Kereszténység és közjó

A közjó az egyház társadalmi tanításában – Család, gazdaság, ökológia címmel rendeznek konferenciát február 28-án Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dísztermében.

Magyar fiatalok Sydney-ben

Tudnivalók a világtalálkozón való részvételről – Július 14. és 20. között rendezik meg a XXIII. ifjúsági világtalálkozót az ausztráliai Sydney-ben. A várható részvételi költség magyar fiatalok számára az utazással, a biztosítással és a részvételi díjjal együtt körülbelül 450-500 ezer Ft/fő. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia úgy döntött, hogy a magas költségekre való tekintettel elsősorban a külföldön élő magyar fiatalokat buzdítja a Sydneyben rendezendő világtalálkozón való részvételre.

Játék a szívedben

A Meglepetés Színház bibliai rögtönzései – Interaktív, rögtönző, amatőr – mit jelentenek ezek a kifejezések egy színház esetén? Valahol a görög drámák, a commedia dell'arte, a londoni Globe vagy a vásári bábozások hagyományaiban rejlő ősi forrást: azt a tapasztalatokból, ismeretekből, szeretetből fakadó színi (színlelt) játékot, amikor még teljesen közvetlen a kapcsolat a közönséggel; a kedvtelésből egy-egy estére igazi színésszé válók figyelnek a hallgatóság óhajára, véleményére sűrűn megkérdezve őket. A legegyszerűbb eszközökkel – tekintettel, arcjátékkal, mozdulattal, szavakkal, hangsúlyokkal, kellékkel, zenei elemekkel – hogyan lehet elmondani a legtöbbet adott pillanatról, szituációról, emberről.

A teológus-pápa hitvallása

Gondolatok a Názáreti Jézus ökumenikus szemléletéről – A múlt hét keddjén három keresztény történelmi egyház képviselői tartottak kerekasztal beszélgetést XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus című könyvéről a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának dísztermében. Evangélikus részről Fabiny Tamás püspök értékelte a művet.

Afrika virágai

Tél van, ilyenkor elsősorban a szobanövények felé fordul a figyelmünk. Vajon honnan került egy-egy zöld lakótárs hozzánk?
Ma már közhelynek számít, hogy a szobanövények zöme Afrikából került Európába. Elég csak a muskátlit, a fokföldi ibolyát, a korallvirágot vagy a strelitziát említeni.

A valódi szentély

A keresztények kezdettől fogva kiváltságos helyzetben vannak az Ószövetség zsidó népéhez képest. Felfedezték ugyanis Isten közelségét és atyai mivoltát. Keresztényként jogunk van arra, hogy belépjünk a mennyei szentélybe, hogy Isten családjához tartozzunk. Ennek a jognak Jézus vére az alapja. Ez a legfőbb áldozat jelenti a legnagyobb újdonságot az Ószövetséghez képest, mely elválasztotta a népet a papságtól.

Liturgia: A kenyértöréstől a szentmiséig (XXXIX. rész) – A “Sacramentarium Gregorianum” családja

Nem véletlenül szerepel az alcímben a “család” kifejezés. Több szertartáskönyv viseli ugyanis ezt a nevet, mindegyikben közös liturgikus anyag található – bizonyos kiegészítésekkel.
Róma városában a liturgikus ünnepléseknek két formája volt ismeretes: az egyik a plébániák liturgikus gyakorlata, amelyet a Gelaziusz- szakramentárium tartalmazott – amint erről már előzőleg szó volt. A másik a pápai liturgikus gyakorlat, amely – természetesen – bizonyos mértékben eltért ettől.