Odaadó élet a hit örömével

Beszélgetés Erdő Péter bíborossal az irgalmasság szentévéről – Ferenc pápa december 8-án nyitotta meg az irgalmasság rendkívüli szentévét. Ebből az alkalomból beszélgettünk Erdő Péter bíborossal a keresztény életeszményről, a hit öröméről és a szeretet cselekedeteiről.

Még magasabbra

Veres András püspök Szent Márton életéről és példájáról – Idén ünnepeljük Tours-i Szent Márton püspök születésének ezerhétszázadik évfordulóját. A Római Birodalom korában, Krisztus után 316-ban, Nagy Konstantin császár uralkodása idején látta meg a napvilágot a Borostyánkő út mentén épült Savariában. Mégis úgy érezhetjük, hogy a hosszú évszázadok hagyománya és az iránta megnyilvánuló mély tisztelet szinte magyarrá tette, beemelte Mártont magyar szentjeink sorába. A köpenyét kettéhasító katona vagy a lúdjaival ábrázolt püspök gyermekek és felnőttek körében egyaránt az egyik legkedveltebb szentté vált. A jubileumi év kezdetén Szent Márton példájáról és követéséről, az ünnepi időszak eseményeiről Veres András szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét kérdeztük.

Iskola a szabadban

A Szerzetesek terén természetesen helyet kapott a tanítás is. Történelmi tanulmányainkból jól tudjuk, hogy a bencések évezredes, a domonkosok, a piaristák és a jezsuiták több évszázados tanítói tapasztalata mellé felzárkózott a ferences és a szalézi nevelés is. A tanteremmé alakított iskolasátorban szinte mindegyik rend helyet, azaz tanórát kapott.

Keresztényként a mai Európában

Biztos vagyok abban, hogy a menekültüggyel kapcsolatban az elmúlt napokban mindenki kialakította a maga álláspontját. A kérdéshez sokan hozzászóltak pró és kontra, s nekünk, keresztényeknek azzal is szembesülnünk kellett, hogy egyesek a Szentírásból idézték, mit is kellene tennünk egy ilyen helyzetben. Fontos átgondolnunk, hogy magyar katolikusként hogyan is állunk ehhez a kérdéshez, hazánkhoz és kontinensünkhöz.

Hetven év

A hetven évvel ezelőtt Magyarországon, a háború utáni romok eltakarítása és az újjáépítés közben akadtak emberek, akik szerették volna megőrizni a katolikus közéletet, és ehhez egy új hetilap beindítását tervezték. „Öltsétek magatokra az új embert” – ezt a Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből vett idézetet hívták segítségül, amikor címet kerestek neki.

Hittel és sporttal a magyarságért

Össznemzeti diákbajnokság 2015 – Hallottam nemrég, hogy valaki így jellemezte az Új Embert: az újság, amelynek nincs sportrovata. Bizony nemegyszer gondolunk arra, hogy elkelne a sportrovat, mert gyakran van olyan sportesemény, amelyről úgy érzem, nekünk is kötelességünk beszámolni. Hiszen a tiszta játékról, a játékerkölcsről és az egészségre, egészséges gondolkodásra nevelő sportról mindig szívesen írunk. Ilyen esemény volt a közelmúltban az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság, amelynek döntőit a Velencei-tavon és a tó partján rendezték meg.

Jövőkép

Szerzetesrendek találkozója Mátraverebély-Szentkúton

 

Több mint nyolcvan szerzetesrendből érkezett hatszáz szerzetes részvételével tartották meg a magyarországi szerzetesrendek ünnepi találkozóját és zarándoklatát április 25-én a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen. A megszentelt élet évének fő eseményén a nap kiemelt vendége, lelkivezetője és az ünnepi szentmise főcelebránsa José Rodríguez Carballo érsek, ferences szerzetes, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának titkára volt.