Bölcső és koporsó

Újabb adatok Boldog Meszlényi Zoltán Lajos püspökről

Az 1892. január 2-án született Meszlényi Zoltán 1951. március 4-én, hatvan évvel ezelőtt, hatvanévesen hunyt el Kistarcsán.

A boldoggá avatott esztergomi segédpüspökkel kapcsolatban újabb adatok kerültek napvilágra. Először is: sikerült azonosítani szülőházának helyét.

Az igaz hit megtartására figyelmeztet

Meszlényi Zoltán püspök tisztelete napjainkban – A boldoggá avatásra váró Meszlényi Zoltán püspök földi maradványainak exhumálása és újratemetése után már volt egy biztos emlékhely, ahol a főpap tisztelői leróhatták kegyeletüket. Az esztergomi kriptában friss virágok jelzik a mártír vértanú tiszteletét.

Boldoggá avatásra várva: Meszlényi Zoltán püspök (XVI., befejező rész)

Exhumálás és újratemetés – Hamvas Endre csanádi püspök 1957 novemberében ismét sürgetni kezdte az exhumálást. Ezért Endrey Mihály speciális delegátus 1958 januárjában kérte a Főszékesegyházi Káptalant, hogy intézkedjen a Meszlényi Zoltán püspök exhumálásával kapcsolatos teendőkről, és földi maradványait az esztergomi bazilika kriptájába helyezze el.

Boldoggá avatásra várva: Meszlényi Zoltán püspök élete (XV. rész)

Internálása és halála – 1950. június 29-én délután uzsonnája elfogyasztása után a püspököt letartóztatták, és ismeretlen helyre szállították. Rogács Ferenc pécsi püspök szerint ezt követően éjjel kifosztották lakását, elvitték értéktárgyait, egyházi ruháit is, majd reggel lepecsételték a lakást. Először feltehetőleg a Gyűjtőfogházba vitték, onnan pedig Kistarcsára internálták.

Boldoggá avatásra várva: Meszlényi Zoltán püspök élete (XI. rész)

A szeminárium élén – A Szent István királyról és a Boldogságos Szűzről nevezett érseki papnevelő intézetnek Meszlényi Zoltán gyerekként kisszeminaristája volt – majd a második világháború után elöljárója lett. Az intézmény legfőbb vezetője a mindenkori prímás volt, helyettese a prodirector. Hivatalosan 1946-ban került Meszlényi Zoltán helyettes-igazgatóként ebbe a pozícióba, de a hercegprímási uradalmak igazgatójaként már előzőleg is kapcsolatban volt a növendékekkel.