Keresztény értelmiségiek küldöttgyűlése

Lezsák Sándor: Szívünk, gondolatunk egy

 

A budafoki Tomori Pál Főiskolán tartotta meg őszi küldöttgyűlését a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ). A rendezvényen szó volt az Európai Unió és hazánk kapcsolatáról, a helyi kereszténycsoport tevékenységéről, majd díjakat adtak át, többek között Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének.

 

A kétnapos esemény első napján Schöpflin György fideszes európai parlamenti képviselő tartott előadást az unió felépítéséről, szervezetéről, a parlament és a bizottságok munkájáról. A megjelent KÉSZ-küldötteket és az előadókat Osztie Zoltán, a szervezet elnöke, a budapesti belvárosi plébánia plébánosa köszöntötte. Elmondta, hogy a szövetségnek országszerte csaknem hatezer tagja és hatvan szervezete van. Minden évben kétszer tartanak találkozót a csoportok képviselői.

Csodás érmék az államtitkártól

Ökumenikus kápolnát szenteltek a tabi szociális otthonban

 

Egy meglévő termet újítottak fel és rendeztek be ökumenikus kápolnának a tabi Dr. Takács Imre Szociális Otthonban. Az átalakítás a somogyi intézmény, valamint az Egy Csepp Emberség Alapítvány félmillió forintos támogatásával a Lelkigondozás Somogyban a hit évében című program keretében valósult meg. A kápolnaszentelésen az épület előtti fakeresztet is megáldották a történelmi egyházak képviselői.

 

Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár több, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltsége által szervezett rendezvényen is megfordult már Somogyországban a hit évében. Köszöntőjében ezúttal arról beszélt: Teréz anya, amerre járt, mindenütt csodás érméket adott ajándékba, s így megnyíltak előtte a kapuk.

Együtt érző szívvel szolgált

Elhunyt Hetény János prépost, kanonok

 

Hosszú, türelemmel viselt szenvedés után november elsején, mindenszentek ünnepén elhunyt Hetény János plébános. Bár nevét a nagy magyar néprajzkutatók között, Bálint Sándor neve után, a mester egyik leghűségesebb tanítványaként szokták emlegetni, megemlékezésemben különösen lelkipásztori munkássága előtt szeretnék fejet hajtani. Papi életéből három és fél évtizedet a soproni Lövérek Árpád-házi Szent Margit-plébániáján szolgált. Már az első tíz év után, alig ötvenévesen szembe kellett néznie egyre súlyosbodó betegségével. Mégsem vonult vissza, hanem erejét szinte végsőkig megfeszítve igyekezett megszemélyesíteni hívei között Jézust, a Jó Pásztort, aki életét adja övéiért.

Piarista Ökollégium Nagykanizsán

Megnyitotta kapuit a nagykanizsai Nonprofit Információs Központ, más néven a Piarista Ökollégium. Az év elején elnyert, 135,6 millió forintos európai uniós támogatásnak köszönhetően a zöld látogatóközpontban fenntartható és környezetbarát technológiákat mutatnak be több éven keresztül. A beruházás során megújul a piarista fiúkollégium és rendház épülete is.

 

Szathmáry Melindától, a Piarista Tartományfőnökség kommunikációs munkatársától megtudtuk: a kétéves projekt keretében az épületet hőszigetelték, új nyílászárókra cserélték a régieket, s korszerűsödött a fűtési rendszer és a meleg vizes hálózat, valamint kettős szennyvízhálózat alkalmazásával kiépült az úgynevezett szürkevíz-újrahasznosítási rendszer is. Az épületben szelektív hulladékgyűjtőket helyeztek el, és hamarosan megépül egy kerékpártároló is. Áthelyezik az épület főbejáratát, és liftet is kap az intézmény. A projekt során környezetirányítási rendszert vezetnek be, valamint egy komposztáló területet is kialakítanak.

Imádság és misszió

Az új evangelizáció útjai

 

Az Országos Lelkipásztori Intézet szervezésében a fenti címmel tartják meg a III. Új Evangelizáció Konferenciát Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban, november 22–23-án. Talán sokan úgy gondolják, hogy ez a téma nem túl érdekfeszítő. Valójában azonban a legtöbbünk által alig ismert területre merészkedünk majd. Amikor felmerül a gondolat, hogy egy plébánián missziót kellene szervezni, azonnal a gyakorlati vonatkozásokról kezdünk beszélni. Programokról és projektekről vitatkozunk, arról, hogy lesz-e elég munkatárs és pénz a tervezett események lebonyolítására. Furcsa, de a korszellemtől vezettetve az evangelizációhoz is hajlamosak vagyunk materialista módon hozzáállni. Pedig a misszióhoz szükséges inspirációt és erőt csakis a Szentlélekből meríthetjük. Már az elején el kell döntenünk ugyanis, hogy kinek a misszióját szeretnénk végbevinni: a saját magunkét vagy Jézus Krisztusét. A sajátunk, amit pusztán emberi elképzeléseink és prioritásaink alapján valósítunk meg, eleve kudarcra van ítélve. Lehetnek látványos programjaink, de maradandó gyümölcsök nem lesznek.

Folyónál

Híd és víz együttállásában a centrum a kikötő, ahol két hajó vár az indulásra. Két tiszt még a parton sétál a hűvösödő délutánban, sapkájukon fény csillan, a leáldozó napé, mely halványsárga hidat köt a távoli és az itteni part közt; hullámok fürödnek a sugárzásban, hírük az őszé. Néhány rozsdás levél eloldódik a kövektől, és megindul a nagy sodrás felé. Húz a víz és húz a mély. Nyugvó szöglete nincs az áradásnak, ahogyan az életnek sincs.

 

A nyugalom más. A nyugalom talán a híd; most senkit sem látok rajta, csak a vasívek feszülnek a víz felett, s a nap – felhők közül – rátelepszik. A sok látszatmozgásban (is) a fényességforrás a biztos. Vas és fény.

Házasságról, családról a Vatikánban

Erdő Péter bíboros a jövő évi püspöki szinódus előkészületeiről

 

Korábban már hírt adtunk róla, hogy Ferenc pápa nemrég a család témájával foglalkozó, jövő őszi rendkívüli püspöki szinódus főrelátorává nevezte ki Erdő Péter bíborost. A magyar főpap november 5-én sajtótájékoztatót tartott a már meg is kezdett munkáról a Vatikánban Lorenzo Baldisseri szinódusi főtitkárral és Bruno Forte érsekkel, a szinódus különleges titkárával. A bíboros bemutatta a 2014-es tanácskozást előkészítő dokumentumot és azt a kilenc témakörre osztott harmincnyolc kérdést, amelyet elküldtek a püspöki konferenciáknak, illetve az egyházmegyék főpásztorainak. A kérdésekre adott válaszokból szeretnék alaposabban megismerni a mai családok helyzetét. A sajtótájékoztatót követően, még Rómában kértük meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, hogy beszéljen a rendkívüli szinódus témájáról, a püspöki karoknak kiküldött dokumentumról és kérdésekről.

 

Miért van szükség rendkívüli szinódusra? Hiszen 2015-ben rendes püspöki szinódust is tartanak.

 

– A püspöki szinódus intézményének többféle működési formája van. Ismert a rendes, teljes ülés. Emellett vannak úgynevezett részleges ülések, amelyeket például egy-egy földrész püspökeivel tartanak. Rendkívüli ülést a pápa olyan ügyekben szokott összehívni, amelyek sürgősek, fontosak. Ilyenből nem volt még sok a szinódusok fél évszázados történetében, a mostani lesz a harmadik. A püspöki szinódusnak csupán tanácsadói szerepe van, záródokumentuma minden esetben a szentatya elé kerül.

Zarándokemlék

Sasvári pietàk a Néprajzi Múzeumban

„A búcsújárás kivonulás az otthoni környezetből, ahol minden a földi munkára, feladatokra emlékeztet, szabadulás az emberi vonatkozások kötelékéből, fölülemelkedés a megszokott mindennapokon” – fogalmaz Bálint Sándor Búcsújáró magyarság című művében a kegyhelyekre zarándoklás lelki indítékáról. Az Emlék Sasvárról címmel nyílt kiállítás pietài bizonyítják igazán, mennyire hozzátartozott a búcsújáráshoz a búcsúi emlék megvásárlása, hogy aztán az otthon részeként is emlékeztessen ama fölülemelkedésre. A Néprajzi Múzeum a Szakrális Művészetek Hete programsorozat keretében évről évre kamaratárlatot szervez, amelyhez az intézmény egyházi gyűjteményének tárgyaiból válogatnak. Ilyen módon a sasvári pietàk közül néhánnyal már korábban is lehetett találkozni, de egy egységes kiállítás részeként még nem voltak együtt láthatók.