Júliusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a Közép- és Közel-Kelet keresztényei hitüket teljes szabadságban élhessék, és egyúttal a kiengesztelődés és a béke eszközei lehessenek. Megrázó helyzetképet tár elénk a statisztika. A VII. századi arab–moszlim hódítás előtt 95%-ban keresztények alkották a Földközi-tenger délkeleti partvidékeinek lakosságát; ma tizenkétmillióval nem érik el a 6%-ot, és számuk állandóan fogy.

Minden lépés ima

Gondolatok a táncmeditációról – Lehet-e imádkozás közben táncolni? No és tánc közben imádkozni? Esetleg táncolva imádkozni? Dávid és Izrael egész háza teljes lendülettel táncolt az Úr előtt, s énekelt citera, hárfa, dob, csengettyű és cintányér kíséretében (2Sám 6,5) – olvassuk Sámuel könyvében. Mondhatjuk, hogy régen volt már, hogy Dávid táncolt az Úr előtt. No, és mi a helyzet ma, velünk? Táncolhatunk-e mi is az Úrnak?

Szent Pál segítségül hívása

Már az első századokban fohászkodtak a keresztények a szentség hírében vagy a vértanúként elhunytakhoz. A római Szent Sebestyén-katakomba falán a mai napig látható a felirat: „Petre et Paule petite pro victore!” „Péter és Pál, imádkozzatok a győzőért”, vagyis a vértanúságba, a halálba indulóért, aki életáldozatával győzelmet arat a halálon.

A papok éve elé

XVI. Benedek pápa egy nappal az év megnyitása előtt üzenetet intézett a világ valamennyi katolikus papjához. A többoldalas levélben a papi hivatás eszményeire emlékezteti a lelkipásztorokat. A mai papoknak Vianney Szent János, az arsi plébános példája által kell megtanulniuk, hogyan azonosulhatnak teljesen hivatásukkal – hangsúlyozza a pápa.