Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésére emlékezve a hívek a katolikus templomokban végigjárják-elm ...
Az eucharisztia megalapítását Jézusnak egy olyan mozdulata kíséri, amelyet újra meg újra ismételnünk ...
Beszélgetés Kovács Zoltán atyával a Bibliáról - József, a Szentírás néma alakja - Egyetlen alkalomma ...
Sevillai Szent Izidor püspök és egyháztanító (Április 4.) - Izidor Sevillában született 560 körül, e ...
„Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre." (Iz 32,17) ...
A VI-VII. századi liturgikus sokszínűség egyik példája Britannia kereszténysége, amely a rómaiak jel ...
Amikor a Tábor-hegyi jelenet után Jézus lejött a hegyről a három kiválasztott tanítvánnyal, Péterrel ...
Szent Pál apostol a korinthusiaknak írt első levelében elsorolja, ki mindenkinek jelent meg húsvétko ...