Felszabadítás és elnyomás

A szentség és a köznapi között (Női életutak a korai kereszténységben) címmel tartott előadást november 4-én délelőtt a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében az amerikai Carolyn Osiek RSCJ (Szent Szív Társasága) teológus, az Újszövetség professzora. Az előadó több mint negyven éve folytatott tudományos munkásságának egyik fontos témája, hogy milyen szerepet töltöttek be a nők a korai kereszténységben. A megjelenteket Várnai Jakab OFM, a Sapientia rektora és Szatmári Györgyi, a főiskola tanára köszöntötte.

Mindent köszönök az Úristennek

Idén ünnepli szerzetesi örökfogadalma letételének és pappá szentelésének 60. évfordulóját Jelenits István piarista szerzetes, tanár, teológus, író. Gyémántmiséje december 1-jén volt a budapesti piarista kápolnában. Vele beszélgettünk.