Hívom a családokat: 2010 májusában

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok! A gyermek elsődleges nevelői a szülők. A szülők felelősek a gyermek testi-lelki fejlődéséért, tehát joguk és kötelességük a lehető legjobb feltételeket biztosítani neveléséhez. Szükségük van ehhez a társadalom támogatására, és a gyermek érdekében hozott áldozataik méltánylására.

Hívom a családokat: 2010 márciusában

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok! Az házastársi igen a teljes és visszavonhatatlan szövetség megalapítása, elkötelezettséget nyilvánít ki arra, hogy a felek minden körülmények között biztosan számíthatnak egymásra; ez szilárd védelem az anyagi és testi-lelki megpróbáltatások idején is. A család a társadalom alapsejt funkcióját akkor tudja betölteni, ha a szövetség nem ideiglenes, fennállása nincs feltételhez vagy valamilyen körülmény bekövetkeztéhez kötve.

Hívom a családokat: 2010 februárjában

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok! Az ember arra hivatott, hogy részese legyen Isten szentháromságos szeretetének. Isten az embert önmagáért teremtette, méltóságát sérti, ha kicserélhető tárgyként vagy eszközként kezelik. Saját emberi méltóságát veszi semmibe az, aki a Teremtő által neki ajándékozott testi, lelki, szellemi tulajdonságokat el nem fogadva maga akarja önmagát megteremteni. Minden ember felé felebaráti szeretettel fordulunk, elfogadjuk olyannak, amilyennek Isten megteremtette.

Az élethez való jog védelmében

Bíró László püspök levele a magyar EP-képviselőkhöz – Bíró László, az MKPK családreferens püspöke felszólította az Európai Parlament magyar képviselőit egy, a népesedési problémák ürügyén az abortuszt támogató határozattervezet elutasítására. Levelét az alábbiakban közöljük.

Hívom a családokat 2010 januárjában

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok! A család a társadalom és az egyház közjava. A család közjó: a társadalom és az egyház valamennyi tagjának közös és személyes java.

Hívom a családokat: 2009 decemberében

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok! Korunkban az erkölcsi kötelességek alól való kibújásnak, az igazság tagadásának gyakran alkalmazott módja a fogalmak „újraértelmezése”.