Az igazság szava

„Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre sem” olvasható a család évét elindító körlevélben. Az ilyen emberek a családot is szabadságuk gátjának tekintik, elutasítanak mindent, ami családbarát. Ugyanakkor szociológiai felmérések tanúsága szerint Magyarországon a fiatalok többsége családban szeretne élni. A statisztikák is bizonyítják, hogy a magyarok általában családbarátok.

Az év első felében Magyarország adta az EU elnökségét, és programjának egyik prioritásául éppen a család ügyének felkarolását választotta. Európa érdeklődése ugyanis az utóbbi időben megnövekedett a család iránt, nem utolsósorban az egyre fenyegetőbb demográfiai helyzet miatt. A magyar elnökség ezért március végén Demográfiai és Népesedési Figyelemfelkeltő Hetet rendezett számos hazai és nemzetközi rendezvénnyel. Ezek sorában ott volt az a nemzetközi tudományos konferencia is, amelyet püspöki konferenciánk rendezett. Egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy építsünk a katolikus egyház tanítására: a mai válságos helyzetből e tanítás nyomán megtalálható a kiút. A család- és életellenes erőkről az előadások alapján azt is megállapíthattuk, hogy nem ideológiákkal, tévtanokkal állunk szemben, hanem magával a Gonosszal, aki „nem megy ki másképpen, mint imádság és böjtölés által” (Mk 9,29).

A konferencián megemlékeztünk arról, hogy harminc éve adta ki Boldog II. János Pál pápa Familiaris consortio című apostoli buzdítását. A család évének célkitűzései egybecsengtek a dokumentummal: erősítsük a család belső identitását, és tudatosítsuk missziós felelősségét. A család ugyanis egyszerre tárgya és alanya az evangelizációnak. Tárgya az evangelizációnak, mert rá irányul, de alanya is, mert feladata a szeretet kinyilvánítása és közlése, eleven visszhangja és tükröződése Isten emberek iránti szeretetének, a Vőlegény Krisztus szeretetének a Menyasszony Egyház iránt.

A konferenciával egy időben tartotta tanácskozását Budapesten az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja (FAFCE) is. A föderáció elnöksége a magyar EU-elnökséghez fordult: bátorítson minden EU-tagállamot, hogy az „Európa a családokért, a családok Európáért” jelmondat értelmében ismerjék fel a családban Európa gazdagságát és jövőjét, nem csupán gazdasági szempontból, hanem az Európa fundamentumát képező alapértékek, vagyis a szolidaritás, az egység és a béke továbbadásának zálogaként. A FAFCE elnöksége megismerve a magyar családpolitika új irányait elismerését fejezte ki, és nemzetközi sajtónyilatkozatban üdvözölte az EU családügyi miniszterek gödöllői tanácskozása elé terjesztendő magyar javaslatokat, különösen azt az irányelvet, hogy az EU a politikai paletta teljes keresztmetszetében érvényesítse legelső szempontként a családok érdekét. Ez adja ugyanis a kulcsot ahhoz, hogy egyensúly jöjjön létre a családban és a munkahelyen végzett feladatok között. Ezért a munkafeltételeket a család érdekeinek figyelembevételével kell kialakítani, nem pedig a munka igényelte feltételekhez igazítani a családi életet. A FAFCE elnöksége üdvözli azt az állítást is, mely szerint a társadalom alapegysége az egy férfi és egy nő tartós szövetségére alapuló család. A figyelemfelkeltő hetet záró miniszteri tanácskozáson Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte: Európa a népek versenyében akkor kerülhet az élre, ha a család és az értékteremtő munka megkapja az őt megillető megbecsülést. Ezért eltökélten, kitartóan kell munkálkodnunk, mindenkinek a saját közösségében.

A püspöki konferencia határozata értelmében nem egyetlen nagyszabású, sokakat megmozgató eseményre került sor a család évében: az ország minden részében és az év folyamán egymást érték a rendezvények. A csaladeve.hu honlapon kétszázhoz közelít a bejegyzések száma. Sok helyen tartottak konferenciát, ünnepséget, tanácskozást a család éve keretében más felekezetek, világi intézmények is, itthon és határainkon túl egyaránt. Ez az esztendő felragyogtatta a házasságon alapuló család értékét, a jövő zálogát.

A család évét beárnyékolta az Európát sújtó gazdasági válság. Az Istent felejtő ember jövőkép nélküli, ezért a pillanatban akarja megtalálni örömét, így a fogyasztás kiszolgáltatottja lett. Többet fogyaszt, mint amennyit termelni tud, a hitelezők pedig elkezdik bevasalni az adósságot. Így érzékelhető módon krízisbe kerül mind a család, mind a társadalom. E gazdasági krízis mögött alapvetően spirituális krízis van, melynek alapvető oka az istenfelejtés. Világosan fogalmaz a görög ortodox püspökök télen megjelent nyilatkozata: A globális válság mesterségesen teremtett válság, mely ürügyül szolgál arra, hogy korántsem emberszerető erők ragadják magukhoz a hatalmat, és tartják ellenőrzésük alatt a világot. A társadalom morálisan elszegényedett, sokakat csak a könnyű meggazdagodás és a féktelen jólétteremtés érdekel, sokan felelőtlenül éltek, és elfordultak az igazság szavától.

A család ügye azonban világszerte egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül. Az amerikai székhelyű World Family Congress június végén Moszkvában tartotta demográfiai csúcsértekezletét, amelyen a világ hatvanöt országának képviselői találkoztak. Zárónyilatkozatuk hangsúlyozza: „A természetes család a társadalom alapvető egysége és értéke, amely a földi civilizációk létezésének és az egész emberiségnek szükséges előfeltétele, alternatívák nélküli szükséges feltétel minden nemzet és állam túlélése, valamint fejlődése szempontjából. (…) Támogatjuk a magyar embereket és a magyar kormányt abban a szándékában, hogy megvédje a természetes családi értékeket és az emberi életet a fogantatástól kezdve a természetes halálig az új magyar Alkotmányban rögzített elveknek megfelelően.” Az április végén elfogadott új Alkotmány, Magyarország alaptörvénye ugyanis rendelkezik egy sor családjogi és gyermekvédelmi intézkedésekről, és rögzíti: együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, alapvető értékei pedig a hűség, a hit és a szeretet; Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját, támogatja a gyermekvállalást; a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

A család éve meghirdetésekor célul tűztük ki, hogy felmutassuk a család értékeit. Amellett, hogy tanúsítani kívánjuk, hogy családban élni boldogság és öröm, és érdemes a családi boldogságért megküzdeni, ünnepelni is akarunk, ünnepelni a családot és dicsőíteni azt, aki a családot az emberiségnek ajándékozza, aki a házastársakat egymáshoz vezeti, és igent mond az ő igenjükre.

2012-ben esedékes a családok hetedik világtalálkozója, melynek mottója: Család: munka és ünnep. XVI. Benedek pápa erről írja: „A munka és az ünneplés szorosan kapcsolódik a családok életéhez: meghatározza a döntéseket, befolyásolja a házastársi, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot, és hat a családnak a társadalommal és az egyházzal való kapcsolatára. (…) Napjainkban a munkaszervezés elvét és gyakorlatát a piaci verseny és a legnagyobb profit határozza meg, az ünnepet pedig olyan lehetőségnek fogják fel, amikor az ember elmenekülhet és fogyaszthat. Ez pedig hozzájárul a család és a társadalom szétzilálásához és az individualista életmód terjedéséhez. (…) Ezért segítsük összeegyeztetni a munka igényeit és időbeosztását a családéval, törekedjünk az ünneplés igazi értelmének újrafelfedezésére is.” Az előttünk álló esztendőben építsük programunkat a világtalálkozó mottójára, segítsük családjainkat az evangélium szellemében dolgozni és ünnepelni.

Bízom abban, hogy mind többen lesznek, akik hűségesek az Isten megálmodta családideálhoz, akik azon munkálkodnak, hogy egyre több ünnepelni valójuk legyen. Isten beoltotta az emberek szívébe a házasság utáni vágyat, és soha nem szűnik meg szeretetével ezt a vágyat táplálni. A „válság” sokakat elbizonytalanít, ugyanakkor erősödik is a vágy a „boldogabb családok” iránt.

Adjunk hálát Istennek azért a sok kegyelemért, amelyet a család évében kaptunk, és kérjük buzgón: „Isten áldd meg a magyart!”

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .