Hívom és küldöm a családokat

A keresztény házasságot nem a tető és a falak, a „mások is így teszik” elvtelensége egyesíti, hanem a Lélek tartja össze. Ebben a hónapban beszélgessünk a következő bibliai helyekről: ApCsel 2,1-13 és 1Kor 12, 4-11.Harmincéves osztálytalálkozón történt, hogy az egyik már őszülő-kopaszodó úr – most vált el harmadszor – irigységgel vegyes csodálattal fordult volt padtársához: „Mondd, hogy lehet neked akkora szerencséd, hogy kifogtál egy nőt, akivel már huszonöt éve kibírod, sőt, még boldognak is mondod magadat? Nem unod még? Nem vágyódsz egy kis kalandra?” A megkérdezett erre csak annyit mondott: „Valóban szerencsés vagyok, hogy ilyen ajándékot kaptam, annál nagyobb kalandot meg el se tudok képzelni, hogy egy életen át próbálunk boldogok lenni.” A kopaszodó értetlenül nézett rá: „Nem ittál te már egy kicsit sokat?”

Elgondolkodtató: napjainkban egyre kevesebb embernek van ilyen „szerencséje”, akinek pedig nincs, az a ritka „szerencsésről”azt gondolja, nem józan vagy talán nem is egészen normális. Ezért aztán meg se próbálja a „szerencsés” titkát megérteni, vagy a maga szerencséjét megtalálni. Sodródik a többiekkel, úgy él, ahogy a maga gyenge erejéből sikerül.

A „szerencsés” titka pedig az, hogy tudja: „A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. És az erőmegnyilvánulások is különfélék, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi, ugyanaz.” (1Kor 2, 4-6) Mert a Lélek ajándéka az, ha valaki megtalálja azt, akit Isten neki szánt, kegyelmi adomány az, hogy ketten eggyé válhatnak, hogy önként és szabadon egymásnak ajándékozhatják magukat, hogy egy életen át boldogíthatják egymást.
Római dokumentumok hívják fel a figyelmet arra, hogy a párkapcsolat, a jegyesség időszaka kegyelmi idő, a Lélekvárás ideje. Ez a Lélekvárás mintegy „beteljesedik” a házasság szentségében. Fedezzetek fel olyan mozzanatokat párkapcsolatotok kezdeti idejéből, jegyességetekből, ahol különösen megtapasztaltátok, hogy ez kegyelmi idő!

Könnyű volt az apostoloknak, mondhatná valaki, hiszen az első pünkösdkor a Szentlélek olyan látványosan, olyan erővel jelent meg, hogy lehetetlen volt nem tudomásul venniük: természetfeletti képességek birtokába jutottak. Az azonban, hogy ez a csoda az apostolok életében megtörténhetett, nem passzív várakozás eredménye volt: együtt imádkoztak Máriával és az asszonyokkal (lásd ApCsel 1, 13-14). A Lélek ugyanis ott tud működni, ahol nyitottak feléje, ahol várakoznak reá. Az apostolok tanácstalanok voltak, nem tudták, mihez és hogyan kezdjenek, (mai szóval nem volt stratégiai koncepciójuk), nem éreztek magukban erőt és tudást: hogyan tovább? Nem azt kérték, hogy egy csapásra tudjanak perzsául prédikálni, vagy hogy ellenállhatatlan szónokká váljanak. Útmutatást kértek, talán szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal (vö. Róm 8,23).

A fiatalok sem tudják, hol és hogyan fognak találkozni azzal, akit Isten nekik akar ajándékozni. Nem tudják, milyen eszközökre, tudásra, körülményekre lesz szükségük ahhoz, hogy összeköthessék életüket. A házaspárok sem tudhatják, milyen nehézségek, gondok várnak rájuk, mire lesz szükségük egy-egy konkrét probléma megoldásához. Elsődlegesen nem lakást vagy autót, jó állást vagy lottó-nyereményt kell kérniük, hanem éber figyelmet a Lélek szavára, erőt és bátorságot a Lélek irányításának követésére, lehetőséget a munkára azokért a javakért, amelyekért meg kell dolgozniuk. Merjünk mindig a Lélek vezetésére hagyatkozni! Ha Isten marad létünk középpontjában, ha életünk Istenre irányul, vagyis ha a Lélek indításait követjük, akkor a dolgok helyükre kerülnek, a Lélek adományai segítségével boldogok és boldogítók leszünk.

Próbáljátok megfogalmazni, milyen tényezők segítenek arra, hogy a lélek indításait észrevegyétek. Milyen jelek teszik egyértelművé, hogy a Lélek cselekszik valakiben?
A Szentlelket a Szentírás paraklétosznak, védőügyvédnek is nevezi. A Lélek a házasságban azzal is segít, hogy megvéd bennünket önmagunktól, bátorságot ad önmagunk gyarlóságának beismeréséhez. Aki elég bátor az önmaga hibáival, gyengeségeivel való szembenézésre, az már nem lesz agresszív, hanem annak a szelíd Léleknek a követője, aki betöltötte Jézust a kereszten, aki kivitte Jézust a pusztába, és akinek erejében Jézus felülkerekedett a gonosz támadásain. Szükségünk van a paraklétoszra, hogy helyesen folytassunk párbeszédet egymással, együtt és egyként pl. kamasz gyermekünkkel, aki éppen mindent jobban tud, mint mi. Sokszor találkozunk házasságokkal, melyekben az egyik, vagy mindkét fél azért, hogy erejét mutassa, erőszakosan lép fel, agresszíven akarja elgondolásait keresztülvinni. Valójában az, aki a Lélekben erős, nem folyamodik erőszakhoz, hanem szelíden, de határozottan érvel, mer tisztán, őszintén beszélni nehézségekről és bajokról. Amelyik házasságban a Lélek jelen van, ott nincs győztes és legyőzött, ott nem kerekedik egyik a másik fölé, ott szelíden győzedelmeskedik az Igazság.

Amikor a Lélek betöltötte az apostolokat, a tömeg elé mertek állni fegyverek és erőszak nélkül, hogy tanúságot tegyenek a Feltámadottról és annak erejéről. Ugyanígy tesz képessé bennünket a Lélek, hogy házasságunk tanúságtevő legyen, hogy beteljesedjék rajtunk II. János Pál pápa kívánsága: a család az első tanúságtevő: a házasság és a család egyrészt evangelizált, másrészt evangelizáló közösség.
Osszatok meg életetekből olyan epizódokat, amikor a feszültségek feloldódtak a szelíd Lélek erejében, amikor különböző élethelyzetekben tanúságot tudtatok tenni a Lélek erejéről!

„Bátran építsetek a szelíd és erős Lélekre!”

Hívom a családokat, az Új Ember Kiadó, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a MAKACS közös szentírásolvasó pontszerző játékára. A márciusi kérdés:
Hány példabeszédben szerepel az evangéliumokban asszony?
A kérdésre adott válasz 20 pontot ér, ha tartalmazza a helyes neveket és a pontos szentírási helyeket. Részleges válasz, például két névből csak az egyik – felezi a pontszámot, a szentírási helyek hiánya öt pont levonását jelenti. A válaszokat a Bibliatársulat értékeli, és az esztendő végén a legmagasabb pontszámot elérő válaszadó egy Veretes Bibliát (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel), a második helyezett egy Családi Bibliát (nagyméretű, díszes), a harmadik helyezett pedig egy Konkordanciát kap.

A válaszokat Szentírás éve jeligével az Új Ember kiadó címére küldjék: 1053-Budapest, Kossuth Lajos utca 1. vagy emailben a biblia@ujember.hu címre.

Beadási határidő: március

a szerző az MKPK családreferens püspöke,

a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .