Liturgia: Olvasott Ige

(Biblia és liturgia 5.) – Olvasmányoskönyvünk bevezetője a 11. ponttól az igeliturgia elemeit és szertartásait sorolja. Ezek közül elsőként magukról a szentírási olvasmányokról szól (12-18).

Liturgia: Isten igéje a liturgiában

(Biblia és liturgia 4.) – A feledékeny ember emlékezik, emlékezteti magát és társait. Sose feledjétek, mi mindent tett az Úr értünk! Sose feledjétek, hogy egy olyan népnek lehetünk gyermekei, amely évszázadok óta Isten csodáinak áldását élvezi. Isten igéjét olvassuk a liturgiában, felidézve az elmúlt idők isteni cselekvéseit, és ez táplálék, a lelki növekedés forrása számunkra.

Liturgia: Olvasmányok húsvét éjszakáján

Húsvét közeledtével évek óta felhívom a hívők figyelmét arra, hogy a vigília nem egyszerűen egy „hosszú mise", hanem sokkal többről van szó. Húsvét előestéjén az egyház egy éjszakába nyúló virrasztás keretében ünnepel, s emiatt fontos, hogy mi is odaszánjuk az időnket a liturgiára.