Embertárs

Eszköztámogatás a hitoktatóknak

Eszköztámogatás a hitoktatóknak

Fotó: Loósz Róbert

 

A Pécsi Egyházmegye csaknem valamennyi hitoktatója és hitoktatást is végző papja részt vett az év végi belső pályázaton, amelyet már másodszor hirdettek meg. Összesen százhatvanöten válogattak az előre összeállított eszközlistáról, s egyénileg megállapított összeghatáron belül mindenki maga gyűjthette össze az általa hasznosnak tartott, hitoktatást támogató kellékeket. A katekéták mellett az egyházmegye óvodái és iskolái is pályáztak, számukra oktatási segédleteket és módszertani eszközöket szerzett be az egyházmegye, a köznevelési intézmények kápolnáiba pedig liturgikus tárgyak kerültek.
Számos hitoktató eddig saját költségén vagy a helyi plébánia hozzájárulásával szerezte be a munkájához szükséges eszközöket. Az igekártyák, matricák és könyvjelzők a tárgyi jutalmazás eszközei, amelyeket évről évre pótolnak, ám fénymásolópapírra, színes filcekre, tollakra, egyéb írószerekre és irodatechnikai eszközökre is rendszeresen szükség van. A fogyóeszközök mellett most olyan könyveket, társasjátékokat, beszélgetést vagy közös imát támogató eszközöket is választhattak a hitoktatók, amelyekkel óráikat változatossá, szakmailag magas színvonalúvá és a gyermekek számára élményszerűvé tehetik.
Tóth Lászlóné, a Pécsi Egyházmegye pedagógiai főmunkatársa, a hitoktatási iroda vezetője szerint a hitoktatóknak versenyképessé kell válniuk: „Napjainkban már nem lehet kizárólag a verbalitásra helyezni a hangsúlyt. A legkisebb iskolákban is van például digitális tábla. A gyerekek megszokják az interaktív foglalkozásokat, és ehhez az oktatásnak igazodnia kell, hiszen számukra a tanulás már nagyobbrészt a tudást tapasztalás útján történő megszerzését jelenti.”
Az összeállított eszközlista az óvodástól az ifjúsági csoportokig minden korosztályt és minden témát lefedett. Figyelembe vették azt is, hogy módszertanilag megfelelő és esztétikailag igényes eszközök széles kínálatából választhassanak a katekéták. Így mindenki a számára szükséges és hasznos tárgyakkal, könyvekkel, játékokkal bővíthette az eszköztárát. A legnépszerűbbek az érzelmi intelligencia fejlesztését segítő eszközök és a közös imát előremozdító imakockák voltak, de sokan kértek olyan könyveket is, amelyek háttértudást nyújtanak a pedagógiai munkához és a kateketikai tevékenységhez. Az infokommunikációs eszközök közül laptopot, kivetítőt és hangszórót kaphattak a főállású hitoktatók.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

A baleset-megelőzést segítik

A baleset-megelőzést segítik

Fotó: Katolikus Karitász

 

Háromezer láthatósági mellényt adtak át január 10-én Munkácson. A balesetek megelőzését szolgáló adományt Majnek Antal munkácsi megyéspüspök vette át. A mellényeket a Katolikus Karitász helyi szervezetein keresztül fogják szétosztani a környéken élők között.
Az ezerötszáz felnőtt és ezerötszáz gyermek láthatósági mellényt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Hatala József nyugalmazott tábornok, az Országos Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának elnöke, valamint Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója adta át.
Az összefogásból vásárolt mellényekkel az adományozók célja, hogy segítsék megelőzni a közúti baleseteket. A rendőrségi statisztikák szerint Kárpátalján minden negyedik halálos kimenetelű közlekedési baleset áldozata gyalogos vagy kerékpáros. A tragédiák jelentős része azért következik be, mert Ukrajnában a kerékpárral közlekedők számára nem kötelező a láthatósági mellény viselése, a kerékpárok fényvisszaverő elemekkel történő felszerelése, illetve a kivilágítása sem. A közlekedést nehezíti az utak rendkívül rossz állapota és a hiányos közvilágítás is. A mellények a fényvisszaverő csíkoknak köszönhetően messziről is jól láthatóvá teszik majd viselőjüket, segítve ezzel a balesetek megelőzését.
A Munkácsi Római Katolikus Püspökség hivatalában tartott átadási ünnepségen Soltész Miklós elmondta: a mintegy két és fél millió forint értéket képviselő láthatósági mellények remélhetőleg sok-sok életet mentenek majd meg. Ez a kis segítség is hozzáadódik ahhoz a rengeteg támogatáshoz, ami az elmúlt években érkezett Kárpátaljára.

Kiszabadultak a Nigériában elrabolt apácák

Kiszabadultak a Nigériában elrabolt apácák

Fotó: News.va

 

Szabadon bocsátásukról a Fides missziós hírügynökség és a Missio Alapítvány is hírt adott. Január 6-án, szombaton este egy szerzetesnőt engedtek szabadon, majd a következő napon a többieket is. Mindannyian visszatértek a rendházukba. Szerzetes-elöljárójuk elmondása szerint egyikükön sem látszottak fizikai erőszak nyomai.
A szerzetesnők szabadon bocsátását sürgető felhívásokhoz Ferenc pápa is csatlakozott december 17-én, az Úrangyala imádság alkalmával: „Kapcsolódom a nigériai püspökök felhívásához a Krisztus Eucharisztikus Szíve Szerzetes Intézmény hat nővérének szabadon bocsátásáért, akiket egy hónappal ezelőtt raboltak el iguoriakhi rendházukból. Buzgón imádkozom értük és mindazokért, akik ebben a fájdalmas helyzetben vannak: kívánom, hogy karácsonyra végre hazatérhessenek.”
Nem világos az emberrablás oka. „Tudjuk, hogy a Krisztus Eucharisztikus Szíve Szerzetes Intézmény nővérei tagjai annak a globális hálózatnak, amely többek között a nőket sújtó emberkereskedelem és rabszolgává alacsonyításuk ellen küzd” – olvasható a Missio Alapítvány honlapján.
A Fides hírügynökség beszámolt arról, hogy a helyi sajtó szerint az emberrablók húszmillió naira (körülbelül tizenötmillió forintnak megfelelő) váltságdíjat követeltek, de nem fizettek nekik. Johnson Kokumo rendőrparancsnok arról számolt be, hogy a nővéreket egy rendőrségi akció során szabadították ki.

2018 gazdasági kilátásai Feszültségpontok

2018 gazdasági kilátásai Feszültségpontok

 

A gazdaság – különösen az Amerikai Egyesült Államokban – növekedett, a munkanélküliség történelmi mélypontra zuhant. 3,6%-os mértéke az ottani természetes rátának, vagyis a teljes foglalkoztatottságnak felel meg. A 2016. évi 2,1% után 2017-ben és 2018-ban is 2,5%-kal nőtt, illetve nőni fog az amerikai gazdaság, vagyis jó egy százalékponttal gyorsabban, mint az európai. Mivel az európai munkanélküliségi ráta 2017 végén 8,8%, vagyis az amerikainak jóval több, mint a kétszerese volt, világos, hogy megalapozatlanok az amerikai modell válságáról szóló megállapítások. Tegyük hozzá, hogy mindeme mutatók és a tőzsdeindexek hétről hétre megfigyelt új rekordértékei még a Donald Trump elnök által 2017 decemberében elindított gazdaságélénkítő adóreformokat megelőzően alakultak ki. Hasonló ütemben növekedett a japán gazdaság is. Kína, a világ immár második legnagyobb gazdasága és első számú exporthatalma 6,7%-kal bővült, 2018–2019-re pedig fél százalékponttal lassulhat. Kína tehát az előző évek teljesítményéhez képest közel a felére esett vissza a növekedésben, miközben egy főre vetítve a magyar átlagjövedelemnek csupán a felét éri el.
A világgazdaság hajtóerői közül kiemelhetjük a történelmi léptékben alacsony – az év nagy részében az 50 dollárt sem elérő – olajárakat és a nemzetközi tőkepiacok forrásbőségét, amit az alacsony kamatok politikája csak még vonzóbbá tett. A feltörekvő piacok – így Magyarország – számára a külső feltételek különösen kedvezőek voltak ahhoz, hogy fölzárkózhassanak a fejlettebb régiókhoz.
Ugyanakkor sötét felhők gyülekeznek a világpolitika egén. A tűzszünet és az orosz csapatok részleges kivonása ellenére folyik a háború Szíriában. Továbbra is két kormánya és három hadserege van Líbiának, amely a menekültválság kapujaként a nemzetközi közvélemény figyelmének középpontjába került. Tunéziában és Egyiptomban merényletek, tüntetések és a társadalmi nyugtalanság különféle formái állandósultak. A média figyelméből kiesik, ám számunkra – Kárpátalja miatt különösen – fájó pont, hogy Ukrajnában is folytatódnak a katonai cselekmények. S bár jelentősen mérséklődött, nem állt meg a menekültek Európába áramlása sem, többnyire rendezetlen és ellenőrizetlen formában.
A világpolitika és a világgazdaság szempontjából egyaránt jelentős és megoldatlanul maradt az a kihívás, amely az Európai Uniót érte azzal, hogy egyik legerősebb és leggazdagabb tagállama, az atomhatalomnak és a világ pénzügyi központjának számító Nagy-Britannia elhagyja az európai közösséget. Miközben e folyamat levezénylésére a nemzetközi egyezmények alig két esztendőt biztosítanának, az első évben lényegében semmilyen érdemi kérdésben nem sikerült megállapodásra jutni. S noha nem kérdéses, hogy minden válás konfliktusokkal jár, ezeknek a természete és anyagi vonzata egyelőre a folyamatos eszmecserék ellenére sem tisztázódott. A kormányfőt saját törvényhozása is leszavazta ebben az ügyben, és az előrehozott választások meggyengítették Theresa May helyzetét. Magyar szempontból az biztosan nem jó hír, hogy a brit kilépés miatt 2019-ben legalább 10–15%-kal alacsonyabb lesz az Európai Unió költségvetése, aminek Magyarország egy főre számítva jelenleg is a legnagyobb haszonélvezője (Litvániával együtt).
2018 gazdasági kilátásait tehát kedvező és kedvezőtlen tényezők egyaránt formálják. A jó hírek közé tartozik az, hogy az árstabilitás nincs veszélyben, és hogy a bérek 2017 után 2018-ban is lendületesen nőhetnek, igaz, a tavalyi évnél mérsékeltebb, 6–7%-os ütemben. Folytatódik a beruházások – különösen a lakásépítés – fellendülése, ami magával húzza a nemzetgazdasági összteljesítmény mutatóit is. Az Európai Központi Bank (EKB) továbbra is szuperlaza pénzpolitikát folytat, ami a külső források költségét alacsonyan tartja. A nagy kérdés ebben a tekintetben az, hogy az EKB képes-e még éveken át tartani ezt az irányvonalat, ahogyan azt a Magyar Nemzeti Bank elemzései is vélelmezik. Ellene szól e föltevésnek az, hogy Amerikában már megindult a szigorítás és a kamatemelési hullám is, ami a cikk elején említett munka­erő­piaci mutatók mellett értelemszerűen tovább erősödik majd. Ennek révén visszatérhet a világba a pozitív reálkamat, ami elméletileg jó, de az eladósodott államoknak, mint amilyen Magyarország is, rossz. Ahogy emelkedik az amerikai kamat és erősödik a dollár, úgy indulhat meg a jelenleg nálunk és más feltörekvő piacokon parkoltatott pénzek kiszivattyúzása és amerikai befektetésekbe történő átirányítása. Az utóbbi értelemszerűen lassíthatja azt a 4,5%-ra becsült növekedést, amivel a kormányzat az idei évre számolt.
A magyar növekedésnek már rövid távon is fontos korlátja a kellően képzett és az adott bérszinten foglalkoztatható munkavállalók hiánya. Ez nemcsak egyes szakmákban látható – például az informatikusok és az egészségügyi dolgozók, különösen a segítők körében –, hanem az ország számos területén is, a fővárosban és a nyugati megyékben. Új befektetések aligha várhatók, ha nincs, aki működtesse azokat. Ugyanakkor választ jelenthet e kihívásra a robotizáció, amely ma már közepes és kisebb cégeknél is megfigyelhető. Hasonlóképp előrevihet, ha az ország a jövőben nem az alacsony bérek és a külföldi befektetőknek juttatott nagyvonalú kedvezmények – vagyis a kieső adóbevétel – révén marad versenyképes.
Egyre szélesebb elemzői körben úgy fogalmazzák meg ezt, hogy a korábbi magyar modell elérte a határait, és sürgetővé vált a magasabb bérszintű – magasabb hozzáadott értékű – pályára történő átállás. Ehhez szükség van arra, hogy a szakképzés mellett a kiművelt emberfők és a felelősen gondolkodó polgárok nevelése, a szilárd értékrendre épülő, civilizált emberi viszonyok igénye ne maradjon puszta óhaj. A közéletet eluraló durva hangnem és az oktatás lebecsülése, a cél szentesíti az eszközt logikája sajnos épp az ellenkező irányba visz. Ebben azonban nincs semmi eleve elrendelt: jóakarattal és főleg a higgadtság terén mutatott jó példával javíthatunk rajta.

Várja a jelentkezőket a győri Szent László Katolikus Szakkollégium

Várja a jelentkezőket a győri Szent László Katolikus Szakkollégium

A jelentkezéseket kizárólag elektronikus úton, a kollégium honlapján, előzetes regisztrációt követően tudják fogadni az intézmény munkatársai. A jelentkezési határidő január 23., déli 12 óra. Az ezután érkező jelentkezéseket az esetlegesen felszabaduló helyek szerint, pótfelvételi eljárás keretében bírálják el február 15. után.
A felvételi eljárás kétlépcsős. A regisztrációs űrlap kitöltését követően az e-mailben kapott felhasználónévvel és jelszóval belépve egy jelentkezési lapot kell kitölteni. Ezt az adatlapot a szakkollégium szabályzatának elfogadása után lehet beküldeni. A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, amelyre január 25-én 9 és 12 óra között kerül sor. A személyre szóló időpontot a regisztráció során megadott e-mail-címre küldik. A felvételt nyert hallgatók február 1-jétől költözhetnek be a kollégiumba.
A győri Damjanich utca 58. szám alatt található Szent László Katolikus Szakkollégium kétágyas szobákkal, kápolnával, könyvtárral, konditeremmel, tágas udvarral, közösségi terekkel és mosókonyhával várja a hallgatókat – tájékoztatta lapunkat Tóth Tibor igazgató. A kollégium minden emeletén van hűtőszekrényekkel és zárható tárolókkal felszerelt konyha. Az épületben ingyenes internet-hozzáférés áll a hallgatók rendelkezésére. További tájékoztatást a 06/96-516-380-as telefonszámon és az sztlkk@sztlkk.hu e-mail-címen lehet kérni.

Forrás: Szent László Katolikus Szakkollégium, Győr

Madridban lesz a következő taizéi találkozó

Madridban lesz a következő taizéi találkozó

Fotó: Vatican News

 

A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásában Szabó Máté hitoktató és Geiszelhardt Sára teológushallgató számolt be a rendezvényről. A magyar fiatalok elmondták, a bázeli találkozó napjaiban a nagy létszám miatt három országban szállásolták el a zarándokokat.
„Nagy örömmel fogadtuk, hogy idén lesznek regionális találkozók is Magyarország szomszédságában: áprilisban Ukrajnában, októberben pedig Grazban, Ausztriában tartanak majd egy-egy kisebb találkozót” – árulta el Szabó Máté. A taizéi találkozók jelentőségéről Geiszelhardt Sára a következőket mondta: „Ezeken az alkalmakon fontos, hogy a fiatalok és a vendéglátók is megtapasztalják, mekkora ereje van a közös imádságnak. Több helyszínen több ezren ugyanazzal a szándékkal imádkozták ugyanazokat az imákat, amelyekbe az anyaorszá­gokban is ezrével kapcsolódtak be a hívők. Ez olyan ereje az Egyháznak, amit újra és újra megélhetünk és felfedezhetünk. Ez az, ami a következő esztendőkre reményt adhat a fiataloknak és az egész Egyháznak.”
Az európai taizéi találkozót december 28. és január 1. között rendezték meg. A „Bizalom zarándoklata a földön” kezdeményezést Roger testvér, a Taizéi közösség alapítója indította el az 1970-es években.
Idén negyvenedik alkalommal tartották meg az immár hagyománnyá vált találkozót. A svájci városba húszezer fiatal érkezett, akiket Svájcban, Németországban és Francia­országban szállásoltak el családoknál. Ötezer lengyel, két és fél ezer ukrán hívő érkezett az eseményre, és olasz, német, francia fiatalok is nagy számban voltak jelen a programon. Magyarországról közel négyszázan utaztak a svájci városba, és a határon túlról, Kolozsvárról, Sepsiszentgyörgyről és Kézdivásárhelyről is érkeztek fiatalok – tájékoztatta a Vatikáni Rádiót András testvér, aki tizennégy éve Taizében él az ökumenikus közösség tagjaként, és maga is jelen volt a találkozón a magyar fiatalokkal.
A résztvevők a délelőttöket a fogadó egyházközségekben töltötték, ahol más országok fiataljaival és a helyiekkel közösen imádkoztak, és kisebb csoportokban beszélgettek bibliai szövegrészletekről, illetve Alois testvér, a Taizéi közösség elöljárója 2018-as javaslatairól. Délben Bázelben, a városközpont különböző templomaiban gyűltek össze a fiatalok közös imára. Délutánonként választható műhely­foglalkozásokon vehettek részt, esténként pedig egy nagy sport-, illetve kiállítási központban várták őket különböző programokkal.

Forrás: Vatikáni Rádió

Könyvmásoló szerzetesek éltek hajdan a Star Wars sziklaszigetén

Könyvmásoló szerzetesek éltek hajdan a Star Wars sziklaszigetén

Fotó: Pinterest

 

Ugyanezt a világvéginek tűnő, de valójában az ír partvidéktől nyugatra található szikla­meredélyt láthatjuk viszont a nyolcadik részben. A Csillagok háborúja gigantikus fantáziavilága javarészt digitális effekteknek köszönhető, ez a valószínűtlen helyszín azonban nagyon is valódi. Sőt, a valóságban is fontos szerepet játszott a sötétség és a fény közötti civilizációs ütközetben – mutat rá a Catholic Herald szerzője.
A Skellig Michael, azaz a Mihály-szikla azonban nem csak a Star Wars-filmek miatt jelentős: a VI–VIII. század tájékán szerzetesek éltek ezen a szinte megközelíthetetlen helyen. Kertet műveltek, és madártojásokat gyűjtöttek, illetve bármit, amit találtak. A téli hónapok teljesen elvágták őket a civilizációtól. A létfenntartás és az imádság mellett fagyos celláikban az evangéliumokat és más ősi szövegeket másoltak. A Szent Mihály főangyal nevét viselő sziklasziget kizárólag nyáron megközelíthető, ilyenkor is csak akkor, ha az időjárás kegyes hozzánk. A látogatóknak hatszáz lépcsőfokot kell megmászniuk, hogy elérjék a hajdani monostor romjait. Mindez az egykori szerzeteseknek inkább hasznukra vált, hiszen elég kellemetlen látogatók is érkezhettek hozzájuk: a vikingek.
A Catholic Herald Thomas Cahillt idézi, aki szerint az írek „megmentették a civilizációt” – elvitték azt Angliába. Az ír szerzetesek jelentős szerepet játszottak a keresztény hit terjesztésében. Az ő közreműködésüknek köszönhető Northumbria aranykora, amikor felépült a csodálatos lindisfarne-i kolostor. Ez idő tájt alkotott Beda Venerabilis, azaz Szent Béda író és tudós, az angol történetírás atyja, az egyházatyák műveinek fordítója. 700 körül keletkezett a lindisfarne-i evangéliumoskönyv, ez a színpompás mestermunka – egy olyan korban, amikor a legtöbb kötetet legfeljebb három szín díszítette.

Forrás: Catholic Herald/VN

Facebook-oldal indult Brenner János tiszteletére

Facebook-oldal indult Brenner János tiszteletére

Az oldalon híreket és információkat közölnek az előttünk álló boldoggá avatással kapcsolatban, illetve beszámolnak a János atya emlékét ápoló eseményekről.
Az oldal a következő címen érhető el: www.facebook.com/brennerjanos.
Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

29 / 58Első...282930...Utolsó