Embertárs

2013/1. Találkozások, drámai helyzetek

2013/1. Találkozások, drámai helyzetek

 Tartalom

 

Nyáry Péter – Sarkady Kamilla

Bevezető

 

Nyáry Péter – Pásztor Antal

Szöveg és módszer

Találkozás önmagunkkal – találkozás a Bibliával

 

Sarkady Kamilla

Halászból kőszikla

Önismeret a bibliodráma-vezetővé válás folyamatában

Hubainé Muzsnai Márta

A vallásos élmény megjelenése bibliodráma-csoportokban

Vadász Márta

A személyes istenkép felé

Bibliodráma kamaszokkal

Sarkady Kamilla

Jézus gyógyító csodái

Nyáry Péter

Angyalok a bibliodráma színpadán

 

Kulcsár Apollónia

Értékek ötvözése

Bibliodráma a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok vonzásában

Mézes Zsolt László

A vallásos tapasztalás terei

A Láthatatlan Színház és a bibliodráma kapcsolódásai

 

Marlok Zsuzsa – Sarkady Kamilla

Egy kép többet mond, mint ezer szó…

Bibliai tárgyú festmények alkalmazása a bibliodrámában és a pszichodrámában

 

A bibliodráma magyar nyelvű irodalma

Könyvek, tanulmányok, cikkek – 1990–2012

Összeállította: Nyáry Péter

 

Nyáry Péter

A csöndek barátja volt…

Emléksorok Eisenbarth Krisztáról

Nem csak lelkigondozóknak

Az Embertárs könyvespolca

A Biblia értelmezése – itt és most

Vörös Károly

 

Fodor János

Megoldásra váró helyzet

A katasztrófapasztoráció magyarországi hiányáról

2012/4. Sorsok vonzásában

2012/4. Sorsok vonzásában

Tartalom

 

Tornay Krisztina – Guba András

Női és férfi szabadulástörténet a Szent László-legendában

 

Meláth Ferenc

Megbénít vagy szárnyakat ad a hit?

Az ekkléziogén neurózisról egy segítőkapcsolat alapján

 

Kenessey Béla Miklós

Vallásos és önsegítő kiscsoportok

Hasonlóságok és különbségek

 

Bálity Csaba

Felnőtt hittancsoportok jellemzői Kelet-Magyarországon

 

Császár Gyula Balázs

Aluljáró helyett emberi körülmények

Egy program elemzése és tanulságai

 

Csapody Barbara

Fedél, hajlék, háló

Iskolai projekt a hajléktalanságról

 

 

Sztankovics Ágnes

Az éjszakai pingpong a gyermekvédelem tükrében

Egy felmérés eredményei

 

 

2012/3. Segítő-készségek

2012/3. Segítő-készségek

Tartalom

 

Bevezetés

 

Bordás Éva

Dilemmák közt

Segítőbeszélgetés a pártfogó felügyelői szakmában

 

Jánosyné Bánszky Zsuzsa

Kerülőutakon

Egy kamasz lány szárnypróbálgatásai

 

Babicz Mária

Érteni egymás nyelvén

Középiskolások interkulturális kommunikatív kompetenciájának fejlesztése

 

Oláh-Szücs Orsolya

Behálózott segítség

Az internet lehetőségei egy klienskapcsolat tükrében

 

Kovács Mónika

Kisember érkezik

Mentálhigiénés szemléletű védőnői várandósgondozás

 

Petus Márta

Látlelet és áttekintés

Fogyatékos gyermekek integrációja a bölcsődében

 

Mikula Anna

„A te harcod az enyém is”

Daganatos beteget ápoló hozzátartozók mentálhigiénéje

 

Forczek Ákos

Hangversenydélutánok a Hospice Házban

Személyes élmények, hatások, tapasztalatok

 

 

 

2012/2. Megérkezni önmagunkhoz

2012/2. Megérkezni önmagunkhoz

Tartalom

 

Bevezetés

 

Schmal Dániel

Önismeret és önmegértés

 

Rochlitz Kyra

Magunktól magunkhoz

 

Frenkl Sylvia

Megtalálni és használni saját hangomat

Gondolatok a felnőtté válásról

 

Fruttus István Levente

A segítő önerő fejlesztése

— menedzsmenttudományi eszközökkel

 

Megérkezni önmagunkhoz…

Műhelyek, élmények, társas utak

 

Donkó Erzsébet

Leendő segítők segítése

Mentálhigiénés támogatás a szociálismunkás-képzésben

 

Ulicska Zoltán

Az elköteleződés erősítése

A szervezetfejlesztés lehetőségei a kiégés kezelésében

 

Csány Katalin

Szerepek és szerepkonfliktusok

Mentálhigiénés szemléletű segítői kapcsolat – személyesen

 

Édes Tünde

Hogyan választunk?

Segítők tükörben: csoportjátékok tapasztalatai

2012/1. Gyermekutak kísérői

2012/1. Gyermekutak kísérői

Tartalom

Bevezetés

 

Kaszó Gyula

Mi a (gyermek)lelkigondozás?

A meghatározás nehézségei

 

Csáky-Pallavicini Zsófia

A gyermek fejlődése – a lelkigondozás szempontjából

 

Szabóné László Lilla

Istennek van botja?

Gyermekteológia és gyermek-lelkigondozás

 

Négyesi Adrienn

A gyermekimádságok a lelkigondozó szemével

 

Christoph Morgenthaler

Gyermekek és családi rituálék

A lelkigondozás esélyei

 

Németh Dávid

Gondoskodó felelősséggel

Gyermekek lelkigondozása a gyülekezetben

 

Farkas Edina

Veszteségből nyereség

Kórházi lelkigondozás gyermekek körében

 

 Bucholczné Szombathy Mária – Sávai Margit – Kalocsa Zsuzsanna

Segítőbeszélgetés gyermekekkel és fiatalokkal

 

Szentjóbi Ottó

Férfikék törzse – avagy a „Sárkány”-projekt

Mentálhigiénés program prepubertás korú fiúknak

 

Szabóné Szél Julianna

Tini-tanok

Önismeret-fejlesztés osztályfőnöki órákon

 

2011/4. Hit, élet – veszélyek közt

2011/4. Hit, élet – veszélyek közt

Tartalom

 

Simon Attila

Az atyák bűnét a fiakon…

Elvált szülők pubertáskorú gyermekeinek lelkigondozása keresztény iskolában

 

Frank Lasogga

Vészhelyzeti lelkigondozók Németországban

 

Németh Dávid

Egyházi segítőfoglalkozásúak és a kiégés

 

Gyarmathy-Bencze Boróka

Bűn, betegség, pszichoszomatika – a Zsoltárok könyvében

 

Bányai Miklós

Pasztorális segítői viszonyulás a börtönben

 

Zsóri-Ments Orsolya

Serdülők istentisztelete

Lelkigondozói szempontok a gyakorlatban

 

Tornay Krisztina

Közelítések a női spiritualitás feltárásához

Személyiségfejlődés-modell egy ikonográfiai vizsgálat alapján

 

Gergely Zsolt

A hitrendszer és az élettel való elégedettség

 

 

2011/3. Sors, fordulat, lehetőség

2011/3. Sors, fordulat, lehetőség

 

Tartalom

 

Kedves Rita

A változás és a változtatás lehetősége

Egy alkoholista családban felnőtt nő életútja

 

Sziráki Erzsébet Mária CB

Názáret-iskola

Fiatal felnőttek lelkigondozása egy közösség lelkiségében

 

Palojtay Dávid

Színes hangok és lelki egészség

Értelmi sérült fiatalok zenei nevelésének mentálhigiénés vonatkozásai

 

Prehoda Anna

A női emlékezet és a trauma

A devecseri vörösiszap-katasztrófa szociológiai vizsgálatának egy lehetősége

 

Morauszki András – Mújdricza Ferenc

A vallásosság megjelenési formái Mikházán

Egy erdélyi falu hitélete interjúk tükrében

 

Ittzés Gábor

A tovatűnő idő titka

Tűnődések a Temetői történetekről

 

2011/2. Értékválasztások

2011/2. Értékválasztások

Tartalom

 

Nemeshegyi Péter SJ

Nemes Ödön SJ emlékezete

 

Tomka Miklós

Osztrák-magyar különbözőségek

– az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi adatai szerint

 

Szabó Ildikó

A strukturális erőszak

Jelensége és „átírásának” lehetőségei

 

Bányai Miklós

A személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben

Pasztorális szempontok

 

Guba András Sch. P.

A férfibeavatás szakrális megjelenése

– a jászói premontrei templomban

 

Bartl Ágnes

Mit értékelnek a magyarok?

Legfrissebb ismereteink a magyar társadalom értékrendjéről