Figyelmes jelenléttel

Mire jó a gazdasági válság? – Az utóbbi időben ismerőseimmel beszélgetve nemegyszer azt tapasztalom, hogy keresztény emberek világképe is elbizonytalanodik, sőt, olykor már a kétségbeesés jeleit is mutatják, amikor szóba kerül, hogy a gazdasági válság következtében anyagi helyzetük romlása fenyegeti őket.

„A régi megszűnt, valami új valósult meg”

A hitnek arcra van szüksége. A szeretetnek is. A feltámadás örömhírének, földi életünk céljának is. Ennek megértésében a Szentatya lenyűgözően világos üzenete a „kézfogónk” amikor így fogalmaz: „Milyen jó olyan emberekkel találkozni, akik társadalmunkban próbálnak arcot adni az evangélium üzenetének: látni időseket és fiatalokat, akik az egyházban és a társadalomban tapasztalhatóvá teszik azt a szeretetet, melynek bennünket, keresztényeket el kell töltenie: Isten szeretete ez, mely az embertársakban fölismerteti velünk a felebarátot, a fivért vagy nővért!”