Családcsoportoknak

Papi és világi családkonferenciákon, találkozókon vagy személyes beszélgetések alkalmával házasok és papok részéről is gyakran hallom megfogalmazódni az igényt: milyen fontos volna olyan segédkönyveket írni és kiadni, amelyek a családcsoportoknak tematikát, útmutatásokat adnak.

Nincsenek „reproduktív jogok”

A katolikus családegyesület közleménye A Magyar Katolikus Családegyesület üdvözli, hogy a fenntartható fejlődésről szóló, RIO+20 elnevezésű világkonferencia kihagyta záródokumentumából a nem létező reproduktív jogokra és a népességszabályozásra való utalást. Az alábbiakban az egyesület állásfoglalását közöljük.

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége

Állásfoglalás az abortusztablettáról

Az elmúlt hetekben az RU 486 abortusztabletta kapcsán vita robbant ki. Az alábbiakban a Magyar Katolikus Családegyesület állásfoglalását olvashatják.

Mint ahogy azt több nemzetközi és hazai testület kimondja, az emberi élet, amely a fogantatástól kezdődik, szent és sérthetetlen. Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósága 2011. október 18-ai döntése elismerte az emberi embriók jogait, a magyar alkotmány is kimondja:

Az igazság szava

Bíró László püspök: nem a család van válságban

Püspöki konferenciánkat az vezérelte a 2011. év család évévé nyilvánításában, hogy felkeltsük az emberek szívében a szeretetet és a felelősséget a társadalom legfontosabb intézménye iránt, azok pedig, akik e felelősség tudatában élnek, tegyenek tanúságot a család intézménye és pótolhatatlansága mellett.

Fegyverek között a szeretet

Bíró László tábori püspök
a katonai lelkipásztorkodásról

A Püspöki Kongregáció és a Iustitia et Pax Pápai Tanácsa szervezésében október 20. és 23. között tartották meg a Vatikánban a Katonai Ordinariátusok VI. Nemzetközi Találkozóját, valamint a katolikus tábori lelkészek emberi jogokról szóló képzését a Spirituali militum curae kezdetű apostoli konstitúció kihirdetésének huszonötödik évfordulója alkalmából.

Hívom a családokat: 2010 júniusában

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok! – A szülők és a gyerekek egymással kölcsönös felelősségen alapuló generációs közösségben állnak. A generációk közötti szolidaritásra épül az össztársadalmi szolidaritás, a szociális biztonság.