Könyvekkel is bátorít

Böjte Csaba atya az Új Ember vendége volt Kolozsváron – Merjünk hinni, cselekedni és szeretni – erről beszélt Böjte Csaba ferences szerzetes az elmúlt vasárnap Kolozsváron, a Báthory István Gimnázium dísztermében. A dévai ferences szerzetes az Új Ember meghívására tartott teltházas könyvbemutatót és közönségtalálkozót szülővárosában, útján a csíkszeredai Role zenekar is elkísérte.

Szent László népe ünnepelt

Egy héten át tartott a 19. Festum Varadinum Nagyváradon – Egyházmegyei zarándoknappá nyilvánította húsvét ötödik vasárnapját Böcskei László nagyváradi püspök. A rendkívüli bejelentésre az erdélyi városban megszervezett, széles tömegeket megmozgató Festum Varadinum kulturális rendezvénysorozat utolsó napja adott alkalmat.

Perkőre várják Szent István népét

Szobrot emelnek az ezeréves egyházmegye és a magyar állam alapítójának – Budapestről is érkeznek Szent István-zarándokok Kézdiszentlélekre, az Erdély délkeleti csücskében levő kis faluba, ahol az idei búcsú alkalmával szobrot avatnak az államalapító király tiszteletére.

Vigyázz reánk, Édesanyánk! : Csíksomlyó – 2009

Bátorítást kaptak a csíksomlyói zarándokok – Színes esernyőerdő tette különlegesen hangulatossá az idei csíksomlyói búcsút: az erdélyi zarándokhelyet több százezer – köztük jelentős számú magyarországi – hívő kereste fel, hogy égi patrónánktól, a Boldogságos Szűzanyától segítséget kérjen.

„Kamaszkorba” lépett egyetemi lelkészség

Közösségépítés Kolozsváron – Nehéz volna elképzelni, milyen is lenne a mai kolozsvári egyetemista élet a Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) nélkül. A Babes-Bolyai Tudományegyetem főépületének tőszomszédságában levő piarista templom és a hozzá tartozó klub- és irodahelyiségek a rendszerváltás után fokozatosan teltek meg újra élettel, mára pedig második otthonává váltak sok erdélyi magyar fiatalnak, akik Kolozsváron folytatják felsőfokú tanulmányaikat.

Erdély püspökének szobra ‒ szülőfalujában

Emlékkonferenciával és szoboravatóval ünnepelte a székelyföldi Kilyénfalva nagy fia, Jakab Antal püspök születésének századik évfordulóját. A főpap, aki Márton Áront követte a gyulafehérvári püspöki székben, elődjéhez hasonlóan elszenvedte a román kommunista hatalom titkosrendőrségének zaklatásait és megtorló intézkedéseit.

„Lelkesedni a nagy feladatért”

Beszélgetés az új nagyváradi püspökkel – Nagyváradon március 7-én szentelték fel és iktatták be tisztségébe a kilencszáz éves egyházmegye új főpásztorát, Böcskei Lászlót. A püspökkel a szentelési szertartás után beszélgettünk.