Homíliavázlat: Kaland a kútnál

A mai evangélium párbeszédei a szomjról és az éhségről szólnak, testi és lelki értelemben egyaránt. Kezdetben úgy tűnik, a test szomja, a test éhe az elsődlegesebb, az elemibb, a harsogóbb. Az egyik szentmisén alighogy kiejtettem az átváltoztatás szavait: “Vegyétek és egyétek…”, egy csengő gyermekhang harsogta túl a folytatást: “Éhes vagyok! Éhes vagyok!” Ez a gyermeki felkiáltás bennem, mintegy lélek-mélyi visszhangként kérdést ébresztett, hát én: “Éhes vagyok? Éhes vagyok?”

Világiak feladatai a plébániákon

Egyházközségi képviselő-testületi elnökök képzése a Martineumban – Veres András szombathelyi megyés püspök 2007 őszén körlevélben kérte a plébánosokat, hogy újítsák meg azokat a képviselő-testületeket, amelyek 2005 előtt jöttek létre. Ennek a püspöki rendelkezésnek folytatásaként a főpásztor megbízta a Martineum Felnőttképző Akadémiát, hogy dolgozzon ki képzési programot az egyházközségi képviselő-testületek számára.

Szentírás-magyarázat: Az éltető víz – Nagyböjt harmadik vasárnapja – Jn 4,5-42

Jézus beszélget a szamariai asszonnyal Jákob kútjánál. Ez a 30-35 méter mély, ősi kút mintegy 100 méterre található Szikhem (az evangéliumi elbeszélésben Szikhar – az “ar” végződés talán a Szamaria szó analógiájával magyarázható) városától. Jákob az ide telepedésekor szerezhette meg ezt a kutat (Ter 33,18-20). A targum (az Ószövetség ősi arámi fordítása, parafrázisa) megjegyzi: “Miután Jákob atyánk elmozdította a követ a kút szájáról, a víz feljött a kútból, és túláradt húsz éven át.” Jézus itt, ennél az ősi hagyományokkal megszentelt kútnál ígéri az örök életre szóló, felszökellő vízforrást.

Reklám

Új reklám a televízióban. Két gyermek beszélget. Az egyik azt kérdezi: ti szoktatok ebéd előtt imádkozni? A válasz: nem, az én anyukám egész jól főz. – Olyan ez, mint egy vicc. Jó, vagy nem – ki-ki döntse el ki-ki ízlése szerint. (Nem rejtegetem a véleményemet: szerintem rossz.)
Azon is érdemes elgondolkodnunk, hol a helye a viccnek. Mondjuk a kabaréban – ahová az megy be, aki a pénzéért nevetni akar. Társaságban – ahol a jobb ízlésű ember előbb körülnéz, mérlegel, nehogy akaratlanul is megbántson valakit, és aztán kezd hozzá.

Alkalom a kultúrák találkozására

Cigány képzőművészeti kiállítás a Manrézában – Mára már hagyománnyá váló kiállítás-sorozat részeként új tárlat várja az érdeklődő közönséget február 16-tól, a jezsuiták dobogókői lelkigyakorlatos házában, konferencia-központjában.

Európa még visszatérhet a kereszténységhez

Jean-Louis Tauran bíboros, a Vallások Közti Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke szerint Európa drámaian, egyre nagyobb sebességgel távolodik a kereszténységtől, ám a folyamat nem visszafordíthatatlan. A nyugati kereszténység jövője címmel rendezett római kongresszuson Tauran bíboros elmondta: ma divat a jövő kereszténységét elöregedett, megosztott, kiüresedett, az ateizmus által legyőzött vallási formának tekinteni.

Kikiáltották Kosovo függetlenségét

Kosovo – az általunk Rigómezőnek ismert balkáni tartomány – függetlenné válásakor idézzük fel Dode Gjergj kosovói apostoli adminisztrátor közelmúltban elhangzott nyilatkozatát:
“Nem az egyház feladata, hogy egyik vagy másik politikai megoldást támogassa.

Új egyházmegyék Szlovákiában

A Vatikánban Szent Cirill és Metód ünnepén jelentették be a hírt, miszerint XVI. Benedek pápa átszervezte a szlovákiai egyházmegyéket. Az új egyházmegyei határok nagyjából követik a néhány éve megváltoztatott közigazgatási határokat.