A harangok nem ismernek határokat

Testvérkapcsolatok az Ipoly két partján

Úgy tartják, ott van a szülőföld határa, ameddig a harang hangja elhallatszik. Ám ha összeölelkeznek a harangok, s találkozik az ég a földdel, akkor otthonra találunk, testvérek és barátok fogadnak. A harangozás megszentelt idő. Ezt a régi igazságot tapasztalhatták meg mindazok, akik május 28-án részt vettek a terényi és az apátújfalui „testvérharanglábak” megáldásán, szentelésén.

A Nógrád megyei Terényt és a felvidéki Apátújfalut, Mikszáth jó palócainak és tót atyafiainak földjét évtizedek óta ápolt testvéri kapcsolat fűzi össze. A terényi székhelyű Arttéka Művészet Határok Nélkül Egyesület vezetésével, valamint a Balassagyarmati Fegyház és Börtön szerepvállalásával hosszú évek álma valósulhatott meg egy országhatárokon átnyúló uniós pályázati együttműködésnek köszönhetően.

Szent Imre nyomdokain

„Fiatal magyar keresztények szeretnénk lenni!” – erősítettük meg a keresztségben vállalt hitünket a balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola diákjaival közösen. Fiatalok, akik az idő múlásával is erős akarattal őrizzük tisztaságunkat, bátorságunkat, lendületünket. Magyarok, akik adományként őrizzük, hálával és szeretettel óvjuk hazánk szépségeit, a magyar nyelv csodálatos kincseit és történelmünk nagyjainak, szentjeinknek példamutatását. Keresztények, akik Krisztus útján járva éljük mindennapjainkat, és akiket arról ismernek meg, hogy szeretjük egymást.

Múltidéző megújulás

Országjáró

A bujáki templomtorony története

A XVIII. század közepe táján a bujáki erdőben egy csodálatosan szép templomtorony magasodott az ég felé, dicsérve a Jóisten kegyelmét és szeretetét.

Ám ahogy telt-múlt az idő, az egykori toronysisak eltűnt a történelem útvesztőjében, s helyére egy csonkasüveg került. Úgy tűnt, a templomot megkoronázó barokk torony örökre a feledés homályába merül. Egészen napjainkig.

Ám 2010-ben a torony és a templom homlokzatának felújítása halaszthatatlanná vált. Nógrád megye fiatal főépítésze, Karaba Tamás lelkiismeretes, kitartó kutatásainak eredményeként napvilágra kerültek az eredeti szerkezeti megoldásokra utaló nyomok. Ezek alapján el is készült a feltételezett barokk templomsüveg építészeti rajza, ám korabeli dokumentumok hiányában a műemléki engedélyezéshez sajnos ez nem volt elegendő.

Magyar szentek és égnek angyalai

A balassagyarmati Szentháromság-templom új freskói

„Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van” (Mt 5,14–16).

A határon túl is együtt

Szent István-ünnep a Felvidéken, Apátújfaluban

Egyik legigazabb emlékem a gyermekkorból az a pillanat, amikor anyám ölébe bújva találtam menedékre, otthonra a világ furcsa szövevényében. Az ismerős, a kedves mindig befogadott, erőt adott. Szent István királyunk egész országát helyezte Szűz Mária, Nagyboldogasszonyunk anyai védelmébe. Árva népét a legszentebb gondoskodásba ajánlotta. Augusztus 20-án erre a történelmünket ezer év után is meghatározó tettre, a népének gerincét megerősítő királyra, szentre emlékezve ünnepelünk. Az Ipoly völgyének népe, Palócország lakói a határon túl, Apátújfaluban tartották közös megemlékezésüket.

Palócok ünnepe

A palócok vallási kultúrájában Szent Anna, Szűz Mária anyja a magtalanok, az áldott állapotban lévők és a női betegségben szenvedők pártfogója. Szent Annát egyaránt tisztelik a gyermekáldásra várók reménységeként, a családok védőszentjeként és a jó halál patrónusaként.

Freskókkal az iskolai kultúráért

Országos programot indít az ARTTÉKA

A magyar tudatban a templomot felépíteni Szent István óta egyet jelent a nemzet megtartásával a szétszóródással szemben. A települések iskolái ugyancsak ezzel a céllal váltak nélkülözhetetlenné történelmünk során. A Templomunk a mi iskolánk című projekt a freskófestészet társadalomformáló erején keresztül a két legtisztább közösségi céllal létrejött tér – a templom és az iskola – között próbál kapcsolatot teremteni.