Egy rendalapító tanúságtétele

Negyven éve hunyt el Slachta Margit

 

A„boldog békeidőkben”, 1884-ben született Kassán, középosztálybeli családban. Tanári diplomát szerzett. Megismerkedett a katolikus nőmozgalommal, és belépett az alakuló Szociális Missziótársulatba, ahol huszonhat évesen irányító szerepbe került. 1920-ban, harminchat évesen ő lett az ország első női országgyűlési képviselője. 1923-ban a missziótársulat főnöknője új szabályzat bevezetése mellett határozott, és ezzel alapvetően megváltoztatta az addigi életvitelt, küldetést. Margit és negyven nővér ekkor úgy döntött, hogy továbbra is az eredeti szellemben akarnak élni. Ezért 1923. május 12-én megalapították a Szociális Testvérek Társaságát, amelyet aztán negyven éven át Slachta Margit irányított. Az egyházközségi munkák mellett szociális téren is tevékenyek voltak. 1937-ben létrehozták a Katolikus Női Szociális Képzőt, ahol keresztény alapokra épülő szociális munkát tanítottak. Vezetőként dolgoztak a kor jelentős katolikus nőmozgalmaiban. Slachta Margit a nők állampolgári jogainak érvényesítése érdekében politikai pártot hozott létre, ez volt a Keresztény Női Tábor. A Szentlélek tiszteletének terjesztése céljából pedig megalapították a Szentlélek Szövetséget.

Lélek-áradásban élünk

A Szociális Testvérek Társasága 90. évfordulóján

A pünkösd nem egyszeri esemény, hanem folyamatos történés, éledés, születés. Valóra válása az Úr ígéretének, hogy a „másik Vigasztaló” megtanít mindenre, s velünk marad térben és időben, a történelem viharaiban.

Istennek ezt a sajátos Emmánuel voltát, velünk létét ünnepli most a Szociális Testvérek Társasága, nem pusztán egy évfordulót. Nem csupán a tényt, hogy kilencven évvel ezelőtt, a világháború, Trianon és a Tanácsköztársaság után az Úristen létre hívta ezt az ősi szerzetesi hivatást modern formában, itt, Magyarországon.

Miért keresitek az élőt a holtak között?

Megalapozatlan hír Boldog Salkaházi Sáráról

A közelmúltban tévéhíradó és újságok röppentették szét a szenzációs feltételezést, hogy a Margit hídnál a búvárok talán az öt éve boldoggá avatott Salkaházi Sára földi maradványaira találtak.
Örültem, hogy legalább a szenzációs hír leközlése után megkeresett egy tévéstáb, hogy mint illetékesek, mit szólunk hozzá. Elgondolkodtatott a széles körű érdeklődés, izgatott reménykedés, amely ezt a megalapozatlan hírt követte.

Álláspont: Hogy életünk legyen…

Törvényed oly édes nekem… – imádkozza a zsoltáros, és imádkozza a hívő ember több évezrede. Az imádkozik így, aki hittel fogadja, hogy Isten törvénye, a tízparancsolat nemcsak „tíz parancs”, hanem az élet tíz igéje, amely lámpásként világít a lábunk előtt, amely az élet útját világítja meg.

Jézusom! Irgalom!

A hazai, szentlelkes-szociális lelkiségi mozgalom születésnapja, jubiláló ünnepe számunkra ez a pünkösd, hiszen százhuszonöt évvel ezelőtt született Slachta Margit, a Szociális Testvérek Társaságának alapítója, és éppen száz évvel ezelőtt tette le fogadalmát.

Az első képviselőnő

Slachta Margit – Harmincöt évvel ezelőtt, vízkereszt napján halt meg Slachta Margit, a Szociális Testvérek Társasága alapítója, a magyar parlament első nő képviselője, aki képes volt tömegeket közéleti felelősségre ébreszteni, egyéneket pedig közösséggé formálni.