Liturgia: Termékeny feszültségben

Amikor a mennyei Jeruzsálemről álmodó fiatal egyházi közösség elindult, hogy Urától kapott küldetését teljesítse, életének első évtizedeiben a közeli végidővárás izgalma jellemezte. Mivel mindenekelőtt a világ Istentől várható beteljesedése foglalkoztatta, tartózkodással tekintett annak jelen állapotára, mindarra, amit az őt körülvevő kultúrák teremtettek.

Liturgia: Átlényegülve, Átszellemülve

Nemrégiben eszembe jutott Leonardo Boff egy írása, amely, ha jól emlékszem, A cigarettacsikk szentsége címet viselte. Kicsit erőltetettnek és hatásvadásznak éreztem a párhuzamot, amivel a tárgyak alapvető jelszerűségéről értekezett, és ebből kiindulva érkezett el a szentségekhez. De azóta is foglalkoztat: hogyan is bánunk a hétköznapokban a tárgyakkal, és hogy miféle jelentéseket vesznek fel vagy veszítenek el a különböző tárgyak. Ez az, ami miatt olykor olyan erősen kötődünk tárgyakhoz, vagy könnyedén megválunk tőlük.

Liturgia: Emberi alakban ragyogott fel előttünk az Isten

A mai lelkipásztori helyzetben talán csak nagyobb városi plébániák engedhetik meg maguknak, hogy Róma városának ősi hagyományát követve három különböző szentmisével ünnepeljék meg Urunk születésének ünnepét. Noha az V. században Nagy Szent Leó pápa még csupán egyetlen karácsonyi misét ismer, Nagy Szent Gergely VII. századból való beszéde már három ünnepi miséről beszél.