Embertárs

Beindult a gyulafehérvári Caritas Pető-programja

Beindult a gyulafehérvári Caritas Pető-programja

Július 10-én olyan gyerekek állapotát mérték fel, akiknél a születés előtt, közben vagy után történtek miatt mozgáskárosodás alakult ki. Olyan felnőtteket is megvizsgáltak, akiknek agyvérzés, illetve koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk, esetleg Parkinson-kórban vagy sclerosis multiplexben szenvednek.
Másnap megkezdődtek a fejlesztő foglalkozások, amelyeken huszonegy felnőtt és huszonhét gyermek, illetve fiatal vesz részt. A konduktorok csapatának bővülésével a következő héttől a várólistán levőknek és további érdeklődőknek is lehetőségük nyílt arra, hogy részt vegyenek az egész­ségiállapot-felmérésen.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Igazságtétel Pócspetriben

Igazságtétel Pócspetriben

Fotó: Balázs Attila/MTI

 

Tamás György, Pócspetri polgármestere elmondta, a rehabilitációs eljárás folytatásaként a tragikus események helyszínét, a polgármesteri hivatal épületét történelmi emlék­hellyé szeretnék nyilvánítani, valamint elkezdik fejlesztését is. Az ünnepségen ­Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke és több megyei hivatalvezető is részt vett. A község Szent Kereszt felmagasztalásáról nevezett templomában a pócspetri születésű Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált ünnepi szentmisét.
Az esemény alkalmából rendezett megemlékezésen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntését tolmácsolva Csallóközi Zoltán kabinetfőnök a hatvankilenc évvel ezelőtti történéseket felidézve arról beszélt: a rendszerváltozás után csaknem két évtizednek kellett eltelnie, hogy a háború utáni történelemtanítás elferdített szemléletén változtassanak, az elhallgatott fejezetekről pedig nyugodtan, tényszerűen lehessen beszélni.
A kommunista történelemszemlélet a hazájukért dolgozó, életüket feláldozó, nemzetükért felelősséget vállaló embereket tüntette fel ellenségként, helyükre a megszállókat korlátlanul kiszolgáló kollaboránsokat állította példaképül – fogalmazott a kabinet­főnök.
Csallóközi Zoltán hozzátette, a rendszerváltozás után megindult egy folyamat, amelyben az értékek a helyükre kerültek, a rendszer áldozatait már igazi példaképként lehet tisztelni.
A pócspetri eset előzményeként 1948. május 15-én ­Ortutay Gyula vallásügyi és közoktatási miniszter bejelentette az iskolák államosítását. Iskoláinak elvesztését a legtöbb egyház tudomásul vette, azonban a Katolikus Egyház – élén Mindszenty József bíborossal – ellenállt. Ennek hatására Pócspetriben is szervezkedni kezdtek annak érdekében, hogy a helyi egyházi iskolát ne szüntessék meg. Június 3-án Asztalos János helyi plébános felhívására az esti litánia után több száz hívő vonult a jelenlegi községháza épületéhez, ahol az iskola államosításáról dönteni hivatott képviselő-testület ülésezett. Az ellenük kivezényelt rendőrök egyikének a kezében dulakodás közben elsült a fegyver, halálra sebesítve az egyen­ruhást.
A korabeli hatalom a bal­esetet gyilkosságnak beállítva példát akart statuálni, Királyfalvi Miklós segédjegyzőt június 11-én kivégezték, Asztalos János plébánost pedig halálra ítélték, de az ítéletet másodfokon életfogytiglani börtönre enyhítették. A községben kijárási tilalmat rendeltek el, a lakók közül több embert még aznap előállítottak és letartóztattak, bántalmazással kényszerítve őket vallomás­tételre. A verésekbe hárman később bele is haltak, többen súlyos büntetést kaptak.
Az Országgyűlés 1948. június 16-án végül elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt, melynek hatálya alól csak nyolc katolikus, három református, egy evangélikus és egy izraelita gimnáziumot mentesítettek. A megfélemlítés nem törte meg a pócspetrieket, bár a falun sokáig rajta maradt a „rendőrgyilkos” bélyeg: a per után egy évvel két helyi fiatalember, Miterli György és Som ­Ferenc jelentkezett a faluból kispapnak, és a következő évtizedekben több papot nevelt ki a község.
A Fővárosi Bíróság 1990-ben hatályon kívül helyezte az ítéletet, Asztalos Jánost és Királyfalvi Miklóst a vád alól felmentette, és hatályon kívül helyezett további négy vádlott elleni ítéletet. A bíróság 1993 végén perújítási tárgyalás alapján további két vádlottat mentett fel bűncselekmény hiányában.
Szombaton a jelenlévők és az áldozatok rokonai az emlékezés koszorúit és virágait helyezték el az 1948-as események áldozatainak emléktáblájánál, ezt követően Királyfalvi Miklós ünnepélyes újra­temetési szertartását tartották meg a község temetőjében. A segédjegyző hamvait korábbi nyughelyéről, Rákoskeresztúrról kihantolták, Pócspetribe szállították, és örök nyugalomra helyezték.
A pócspetriek történetéről az 1980-as években Ember ­Judit készített dokumentumfilmet.

Veszélyben a szólásszabadság

Veszélyben a szólásszabadság

A büntetőjogi kódex a továbbiakban büntethető diszkriminációnak tekint minden olyan megnyilvánulást, amely a nemi identitás és a nem kifejezése ellen irányul.
Az intézkedés célja, hogy jogilag védje a gyűlöletcsoportok propagandájától azokat, akik nemi identitásuk miatt eltérnek a többségtől, így például a transzszexuálisokat. „Az Egyház minden emberre úgy tekint, hogy az Istentől, Teremtőnktől kapott és önmagából fakadó méltósággal rendelkezik, bármilyen módon határozza is meg magát, és bármilyen életstílust is választ.” Ebből következően igaz­ságtalannak tartja „a diszkrimináció és az erőszak minden formáját, amely a személy, a közösség vagy emberek kategóriája ellen irányul”. A kanadai püspöki konferencia ilyen értelemben egyetért a diszkriminációellenes törvény céljával.
„Ennek ellenére a katolikusok nem támogathatnak bizonyos alapelveket, amelyek a törvény hétterében állnak, és amelyeket a mai társadalom széles körben elfogad” – hangsúlyozzák a főpásztorok. A legsúlyosabb ezek közül az, amely azt állítja, hogy a nem elválasztható a biológiai szexualitástól, illetve az egyén döntésére van bízva. A modern genderelmélet e központi alapelve szemben áll a természetjoggal és a keresztény kinyilatkoztatással, ezért Ferenc pápa és XVI. Benedek is nyíltan elítéli. Ahogyan a Teremtés könyvében (Ter 1,26–27) is olvashatjuk, Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. A Katolikus Egyház Katekizmusa pedig kijelenti: minden férfinak és nőnek feladata, hogy felismerje és elfogadja szexuális identitását, amely magában foglalja a fizikai, a morális és a spirituális különbségeket és az egymást kiegészítő jegyeket, amelyek hatással vannak a személy valamennyi aspektusára, teste és lelke egységében.
A kanadai püspökök határozott aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy a törvény súlyos következményekkel járhat a szólás-, a gyülekezési és a vallásszabadságra nézve. Arra buzdítják a katolikusokat és minden jóakaratú embert, hogy védelmezzék e szabadságjogokat és azokat az emberi méltóságra vonatkozó koncepciókat, amelyeken ezek alapulnak.

Megkezdődött Nagyváradon a Bolyai Nyári Akadémia

Megkezdődött Nagyváradon a Bolyai Nyári Akadémia

Nagyváradon, a Posticum Keresztény Kulturális Központban július 10. és 14. között tartották az idei Bolyai Nyári Akadémiát. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett idén a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Kateketikai Központja vállalta a társszervező szerepét.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége huszonöt éve szervezi meg a Kárpát-medence legnagyobb magyar pedagógusfórumát, a Bolyai Nyári Akadémiát. Az idei találkozó témája a következő volt: „Legyen játék a tanulás! – Hatékony módszerek a hitre nevelés szolgálatában.”
Július 10-én reggel a hitoktatók a Posticum kápolnájában gyűltek össze, ahol Böcskei László megyéspüspök szentmisét celebrált. Bevezetőjében a próféta szavait idézte a kiválasztottságról és a küldetéstudatról, kiemelve, hogy a hitoktatóknak is küldetésük van, melyet a Mesterükkel való közösségben, az ő tanítványaiként és követeiként kell megvalósítaniuk. A mostani rendezvény a lelki gazdagodáson túl segítségükre van abban is, hogy új erőt, lendületet kapjanak további munkájukhoz – hangsúlyozta a főpásztor.
A Jézus missziós útjairól szóló evangéliumi részlethez kapcsolódva a megyéspüspök a közvetítés, az érintés és a csoda szavak fontosságát fejtette ki elmélkedésében. Hangsúlyozta: a kafarnaumi elöljáró, akinek meghalt a lánya, azért hívta segítségül az Urat, mert hitet és új életet akart tőle.  A hitoktatók is az életre vezető utat tárják fel és közvetítik hittel, miközben ugyanúgy próbálnak közelebb kerülni Krisztushoz, mint egy másik történet főszereplője, az egyszerű asszony, aki a tömegben igyekezett megérinteni Krisztus ruhájának szegélyét. Böcskei László felhívta a hitoktatók figyelmét arra, hogy miközben Isten munkatársaivá válnak, ne feledkezzenek meg arról, hogy csupán eszközei az Úrnak, hiszen a csodát ő műveli az emberek életében.
A szentmise után a díszteremben tartották az ünnepélyes megnyitót, ahol Benedek Ramóna, a Nagyváradi Egyházmegye hitoktatási módszertani felelőse köszöntötte a megjelenteket. Böcskei László megyéspüspök zarándokoknak nevezte, és arra kérte őket: az itt elsajátított ismeretekre alapozva folytassák közösségépítő munkájukat.
Soós Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Bihar megyei elnökének szavait követően Ozsváth Judit, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem oktatója a továbbképzés szükségességéről, a hitoktatás terén megvalósítandó szemléletváltásról és a küldetés fontosságáról beszélt. Ezt követően Szabó Boróka és Rejtő ­Dóra, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai Szent László-himnuszokat és népdalokat énekeltek.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Könyv a győri bencés templom harangjainak történetéről

Könyv a győri bencés templom harangjainak történetéről

Fotó: Kleininger Tamás

 

 

A Szent Benedek ünnepének előestéjén, július 10-én bemutatott szentmise főcelebránsa Fazakas Márton csornai premontrei apát volt. Az eseményen részt vett Simon Róbert ­Balázs, a térség országgyűlési képviselője, Fekete Dávid, Győr város alpolgármestere és az adományozás főszervezője, Bogisich Ferenc.
Sárai-Szabó Kelemen bencés szerzetes, templomigazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Szeretném megköszönni Szent Benedeknek azt, hogy bölcs atyaként tekint ránk, és bármikor meríthetünk bölcsességéből. Ma, amikor biztos pontokat, útjelzőket keresünk, hogy merre tovább európai emberként, keresztényként, hozzá bátran fordulhatunk. Imádkozzál és dolgozzál – és olvass, tette hozzá egy bencés apát a XX. század vége felé.” E három dolog fontosságát hangsúlyozta a perjel, majd így zárta beszédét: „Szent Benedek közösségben gondolkodik. Nem magányosan küzdő embereket akar, hanem olyanokat, akik közösen cselekszenek egy nagyobb jóért. Imádság, munka és olvasás vezessenek bennünket egy olyan európai közösség felé, amelynek tagjai tudnak együtt küzdeni egy nagyobb jóért, a közösség javáért, és végső soron Isten dicsőségéért. Szent Benedek atyánk, könyörögj értünk, hogy megértsük üzeneted, és tudjunk együtt küzdeni.”
A liturgia végén Bogisich Ferenc és Fekete Dávid mutatta be a harangok újjászületéséről készült, fotókkal gazdagon illusztrált kötetet. Elmondták: példaértékűnek tartják a győriek összefogását, és remélik a közös munka folytatását. A könyvnek DVD-melléklete is van: a tizenöt perces kisfilm narrátora Gáti Oszkár színművész, aki szintén jelen volt az ünnepségen, amely rövid fogadással zárult a perjelség ebédlőtermében.
A kötetből sorszámozott díszpéldányok készültek az adományozóknak. Az egyes sorszámút Ferenc pápának juttatják el, aki decemberben megáldotta a harangokat a Vatikánban. A díszkiadványt a győri bencés templomban vásárolhatják meg az érdeklődők.

Forrás: Loyolai Szent Ignác bencés templom

 

Veres András megáldotta az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángját

Veres András megáldotta az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángját

A főpásztor a győri püspökvár előtti téren fogadta az olimpiai fesztivál küldöttségét, amelyet Fekete Dávid és Somogyi Tivadar, a város alpolgármesterei vezettek.
A győri főpásztor hangsúlyozta, a küldöttség tagjai nagyszerű esemény részesei lehetnek, hiszen önkéntesként, segítőként „Európát láthatják vendégül” a megyeszékhelyen. Arra buzdította a szervezőket, hogy szeretettel, örömmel várják az olimpiai játékokra érkezőket.
Veres András az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángját a béke, a szeretet és a kölcsönös tisztelet szimbólumának nevezte. Azt kívánta, hogy az olimpiai fesztivál valóban békés, örömteli esemény legyen minden résztvevő számára.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Házasság az idősotthonban

Házasság az idősotthonban

Nagy esemény történt a pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthonban: július 7-én örök hűséget esküdött egymásnak az intézet két lakója, a 93 éves Schopper Fülöp József és a 94 éves Betz Erzsébet.
A tanú szerepét az intézmény vezetőségéhez tartozó Bolláné Karádi Kitti és Medvéné Lengyel Mónika látta el.
Az esketést Khirer Vilmos pápai prelátus, nyugdíjas plébános celebrálta.

A gyermekekért adtak hálát Vértessomlón

A gyermekekért adtak hálát Vértessomlón

Fotó: Berta Gábor

 

A székesfehérvári megyéspüspök 2011 óta hívja Sarlós Boldogasszony hagyományos búcsúnapjára a várandós édesanyákat, a gyermekáldásra váró házaspárokat, valamint a vértessomlói kegyhely tisztelőit.
A búcsújáró helyen az 1990-es években éledt újjá a környékbeliek régi szokása, hogy a püspök vezetésével, népviseletbe öltözve, zászlókkal, körmenetben vonulnak a hívek a falu központjából a kegytemplomhoz.
A mintegy ezer – Várgesztesről, Oroszlányból, Környéről, Kecskédről, Alsógalláról és Kisbérről érkezett – zarándok között idén ott voltak a környékbeli települések polgármesterei is.
Spányi Antal a több mint kétezer szál virággal díszített kültéri oltárnál mutatta be az ünnepi, koncelebrált szentmisét. Bedy Sándor plébános a kegyhely történetét felidézve ismertette: a Vértessomlóra telepített hívek 1734. szeptember 7-én ünnepélyes körmenetben hozták a Szűzanya, a szomorúak vigasztalója kegyképét a kapucinusok magyaróvári templomából a településre. Az elmúlt évszázadokban a kép előtt sokat imádkoztak Vértessomló és a környező községek lakói, és az idei, 283. zarándoklat ezt a szép hagyományt folytatja.
A szentmise elején a főpásztor megáldotta a tizenkét ezüst hálaszívet, melyeket azoknak a családoknak készíttetett az egyházmegye, akik a gyermekét hordozó Mária közbenjárására gyermekáldásban részesültek az utóbbi években.
„Mindenható Istenünk, a családi közösségeknek a te rendelésed szerint a házasság adja meg szilárd alapját. Te azt akartad, hogy a hitvesi életközösség a szeretet és a hűség mindennapi vállalásával, a gyermekáldás elfogadásával a keresztény élet példaképe legyen. Bizalommal kérünk, Istenünk, áldd meg ezeket a hálaszíveket, melyekbe a szülővé vált házaspárok köszönetük jeléül a gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárására megszületett gyermekek neveit vésették. Adj a házaspároknak továbbra is hitet, türelmet és reményt, hogy állhatatos imádsággal mindenkor bizalommal forduljanak a Szűzanyához, és családjaik életén mindig legyen a Jó Isten áldása.”
Beszédében Spányi Antal megköszönte a vértessomlóiak és mindazok áldozatos munkáját, akik méltó hellyé tették az Székesfehérvári Egyházmegye e kiemelt zarándokhelyét, és megértették, mekkora áldás ez a hely azoknak, akik Mária kegyképe előtt imádkoznak.
Tizennégy évvel ezelőtt meghirdettünk egy programot „Lélegezzünk együtt a világgal” címmel, és az élet több területén kerestük a kapcsolatot az emberekkel, hogy az Egyház jelen legyen a világban. Ez a búcsújáró hely is mutatja, hogy ez a program kiteljesedett, meg tudtuk szólítani azokat, akik életük egyik legfontosabb állomásához érkeztek, gyermekeket várnak. A családok erősítésére egyre nagyobb számban tudunk fenntartani egyházi iskolákat is, amelyeken keresztül hirdethetjük: a család az emberi élet alapja – fogalmazott a püspök.
Majd arról beszélt, hogy az elsőáldozó gyermekek, a bérmálkozó fiatalok, a jegyben járók, a szülők és a nagyszülők megáldásán keresztül Isten védelmező és szerető kegyelme működik. A Szűzanya közbenjárására a Szentlélek ereje megnyilvánul a Székesfehérvári Egyházmegye többi búcsújáró helyén is, így erősödik az Egyház egész népe. Fontos, hogy a keresztény család értéke visszatérjen a társadalomba, szemben a mai ideológiai hatásokkal, amelyek számára sem az egy férfi és egy nő kapcsolata, sem a gyermek születése nem természetes alap, és nem jelent áldást.
Eljött az ideje, hogy tanúságtevőkként kilépjünk a világba, és hitünkben megerősödve Isten kegyelme által megértsük küldetésünket. Ezért új programot hirdetek meg „Együtt akarjuk képviselni az Egyházat a világban” címmel – folytatta Spányi Antal. – Mutassuk meg, hogy az Egyház tanítása szerint a fiatalok vágynak a gyermekre, akit életük örömének, Isten áldásának tekintenek. A Szeplőtelenül Fogantatott Királyné segítsen bennünket, erősítse meg családjainkat! Örüljünk együtt mindazokkal, akik ma azt ünneplik, hogy Isten az életük Ura, a teremtő és szerető Isten, s minden ügyünkben hozzá fordulhatunk.
A szentmise végén a főpásztor megáldotta a családokat, majd az asszisztenciával átvonult a templomba, ahol elhelyezték a hálaszíveket a templom falán.
A fogadalmi tárgyak Ádám Krisztián és Zalavári Fruzsina iparművészek tervei alapján készültek. Az ovális tárlóban elhelyezett ezüstözött szívek jelképezik azt a keresztény hagyományt, miszerint a szív az érzelmek, a gondolatok és a bölcsesség központja az emberben, éppen ezért a Szentlélek lakhelye.
A vértessomlói hálaszíveket készítő iparművészek az összegömbölyödő magzat, a zárt kagyló és az angyalszárnyak formájából merítettek inspirációt. Szándékuk szerint a hálaszívek a magzatot és az újszülöttet óvó szülői szeretetre utalnak. A kegytemplomban elhelyezett rézből készült, ezüstözött fogadalmi tárgyakba a szülők köszönetük jeléül gyermekük nevét és születési évét is belevésették.
Spányi Antal püspök végül átadta a tizenkét családnak a hálaszívek emléklapját, majd egyenként megáldotta a hosszú sorokban várakozó fiatal házasokat.