Szentírás-magyarázat: Szombat – Évközi kilencedik vasárnap – Mk 2,23–3,6

Jézus egyik vitabeszédét olvashatjuk – a vitázó nevének említése nélkül. Van, aki úgy véli, hogy a 27. versben olvasható, Jézustól eredő közmondás köré kerekítettek egy vitabeszédet az evangélisták. Az biztos, hogy ennek a szakasznak legfőbb mondandója: „A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért.”

Feleselő madarak

A tavaszi nagymarosi találkozóról – A Biblia évében a nagy múltra visszatekintő ifjúsági találkozó mindkét alkalommal – májusban és októberben is – a Szentírást állítja középpontba. A május 24-én, szombaton megrendezett tavaszi találkozó mottója ezúttal Lukács evangélistától származott, az emmauszi tanítványok jelenetéből: „Ugye, lángolt a szívünk?”

Az Oltáriszentség nem öregszik

Márfi Gyula érsek az Eucharisztiáról – Amikor Isten az első karácsonyt adta az embernek, nem egy tárgyat küldött el ajándékként, hanem valakit: az ő Szent Fiát, aki itt él közöttünk. Mikor Jézus elköszönt tanítványaitól, szintén nem egy tárgyat hagyott itt, amely őrá emlékeztet bennünket, hanem saját magát. Hagyhatott volna köztünk egy könyvet, amelyet ő ír, vagy amelyet ő farag ki, de ezek valószínűleg elenyésztek volna az időben.

A hét szentjei

Néri Szent Fülöp áldozópap (Május 26.) – Firenzében született 1515-ben, Rómában a fiatalokkal kezdett foglalkozni. A betegek gondozására testvérületet szervezett. 1551-ben pappá szentelték. Oratóriumot alapított, ahol a felebaráti szeretet gyakorlásában tűntek ki. 1595-ben halt meg Rómában.