Szentírás-magyarázat: Egyszerűen adni, egyszerűen elfogadni Szentháromság vasárnapja – Jn 3,16–18

Az evangélium egyik legszebb, legismertebb mondatát olvassuk az A év Szentháromság vasárnapján: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda…” (Jn 3,16). János evangélista mintha magyarázatot akarna adni arra, hogyan is volt ez lehetséges, hogy az Isten Fia meghalt értünk.

„A támasz kútja, az utolsó vacsora terme…”

Pünkösdi búcsú a nemzeti kegyhelyen – Isten bizonyára jókedvében teremtette a Szentkúti-patak völgyét, látva, milyen pompás kulisszát álmodott meg hazánk talán legszebb – középkori múltra visszatekintő – Mária-kegyhelyének. Idén is sok ezren zarándokoltak el a fenyvesekkel tarkállt, vegyes lombú erdőkkel borított hegyek ölén nyugvó, Nagyboldogasszony tiszteletére emelt barokk templomhoz (1970-től „basilica minor”), amely közel kétszázötven éve épült, hogy otthona legyen a nevezetes és csodás kegyszobornak.

Ima Európa „felett” – a Gellért-hegyen

A katolikus karizmatikus mozgalom szeretné jobban terjeszteni pünkösd kultúráját abban a világban, amely a hittől és gazdag ünnepeinek értelmétől eltávolodott. Lassan két évtizede vetődött föl a gondolat, hogy Európa nagyvárosaiban pünkösdvasárnapon imádkozzanak a hívők Isten Lelkének kiáradását kérve az adott terület lakóira, dolgozóira, utazóira.