Egyházépítő szolgálat

Minden jelöltnek egyéves képzésen kell részt vennie ahhoz, hogy utána a főpásztortól, Spányi Antal püspöktől megbízást kapjon lelkipásztori kisegítő munkájához. E képzéseket Ugrits Tamás irodaigazgató vezeti és szervezi. Őt kérdeztük tapasztalatairól.

A paphiány enyhítésére szolgálnak a világi lelkipásztori munkatársak?
– Ezek az elkötelezett világiak természetesen komoly segítséget jelentenek a plébániák életében, de nem ebben látom a megoldást. Amikor paphiányról beszélünk, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy hiány van elkötelezett hívekből és keresztény családokból is. Amikor a világi munkatársakat oktatjuk, és személyes bizalommal részt adunk az egyház evangelizációs munkájában, akkor a tanúságtevő hívek és családok száma is nő. Tapasztalatom, hogy munkatársaink magukénak érzik és szeretik az egyházat, és ezzel, a közvetlen szolgálaton túl, közvetve a hivatások ügyét is előmozdítják.

Ma még sokan furcsán tekintenek a világi lelkipásztori munkatársak tevékenységére. Így van ez a fehérvári egyházmegyében is?
– Nálunk a világi munkatársak képzése közel tízéves múltra tekint vissza. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a hívek, mind a lelkipásztorok örömmel veszik szolgálatukat. Talán ez természetes is, hiszen a plébános és a világi elnök ajánlására a közösség megbecsült tagja kezdheti meg a képzést. A püspöki megbízólevéllel, a plébános irányítása alatt a helyi közösség tagja a helyi közösség elkötelezett lelkipásztori munkatársa lesz.

Milyen képzésen vesznek részt?
– A képzés pontosan követi az MKPK által kiadott A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve tematikáját. Így dogmatikai, egyházjogi, liturgikus és gyakorlati bevezetést kapnak. Az egyéves kurzus végén a megbízólevelük is egy évre szól, amelyet a tapasztalatok fényében, a plébános kérésére hosszabbít meg a püspök. Utána minden évben három továbbképzés vagy lelkigyakorlat kötelező számukra. Természetesen számítunk a helyi plébános tanítói segítségére, a többi világi munkatárssal alkotott közösség erejére, és az önképzés igényére is.

Nem támad kisebbségi érzése a világiaknak, hiszen ők mégsem papok, nem végezhetik el mindazt, amit egy fölszentelt pap…
– Szent Pál apostol hasonlatára tudok gondolni, aki az egyházat mint Krisztus titokzatos testét állítja elénk. Egyik tag sem mondhatja a másiknak, hogy nincs rád szükségem. Úgy gondolom, hogy a lelkipásztorok és azok világi munkatársai is világosan értik, hogy Krisztusban egy testet alkotnak, és mindegyikük szolgálata nélkülözhetetlenül fontos annak építésében.

A világiak megjelenése a lelkipásztorkodásban átalakítja az egyház életét?
– Tapasztaljuk, hogy a mai korban csak elkötelezett, Krisztust és az egyházat szerető, közösségben élő, kellő hitismerettel rendelkező hívő tud helytállni. A világiak képzése és szolgálatuk beépítése alapvetően átalakítja a helyi egyház életét. Fontosabbnak látom azt a belső lelki megerősödést, amit a képzés és szolgálat jelent, mint magát a kézzelfogható szolgálatot. Isten Országának építése áldozatos szolgálat és csodálatos titok, amit nem lehet csak mértékkel mérni. Biztos vagyok benne, hogy a felnőttek oktatása, katekézise és egyházépítő szolgálatuk felhasználása előbbre viszi az egyház ügyét. Ehhez persze Isten kegyelme, sok türelem és az alázat útján való megmaradás is szükséges.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .