Szellemi honvédelem

A Kommunista Kiáltvány egyik tézise szerint a proletárnak nincsen hazája. Az úgynevezett kozmopoliták pedig az emberiség iránti szeretettel helyettesítik saját hazájuk szeretetét. Csakhogy a kisebb közösségen keresztül lehetünk felelős tagjai a nagyobbnak: aki elhanyagolja a családját, aligha lesz igazán áldozatkész hazafi. Aki nem tartozik valamely nemzethez – amely része az emberiségnek -, hogyan tartozhatna az egészhez? Csak az léphet elő világpolgárrá, aki előbb egy ország polgára volt.

Akik kiteszik a szívüket…

 Nagyböjti karitász-lelkigyakorlat Máriabesnyőn – Kevés alkalmasabb helyet lehetne találni lelkigyakorlatok tartására, mint a Gödöllői-dombság lankái között megbúvó máriabesnyői kegytemplom szomszédságában elhelyezkedő Mater Salvatoris Házat.

Veszélyeztetett értékeink (7.)

Vasvár emlékezete – Domonkos rendtörténeti gyűjtemény – A Vasi-Hegyhát oldalában fekvő kisváros, Vasvár egy – ma még – kevéssé közismert egyházi és művelődéstörténeti értéket őriz. A város domonkos kolostora és temploma ugyanis nemcsak a fehér barátok, de a koldulórendek legrégebbi, viszonylag eredeti formában megmaradt épülete Magyarországon. A kolostor emellett egyre gyarapodó rendtörténeti gyűjteményt is őriz, mely szerencsére egyelőre a kevésbé veszélyeztetett értékeink közé tartozik.

Partra sodort történelem

Kenyeres Lajos tiszaföldvári plébános vértanúsága – A forradalom utáni megtorlás első telén, 1957. február 24-én Kenyeres Lajos tiszaföldvári plébános Vezsenybe indult kerékpárján, hittanórát tartani. Plébániájára azonban már nem térhetett vissza, rejtélyes körülmények között eltűnt.

Egyházépítő szolgálat

Lelkipásztori kisegítők képzése Székesfehérváron – A székesfehérvári egyházmegyében is gondot okoz a paphiány. Területén jelenleg száztizennyolc aktív világi lelkipásztori kisegítő működik, akik közt van, aki hetente igeliturgiát tart, más a vasárnapi szentmisén áldoztat, de van olyan is, akit egy plébánia vezetésével bíztak meg.

A városmisszió folytatódik

„Bizony, eléggé megkoptak az ízületei” – hümmögött a röntgenfelvételről feltekintve a reumatológus doktornő. Nyomkodta, csavarta végtagjaimat, majd jött az ítélet: „A gyógyszert tegyük félre a végső esetre, viszont beutalom gyógytornára!” Tréningnadrággal és a sebtében leemelt, nyárra félretett fehér gyapjútrikóval felszerelkezve meg is jelentem az első foglalkozáson.

Hívom és küldöm a családokat

a Biblia évében – 2008 márciusában – Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!
Március: A házasság szentségi egységét ugyanaz a Lélek hozza létre, aki az egység Lelke a Szentháromságban, az egyházban. Ha a házasság, illetve a családtagok a Lélek vezetése alatt élnek, a szentség adta egység mélyül.

Latin‒Amerika

Kuba várja a bíboros államtitkárt – Február 21-26-án látogat a szigetországba Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár. Luigi Bonazzi érsek, havannai apostoli nuncius nyilatkozatában elmondta: a kubaiak nagy várakozással néznek az államtitkár látogatása elé, remélve, hogy az előrelépést hoz az egyház és az állam kapcsolataiban, a vallásszabadság növekedésében.