A Bibliáról – Lelkipásztoroknak

Azóta május vége felé összehívja budapesti és környékbeli paptársait, hogy hallgassanak meg néhány érdekes előadást a Szentírásról. A konferencia szakmai vezetőjének Tarjányi Béla biblikus tanárt kérte fel, aki biblikus kollégáival együtt minden alkalommal egy-egy fontos témakört mutat be a Biblia világából. Biblia éve lévén, május 21-én A Bibliáról a Biblia évében címmel került sor a konferenciára. Ennek megfelelően nem szaktudományos részletekről, inkább a Szentíráshoz való hozzáállásunkról szóltak az előadók. A konferencián részt vett Tempfli József nagyváradi püspök is.

Beran Ferenc rövid bevezetőjében hangsúlyozta: „az egyháznak az a feladata, hogy Isten üzenetének titkát, misztériumát föltárja a világ előtt, vonzó arcát bemutassa; hogy azt találjuk meg az Isten Szavában, amire minden ember vágyik a lelke mélyén”. Ezután Tarjányi Béla A Biblia az egyház és a közösségek életében című előadásában kiemelte, hogy a Szentírást megelőzte az élet, a krisztusi szeretetközösség élete, ezzel együtt járt ennek megértése, megbeszélése, az erről szóló tanítás (Jézus, apostolok, apostoltanítványok), majd ennek a tanításnak egy részét írásba foglalták – ez maradt fenn az evangéliumokban, az apostoli levelekben stb. Az élet és ennek megértése, az erről szóló beszéd és szóbeli tanítás az elsődleges minden korban, mégis egyedülálló érték a Szentírás, mert örök időkre támpontja és vezérfonala a töretlenül, és folytonosan továbbvitt életnek és tanításnak.

Kocsis Imre előadásával segítséget igyekezett nyújtani azok számára, akikben a ma nagyon felkapott Da Vinci kód című regény olvasása kapcsán kérdések fogalmazódtak meg, illetve akikhez mások (hívek, barátok, ismerősök) fordultak kérdésekkel. Előadásában nem térhetett ki a regény által felvetett minden problémára, illetve a pamflet minden vitatható, illetve légbőlkapott állítására, mint például: a Biblia Nagy Konstantin császár műve, Jézus Krisztus házastársa volt Mária Magdolna, a katolikus egyház nőellenes…, és hasonlók. Mindegyik témát alaposan körüljárta, és bemutatta ezen állítások alaptalanságát, képtelenségét.

(Előadásának szövege a Bibliatársulat honlapján olvasható: www.bibliatarsulat. hu/docum/davinci. htm).

A délutáni felszólalás valójában egy személyes vallomás volt: Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára mondta el a konferencia résztvevőinek, mit jelent neki a Szentírás. Hangsúlyozta, hogy számára ez bensőséges magánügy (mint amilyen például a házastársak egymáshoz való kapcsolata), de Isten ügyéről és Szaváról lévén szó, vállalnunk kell az önkiadás áldozatát, hogy tanúságot tegyünk Isten nekünk adott ajándékairól. A Szentírást a vízhez hasonlította, amely számára gyerekkorától csodálatos élmény, olyan, akár a harmatcsepp, a zúgó tenger, a hömpölygő folyam vagy a zuhogó zápor.

(Vágvölgyi Éva vallomása a Bibliatársulat honlapján: www.biblia-tarsulat.hu/docum/ vallvagv.htm)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .