádság az év folyamán tetszés szerint vehető a Jézus Szíve-litániák elimádkozása után, Krisztus király ünnepéhez viszont előírás szerint is hozzátartozik.

Liturgia: Alapvető imádságok (Praeorator 3.)

Az új, országos használatra kiadott liturgikus vezérkönyv első fejezete az alapvető imádságokat tartalmazza magyar és latin nyelven. Ahogy a könyv bevezetőjében is olvashatjuk, az imádságok közlésének célja, hogy az országos gyakorlat mindenütt egységes legyen. A szövegek egyébként megegyeznek a Katolikus Egyház Kompendiumában a függelékben közölt, jóváhagyott szövegekkel.

Liturgia: Figyelj, keresztény!

Mindenszentek és halottak napja ismét elközelgett. „Ahogyan Ádámban minden ember meghal, úgy Krisztusban mindenki örök életre támad” – visszhangozza Szent Pál szavait a halottak napi szentmise kezdőéneke. Számunkra ez a két nap nem csupán a temetői gyertyagyújtás és a csokrok elhelyezésének folklorisztikus hagyományát jelenti. Elbizonytalanító érzéseink mellett, amelyet elhunyt szeretteink elvesztésének fájdalma és a halál utáni világ ismeretlensége miatt érezhetünk, ilyenkor különös erővel szólal meg Isten reményt hirdető szava.

Liturgia: Régit és újat

Sokak szemében az egyház egy olyan őskonzervatív monstrum, amely hagyományos szertartásaival és erkölcsi rendszerével a fejlődés kerékkötője, és minden erejével a már kialakult állapotok fenntartásán fáradozik. Teszi pedig mindezt azért, hogy őrizze, sőt sokasítsa hatalmát és persze vagyonát. Gondoljunk csak a Vatikán szörnyűséges titkait egyre-másra leleplező vagy világméretű katolikus összeesküvésekről vizionáló bestsellerek és sikerfilmek áradatára, melyek elolvasása vagy megtekintése után mindig ugyanaz a kérdés telepedik a bulvárkultúra fogyasztóinak lelkére: hogy lehet az, hogy ezt a gyalázatos szervezetet még mindig nem irtották ki a civilizált társadalmakból?

Liturgia: Beszéd és gesztusok által…

Liturgikus ünneplésünk alapvetően személyes jellegű, beszédhez kötött, és ezért tekinthető egyfajta szavak által több szinten megvalósuló találkozásnak. A liturgia az ünneplők közösségi beszéd-cselekvése, benne kölcsönös „cserét” figyelhetünk meg egyrészt az ünneplők között, másrészt az ünneplők és Isten között. Ennek során azonban nem dolgokat, értékeket, javakat cserélgetünk egymás között. Többről van szó: beszéd, szavak és gesztusok által megvalósuló találkozásokról. Ennek tudatát mindig elevenen kell tartanunk magunkban, hogy a szentségeket és az áldásokat ne egyfajta gyermeteg, mágikus csodavárással közelítsük. Istentiszteleti cselekvésünk akkor nevezhető valódi istenimádásnak, akkor felemelő és gyógyító, ha a szívünk és az Isten között feszülő bizalommal telt kapcsolatból, a hitből születik.

Liturgia: Amikor az egyház szem előtt van

Állami, illetve az egyes települési ünnepek, amelyeken még mindig rendszeresen igénylik a hagyományos egyházi közreműködést, minden évben újra és újra elgondolkodtatnak. Eltűnődöm azon, hogy a kenyérmegáldás-típusú, közéletet is érintő liturgikus ténykedéseink vajon segítséget jelentenek-e a közömbös tömegek számára –meghívások-e ezek egy Isten jelenlétébe helyezett életre, avagy nem valók másra, mint hogy fenntartsák és bebetonozzák a status quót?