Hittudományi diákköri konferencia

Kárpát-medencei találkozó Szegeden – Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát tartottak a Szegedi Hittudományi Főiskolán Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök fővédnökségével. A május 8-9-i konferencián a katolikus, református és evangélikus teológiai intézményekben tanulók mutatták be saját kutatásaik eredményét.

Mindig hűségesen

Hetvenöt éve halt meg Bogner Mária Margit – „Istenünk, aki azt ígérted, hogy az alázatosakat fölmagasztalod, tekints kegyesen Mária Margit alázatára és szeretetére, és add meg nekünk, hogy őt, mint az egyszerűség, az öröm és a hűség példaképét minél előbb a magyar boldogok és szentek sorában oltárainkon tisztelhessük!”

A Szentírás ünnepe Lőrincen

Aki Szentháromság ünnepén a pestlőrinci Batthyány utca környékén járt, a templom kertjében nagy sokadalmat, pezsgő életet látott. Itt tartotta a főplébánia közössége a Szentírás ünnepét. A felállított sátrakban a rendezők leleményes ötletekkel hozták életközelbe a Biblia világát.

Könyvespolcra: A hivatásról, püspöki feladatokról és a világ kihívásairól

A  Miért hiszek? sorozat 47. kötetében Mayer Mihály pécsi püspökkel beszélget Haider Márta hivatásról, püspöki feladatokról és a bennünket körülvevő világ kihívásairól, lényeges kérdéseiről. Mayer Mihály hangsúlyozza: a papi hivatás három területe szorosan összekapcsolódik Krisztus messiási küldetését példázva.

Szeretetláng itthon – és a nagyvilágban

A Kispesti Jézus Szíve templomban május 31-én kilencedik alkalommal kerül sor az egész napos országos Szeretetláng ima-találkozóra. A Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet által 1962-85. között Budán lejegyzett lelkinaplót nem csak itthon ismerik egyre többen, Mária „magyar nyelven elhangzott” üzenetének ma már világszerte vannak követői.

Júniusi imaszándékok

Általános imaszándék: – Hogy minden keresztény mély és személyes barátságot ápoljon Krisztussal, és így szeretetének erejét közölni tudja minden olyan személlyel, akivel találkozik. „Örömmel merítetek majd vizet az Üdvözítő forrásaiból.” Ezt a mély értelmű és magas szárnyalású mondatot Izajás próféta írta le először (12,3); nyomában sokan sokszor elmondták. 1956-ban XII. Piusz pápa ezzel kezdte a Jézus Szívéről szóló nagy enciklikáját. Júniusi általános imaszándékunk Jézus Szívéhez, az isteni élet forrásához utal bennünket.