Őrizték a tüzet: Németladtól Rómáig

Berger Margit Mária Genovéva – Miasszonyunkról nevezett kalocsai iskolanővér – „Bácsbokodon születtem egy négygyerekes család legidősebbjeként, szüleim szegények voltak. Ebben a faluban bunyevácok, németek és magyarok laktak, a lányok szép népviseletben jártak a misére. A Kalocsai Iskolanővérekhez jártam és harmadik osztályos voltam, amikor Szeráfia nővér tanított minket.

Szendvedésükből fogant a szabadulásunk

A szerzetesközösségek szétszóratásának évfordulóján – Megköszönjük Istennek, hogy bátor szerzeteseket és szerzetesnőket adott nekünk, akikre feltekinthettünk. Az ő kitartásuk, szenvedésük és haláluk hozta meg számunkra a szabadulást. Kérjük őket, legyenek oltalmazóink és közbejáróink, hogy ma is bátrak és hősök legyünk – hallhattuk Havassy József szalézi atyától június 12-én, a szerzetesközösségek szétszóratásának hatvanadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a budapesti ciszterci templomban. A Szűz Mária tiszteletére elmondott laudes után különböző rendekből hallhattunk tanúságtételeket.

Szemben úszni az árral

A fiatalok tiszta életre neveléséről – A világ félrevezeti a fiatalokat, amikor azt állítja, hogy a házasság előtti szexuális élet javára válik a házasságnak. A fiatalok többsége ma is örök hűségről álmodik. Akik próbaházasságban éltek, vagy szexuális kapcsolatot létesítettek az esküvő előtt, azok között a felmérések szerint jóval magasabb a válások aránya –mutatott rá Tomka Ferenc a Boldogok a Tisztaszívűek Imakonferencia által rendezett találkozón.

Őrizték a tüzet: A kisgyermekekért és a betegekért élt

Molnár Ilona Dalma nővér – „Szegeden születtem, hétgyermekes családban, édesapám fűtőként dolgozott a vasútnál. A keresztes nővérek óvodát nyitottak a városban, hozzájuk jártunk, és nagyon megszerettük őket. Az elemit és a polgárit Szegeden, a Notre Dame-nővéreknél végeztem. 1935. augusztus 1-jén léptem be jelöltként Zsámbékon a Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérekhez – meséli hivatásának kezdetéről Molnár Ilona.

Megmutatni a tiszta forrást

Katolikus óvodapedagógusok konferenciája – „Egyre veszélyesebb a vallási tudatlanság. Elveszett az a biztos alap, amelyet az ezeréves keresztény magyar örökség megteremtett népünk és a nemzet számára. Félreértett kifejezések elidegenítették az embereket a vallástól.