Hídépítés föld és ég között

Szádeczky Klára halálára

Kilencvenhat esztendős korában elhunyt  Bajnainé Szádeczky Klára, Hoffmann Rózsa államtitkár asszony édesanyja, akitől a politikusnő nemcsak életét, hanem pedagógusi küldetését is kapta. Klára nénénket Péter-Pál-napján hívta haza Teremtője. Ajándék számomra, hogy életének egy szakaszán gyóntatója lehettem.

Szellemi honvédelem

A Kommunista Kiáltvány egyik tézise szerint a proletárnak nincsen hazája. Az úgynevezett kozmopoliták pedig az emberiség iránti szeretettel helyettesítik saját hazájuk szeretetét. Csakhogy a kisebb közösségen keresztül lehetünk felelős tagjai a nagyobbnak: aki elhanyagolja a családját, aligha lesz igazán áldozatkész hazafi. Aki nem tartozik valamely nemzethez – amely része az emberiségnek -, hogyan tartozhatna az egészhez? Csak az léphet elő világpolgárrá, aki előbb egy ország polgára volt.