Embertárs

A pokol kapui nem győznek le bennünket!

A pokol kapui nem győznek le bennünket!

A szertartáson több százan vettek részt, köztük hazai és külföldi újságírók és politikusok is. Jánt vőlegényruhájába öltöztetve helyezték örök nyugalomra.
A szlovák püspöki konferencia elnöke szentbeszé­dében elmondta: az újságíró elleni támadás lényegében a szabadság ellen irányul, és az elkövetők nem maradhatnak büntetés nélkül.
„A szívünket áthatja a mély fájdalom és a szomorúság. Túl sok a kérdés, és kevés a válasz. Megrendülve állunk a történtek fölött. Ilyen eseményre egyszerűen nem lehet felkészülni. Ilyen tragédiával szembesülve az ember nem talál szavakat – fogalmazott az érsek, majd hozzátette: – Nekem is fáj Martina és Ján halála. És fáj a többi püspöknek, papnak, szerzetesnek, az egész Egyházunknak. Az önök fájdalma a mi fájdalmunk is. Bár távolról sem tudjuk átélni és megérteni az önök fájdalmát, mi is osztozunk benne. Fogadják mindenben a támogatásomat.
Érzem, hogy sokan haraggal érkeztek. Ez természetes. Az, ami Önökben megszólal, az igazság iránti igény. Amikor valaki sárba tiporja az igaz­ságot, megkondul bennünk a harang. A Szentírás tanúsága alapján, az irgalmas Isten létében való hitben ismétlem Jézus Krisztus szavait: a gonosz nem győz az Egyház felett. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Rendületlenül hiszem, hogy a gonosz nem kerekedik felül. Nem győz. Még ha néha úgy is néz ki, ez mindig csak ideiglenes. Mint amikor várjuk a napkeltét, s úgy tűnik, túl sokáig tart. De biztosak lehetnek benne: fel fog kelni. Rendíthetetlen meggyőződéssel biztosítom önöket: a gonosz győzelme sosem végleges – mondta Zvolenský, majd így folytatta: – A gyilkos azt hitte, hogy elhallgattatja Jánt, ám éppen az ellenkezőjét érte el. Nincs olyan ember az országban, aki ne hallott volna a történtekről. Püspökként kötelességemnek érzem, hogy rámutassak: a gyilkosság súlyos bűn, ami nem maradhat visszhang nélkül. Azoknak, akik kezéhez Martina és Ján vére tapad, tudatosítaniuk kell magukban, hogy Isten igazsága elől nem lehet elmenekülni. Egyedüli kiút a bűnük beismerése és az őszinte bűnbánat.
Krisztus, aki feltámadt a halálból, felment az Atyához, hogy lakhelyet készítsen számunkra. Imádkozunk azért, hogy Ján és a menyasszonya, Martina, akik közös életet terveztek és közös földi lakhelyüket készítették, örök boldogságra találjanak a mennyei hazában, amelyet Krisztus készített nekünk – mondta Zvolenský érsek.
A gyászszertartás elején elhangzott Ján Kuciak verse, amelyet menyasszonyának, Martina Kunírovának írt, és eredetileg az esküvőjük napján szerette volna felolvasni.
Martina Kunírovát már­cius 2-án, Gergelylakán (Gregorovce) helyezték örök nyugalomra, a gyászszertartást ­Marek Forgáč kassai segédpüspök végezte. Martinát abban a fehér ruhában helyezték végső nyugalomra, ami a menyasszonyi ruhája lett volna május 5-én tartandó esküvőjén.
Homíliájában a kassai ­segédpüspök így fogalmazott: „Azt is mondhatnám, hogy a tragédia, ami a napokban történt, nem más, mint Jézus Krisztus kigúnyolása, szembeköpése, egy rúgás Jézusba, újbóli keresztre feszítése. Ám az Úr velünk van. Ő nem az, aki csak fentről tekint le ránk. Az Úr együtt szenved velünk. Ez az én hitem és reményem, amiben Önöket is szeretném megerősíteni.”
„Félnünk kellene? – tette fel a kérdést Marek Forgáč, majd így folytatta: – Merészen és evangéliumian válaszolok: Ne féljetek! (Jn 6,20) Az Úr az összes rossznál hatalmasabb ezen a világon! Próbáljuk meghallgatni Jézus szavait Máté evangéliumából (amelyek ebben a helyzetben valóban nagyon komolyan fognak hangzani): »Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.« (Mt 10,28).
Nos, ne féljünk! Szeretnék felszólítani mindenkit, főként a fiatalokat: Ne féljetek! Összpontosítsuk a figyelmünket a lelkünkre. Ebben a világban, ahol a pénz iránti imádat miatt képes valaki ölni, irányítsuk a figyelmünket a lélekre. Irányítsuk a figyelmünket az értékekre: a szeretetre, a barátságra, a hitre, az igazságra és a jellemre. (…) Lehet, hogy ez a válasz emberileg nem tökéletes, de biztosan megmutatja az utat” – hangsúlyozta gyászbeszédében a püspök.
Az Aktuality.sk hírportál huszonhét éves oknyomozó újságírójára jegyesével együtt február 25-én, vasárnap éjjel találtak rá nagymácsédi közös házukban. Mindkettejükkel egy-egy lőfegyverből leadott lövés végzett. A rendőrség előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt indított nyomozást az ügyben. A gyilkosság hetének csütörtökén több, Szlovákiában élő olasz családnál rendőri razziát tartottak, amelynek során hét férfit őrizetbe vettek. Később valamennyiüket szabadlábra helyezték. A fiatal újságíró utolsó, befejezetlen riportjában az olasz maffia és a szlovák politikai körök közötti összefonódásokról írt.

Forrás és fotó: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

A korda negyedik csomója

A korda negyedik csomója

Fotó: Lambert Attila

 

Nem akarjuk elhinni, hogy délután már érkezik a hideg, pedig eleget ijesztgetnek vele mostanában minden csatornán. Verőfényes, tavaszias az idő. Amikor pedig az esztergomi Loyolai Szent Ignác-templom elé kanyarodunk, egyenesen húsvéti a hangulat. Nem sokkal múlt fél tizenegy, amikorra térzenét hirdettek. A templom előtt rengetegen állnak, és körülbelül hat-hét kézben hangszer is van – főleg gitárokat látok, egy nővérnél pedig trombitát. – „Jézus, életem, erőm, békém…”, „Erős és szent az Úr” – énekli a tömeg, és már éppen kezdünk átlelkesedni, amikor a többség hirtelen bevonul a templomba. Talán azért a nagy sietség, hogy a mise énekeinek próbája időben elkezdődhessen. Mi azért, kissé csalódottan, még álldogálunk kinn egy darabig, tizenegyig több mint negyedóra van hátra. Kedves jelenetek szemtanúi leszünk. A nővérek afféle fogadóbizottságként ölelgetik az érkezőket, a színen időről időre süteményestálakkal vonul át valaki, sok a kisgyerek, családias a légkör. Érezni, hogy a nővérek mennyire otthon vannak Esztergomban.
Harmai Gábor plébános köszönetet mond a nővéreknek, hogy itt ünnepelnek, és szolgálatukért, amely az egész városra kihat. A szentlecke a mai ünnep főszereplőjéről, Mátyásról szól, akit az Apostolok cselekedeteiben Júdás helyett sorshúzással a tizenkettedik apostolnak választanak. Az érdekes időjáráson töprengve a szentlecke hallgatása közben eszembe jut, hogy hiszen ez a Mátyás a néphit jégtörője! Aki azonban kettős természetű: ha jeget talál, megtöri, ám ha szép időt, hideget hoz helyette. Így aztán el kell fogadnom, hogy tetszik, nem tetszik, a tél most egy kis időre még visszatér. De Mátyás napja már mindenképpen a tél és a tavasz közti határvonalat jelzi.
A zsoltárválasz szövege, amelyet mindannyian éneklünk: „Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben; csodálatos fenségű, amikor jeleket művel.” A szent életű emberek révén – mint Mátyás napján a télnek és a tavasznak – az isteninek és az emberinek a határvona­lára kerülünk. Általuk és minden jót cselekvő ember által az Isten jeleivel szembesülünk.
Homíliájában Erdő Péter bíboros először az apostoli, azaz a papi és a szerzetesi hivatásról beszél, amelyben Krisztusnak az emberiség iránti szeretete jelenik meg, majd az evangélium alapján arról szól, hogy Isten irántunk való szeretetét utánoznunk kell. Az evangéliumban Jézus az utolsó vacsorán mondott szavaival arra szólít fel bennünket, hogy úgy szeressük egymást, amint ő szeretett bennünket. Viszonozzuk ezt a szeretetet, és mi is úgy szeressük egymást, mint Jézus bennünket. Az ellenségeinket is szeretnünk kell. Bennünket, Krisztus-hívőket pedig arról ismerjen meg a világ, hogy különösen szeretjük egymást: így kapcsolódjunk be az Atya és a Fiú szeretetének áramába.
A teológiai alapvetés után a szegénygondozó női ferences közösség küldetésének 1927-es kezdetére, esztergomi megtelepedésére tekint vissza a bíboros. A nővérek a társadalom peremére szorultakat, a magányosokat és a betegeket, a romákat és az időseket egy­aránt segítik. Buzgóságuk alapja az eucharisztikus Krisztus iránti szeretetük. Ez a kereszténységtől távol állók megbecsülését is kivívja.

*

A mise után rendhagyó kiállításmegnyitó következik. A rend alapításának kilencvenedik és esztergomi megtelepedésének nyolcvanadik évfordulójára nyílt tárlat elé szánt gondolatokat ugyanis nem a múzeumban, hanem itt hallgatjuk meg, tekintettel a múzeum termeinek szűkösségére. Először az igazgató, Kontsek ­Ildikó mond néhány szót a múzeum és a rend együttműködéséről, majd Kóródi M. ­Veronika általános főnöknő következik.
– Nagy ünnep a mai – mondja –, amelyen múltunkra, rendünk gyökereire emlékezünk, a jubileumi évnek az efezusiakhoz írt levélből vett mottója szellemében: „Krisztus által a szeretetben gyökerezve és megalapozva.” Mert ha nem Krisztus a gyökerünk, semmik vagyunk, ő viszont képessé tesz a szolgálatra, amelyre alapítóink kérésére életünket odaadva vállalkozunk. A kiállítással az örömünket akarjuk megmutatni. Azt, hogy mi éltet bennünket. A múltunkat, a szerzetesi hivatásunkat és a különböző szolgálatainkat egyaránt bemutatjuk, de ezek nem is választhatók el egymástól.

*

A múzeumban csakugyan óriási a tömeg. Már rögtön a ruhatárral szembeni falon a kiállítás képeit látjuk: a nővérek mindennapjainak jeleneteit, idősek, gyerekek körében, iskolákban végzett szolgálatukat.
Beljebb haladva az alapítás történetét ismerjük meg: Oslay Oswald ferences tartományfőnök és Páhok Mária Franciska nagy elhatározását, valamint azt az egyedülálló elgondolást, amely a szegénygondozó nővéreket kivételessé teszi. Ez az 1920-as évektől kezdve az úgynevezett egri norma volt, amely társadalmi, állami és egyházi szereplők összefogását valósította meg a szegények érdekében. Ennek voltak „főszereplői”, motorjai a nővérek. Betegeket és szegényeket egyaránt felkaroltak, otthonaikban és szeretetotthonokban ápoltak, népkonyhákat üzemeltettek, rászoruló családokkal foglalkoztak, nyaraltattak és kiterjedt karitászhálózatot működtettek. Az ökumené szellemének korai előfutáraiként harmonikusan együttműködtek a hasonló tevékenységet végző protestáns és zsidó szervezetekkel.
Meghat az egyik ábrán látható, a kordára, azaz a kötélből készült szerzetesi övre kötött negyedik csomó és a hozzá fűzött magyarázat: a szegénygondozó nővérek hármas fogadalmuk mellé vállalnak egy negyediket is, amellyel a szegények mellett kötelezik el magukat.

Katolikus – vagány, vonzó és hiteles

Katolikus – vagány, vonzó és hiteles

Fotó: Lambert Attila

 

Sziklára építettek a Regnum Marianum Katolikus Közösség elindítói. Olyan elkötelezettséggel küzdöttek mind papjaik, mind civil tagjaik, hogy a legkeményebb üldöztetés idején is mindig újjá tudtak szerveződni, és napjainkban is – megőrizve értékeiket – növekedést élhetnek meg. Monostori László atyát, a közösség tavaly megválasztott házfőnökét kérdeztük mindennapjaikról.

Megfordult regnumi kisiskolásként a fejében, hogy egyszer a közösség vezetője lesz?

Valószínűleg kinevetettem volna azt, aki ezt mondja nekem. Alsós voltam a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában, amikor öcsémet megirigyelve örömmel köteleződtem el a korosztályunk számára induló „Viharmadarak” csoportban. Vonzott, hogy havonta kirándulunk, és ismerős volt a közeg is. Szüleimnek – bár maguk nem voltak regnumiak – sok barátjuk volt ezen a szálon, és ők egy hasonló házasközösségnek voltak a tagjai. Mi, viharmadarak ma 34-35 évesek vagyunk, baráti társaságként összejárunk. Gimnazistaként már vezető voltam. 2009 óta kísérem a „Vadkörtéket”, a gyerekek a szemem láttára nőttek fel. Diakónusként újra intenzíven részese lehettem a Regnum életének. Szentelésem és római tanulmányaim után a főegyházmegyei hivatalba kerültem, az itt eltöltött hat év alatt a Regnum jelentette a lelkipásztorkodás terepét.
Szívesen láttak, igény is volt, hogy menjek hozzájuk, és nekem is nagyon jót tett, hogy kapcsolatom van gyerekekkel. Nagyon fontossá vált számomra, a szívem csücske lett a Regnum.

Ma házfőnök. Hogyan kapta a ­feladatot?

A Regnum vezetőjét, a házfőnököt a legfőbb szerv, a Házigyűlés választja. Ebben benne vannak a regnumi atyák képviselői, a mindenkori vezetőség: a Hatok, továbbá a fiatalokkal foglalkozó felső vezetők: az egy-egy korosztályért felelő rétegvezetők és a helyi közösségeket irányító helyi elnökök, valamint a vezetőképzők világi és spirituális vezetői. A napi ügyekért felelős vezetőséget, a Hatokat három pap és három civil alkotja. Házfőnök csak az lehet, aki a közösségünk papja, megbízatása négy évre szól. A választást jelölési időszak előzi meg, melynek során rákérdeznek, tudja-e a jelölt atya vállalni a megbízatást. A legutóbbi választáskor három jelölt vállalta. A Házigyűlés – a jelöltek erényeinek és fejlődési lehetőségeinek megvitatását követően – titkos szavazással dönt a közösség házfőnökéről. Számomra ilyen fiatalon a bizalom és szeretet jele volt a kinevezés.

A rendszerváltás óta folyamatos növekedést él meg a Regnum Marianum, néhány százról mintegy háromezerre nőtt a tagsága. Hogyan alakult a papi közösség létszáma?

Jelenleg közel negyven atya alkotja a Regnum Marianum papi közösségét. Lényegében két nemzedék jelenik meg benne: jórészt az idősebb generációhoz tartoznak, ők 65 év felettiek, többségük már papként csatlakozott a közösséghez. Mellettünk ott vagyunk mi, fiatalabb atyák, akik a Regnumban nőttünk fel, létszámban szűk tucatot teszünk ki. A középkorosztály szinte teljesen hiányznak. Örömmel mondhatom, az elmúlt évben felszentelt négy újmisés atyából ketten regnumiak.

Mi a házfőnök feladata?

Nem vagyok egyedül, mellettem áll az intézőbizottság, a Hatok. Havonta találkozunk. A házfőnök fel­adata, hogy mutassa az irányt, elvi döntéseket hozzon a Hatokkal egyet­értésben. Ugyanakkor nem az ő fel­adata, hogy megmondja, mi legyen a Regnumban, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy az alulról jövő kezdeményezések működnek a legjobban.
A támogató jelenlétre viszont szükség lehet. Ha mocorog valami a fiatalokban, és én ebben melléjük tudok állni, esetleg meg tudok győzni még több fiatalt, hogy tegyünk ezért valamit közösen, abból sok jó származhat.
Persze nekem is vannak álmaim. A plébánián például az ősszel indítottunk ifjúsági szentmisét. A Regnum jelenti a bázist, ők zenélnek, és a mintegy száz regnumi fiatal már vonzani tud a jelenlétével. Ez a szentmise ma már számtalan fiatal találkozási alkalma. Ebben segített a regnumi mag, és a Lehel téri közösségnek is jót tett, mert fokozatosan oldja a történelmi okok miatt kialakult zártságot.

Sokak szerint elitklub a Regnum.

Évekkel ezelőtt egy menyasszony meghívta a regnumi közösségét egy vidéki lagziba. A helyiek azt látták, hogy ők kizárólag egymással táncolnak. Mi, regnumiak valóban jól érezzük magunkat egymással, de ez ma már nem elég. Zártnak tűnhetünk, ezért néhány éve tudatos döntésünk lett a kifelé nyitás. Szeretnénk Jézus Krisztushoz közelebb kerülni, követnünk kell ezért abban is, hogy ő odaengedett magához mindenkit. Úgy érzem, sokat fejlődtünk már ebben. Megtalálhatóak vagyunk, vannak látogatható alkalmaink. Törekszünk a kapcsolatra más lelkiségi mozgalmakkal és ökumenikusan is. Ettől függetlenül még szoknunk és tanulnunk kell, hogyan váljunk nyitottabbá. A nyitás folyamat, keressük a megvalósítás lehetőségeit. A Regnum egy nagy család, fontos jellemzője a bizalmi a légkör. Kívülállók számára érthetetlen, saját nyelvezete van. Korábban mindenki ismert mindenkit, de a mostani háromezres tagság is ezer szálon kapcsolódik össze. A gyerekek heti találkozója mindig családoknál van. Beengedjük egymást a nappaliba, fontos a közvetlenség, meghatározó a kisközösségi keret, a személyesség.

Hogyan tudják a növekedés-nyitás folyamatában megőrizni ezt az intimitást?

Figyelünk kötöttségeinkre, hogy ne váljunk átjáróházzá. Kisközösség vagyunk. Az, hogy évek óta ismerjük egymást, a gyerekek együtt nőnek fel, sok esetben már a szüleink is ide kötődnek, ad egyfajta intimitást. Úgy próbálunk meg nyitni, hogy közben ezeket az értékeket őrizzük. Házfőnökként azt fogalmaztam meg, hogy szívesen látom a Regnumot a megfontolt növekedés útján. Merjünk nyitni, több embert elérni, de ne ész nélkül, hanem közben az értékekre és minőségre figyelve. Ez lassabb folyamat, jóllehet egyértelműen növekvő. A cél az lenne, hogy senkinek se kelljen azt mondani, neked itt már nincs hely. Jézusnak ugyanakkor nem véletlenül volt tizenkét apostola. A tizenkettő csoportdinamikailag nagyon jó szám, jól lehet vele dolgozni. Ekörül működünk jól. Így vagyunk hűek a hagyományhoz, és így tudjuk alkalmazni módszereinket.

Működik ez a gyakorlatban?

Nagy kihívás, hogy nem engedünk a minőségből. Hoztunk egy szabályt. Ahhoz, hogy egy csoport regnuminak mondhassa magát, mindkét vezetőjének – egy fiú és egy lány – regnumi vezetőképzőt kell végeznie. Ebből kétféle van: két rövidebb, féléves képzés – a budapesti Műhely és a soproni Talpaló – és egy hosszabb, másfél éves budapesti központú Patkoló. Annyi csoportot tudunk indítani, ahány képzett vezetőnk van. Az igény a csoportokra nagy, igyekszünk mindenkinek helyet biztosítani. Nagy öröm, hogy a januárban indított Műhely vezetőképzőnket két tucat jelentkező kezdte el. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy szeptembertől tizenkét csoportot tudunk indítani, ami hozzávetőleg százötven gyereket jelent.

Felvételi is van?

Fontos a felvételi, ugyanis nagy a felelősségünk abban, hogy kikre bízzuk rá a gyerekeket. A felvételi folyamán látni szeretnénk, mennyire veszi komolyan a jelentkező a fel­adatot. A regnumi alapszabályainkból – Tételeink és Törekvéseink –, nevelésünk alappilléreiből és hitbeli témákból kell felkészülni, továbbá a Befutáson (felvételi) nézünk fizikai állóképességet, lelkiéletet, a személyes beszélgetésben pedig rákérdezünk a motivációkra, elszántságra.
A vezetés komoly elköteleződés, regnumi hagyomány, hogy a vezető éveken át a csoportjával marad. Előfordul – ahogy az én vezetőim esetében is történt –, hogy a vezetők az ifjakat 8-10 éves koruktól egészen 18 éves korukig kísérik. A regnumi vezetésbe akkor érdemes belevágni, ha az illető néhány évre vállalni tudja az elköteleződést.

Miből áll a képzés?

A regnumi vezetői gyakorlatban közvetve és közvetlenül is használható ismeretek, ötletek és segédanya­gok: módszertan, teológia, pszichológia, a Regnum története, egészségügyi és kommunikációs alapok, csoportdinamikai foglalkozások, imádságvezetés, imaformák. Mellette tájfutás, sátorverés, növényismeret stb. A képzések tanulmányi szemesztereit egy bevezető és egy záró elcsendesülés (lelkigyakorlat) keretezi, köztük minden héten egy hétköznap esti találkozó és havonta egy tanulmányi hétvége van, ahol különböző regnumi személyek és szakemberek vezetik be a jelölteket egy-egy témakör részleteibe. A vezetőképzőket vizsga zárja. Jelenleg a Műhely, a Talpaló és a Patkoló nem egymásra épülő képzések, ennek ellenére egyre többen vannak olyanok, akik a Műhely elvégzését követően a Patkolóra is jelentkeznek. A Patkoló ugyanis – hosszabb időkerete miatt – alaposabb képzésre ad lehetőséget, komoly teológiai tudásra lehet rajta szert tenni.

Milyen az élet a Regnumban?

A Regnum „élménypedagógiája” a gyerekeket öt-nyolc éves kortól várja. Egyes helyi regnumok egy-két évig „keltetőben” melengetik, mások egyből közösségekbe hívják őket. ­Soma atya (Somogyi Sándor – a szerk.), a korábbi házfőnök így összegzi a regnumi pedagógiát: „Edzés, aszkézis (vidáman, a teljesítmény örömével), romantika, természetszeretet, szemlélődés, közös élmény, szent­mise.” Közösségeink a Máriának tett elköteleződési fogadalommal erősödnek. A családoknál hetente találkozó kisközösségek programja ima és egy téma feldolgozása éves tematika alapján. Lehetnek ebben hittel kapcsolatos kérdések, példaképek, erények, szentek, liturgia, magyarságunk. A vezetőnek szabadsága van a választásban, de éves tervét be kell mutatnia a rétegvezetőnek. Havonta van egy hétvégi csapatprogram (kirándulás, lelkigyakorlat stb.) vagy rétegprogram. Nyáron a hagyományos tábor kinn a természetben.
A helyi regnumok programjai családiasak, mindenki ismer mindenkit, a generációk összeérnek. A regnumi élet csúcspontja 16-18 éves kor körül van, amikor a gyermek és kamasz létet kinőve a felnőtté válás útjára lépnek a tagok. Ebben a korban tartjuk a rétegtáborainkat, melyek juniorból seniorokká, vezetettből önmagát irányítóvá minősítik a csapatokat.
A „népeink” önállósodnak, a vezetők lassan elengedik a kezüket. A fiatalok, akik akkor már egyetemisták, maguk közül választanak vezetőt, maguk szervezik az életüket. Közülük sokan visszatérnek, elvégzik a vezetőképzőt.

Van lemorzsolódás?

Tizennyolc éves korig gyakorlatilag nincs, sőt, a gimnáziumi évek során van a legtöbb új jelentkező. Utána azok maradnak meg a Regnum vérkeringésében, akik valamilyen önkéntes munkát vállalnak, de a csoportok egy jelentős része baráti társaságként továbbra is együtt marad. Csoportvezetést 20-25 százalék vállal.

Mit tart a közösség fő értékének?

Számomra a Regnum legfőbb értéke az, hogy úgy tud Jézushoz hűséges, elkötelezett katolikus fiatalokat nevelni, hogy azok vagányak, vonzók, hitelesek. Kiegyensúlyozottak, magánéletükben és hivatásukban egyaránt sikeresek. A regnumi fiatalok lelkesen, önfeláldozóan együtt munkálkodnak, s ebben az összefogásban sok jó dolog születik.

 

„Miért hagyott el az édesanyám?”

„Miért hagyott el az édesanyám?”

Fotó: Vatican News

 

A pápa elmondta, sírva fakadt, amikor meglátta annak a román fiatalnak a kérdését, akit édesanyja kétszer is elvetett magától: először két hónapos korában hagyta magára egy árvaházban; majd huszonegy évvel később, miután a fiú rátalált, és két héten át együtt éltek. „Rosszul bánt velem, és inkább elmentem – írta. – Édesapám meghalt. Mi a bűnöm, hogy anyám nem akar engem? Miért nem fogad el?” – kérdezte a fiú.
Ferenc pápa nem rejtette el megrendülését: „Őszinte akarok lenni veled. Amikor elolvastam a kérdésedet, sírtam. A könnyeimmel álltam melléd. Nem tudom, miért, de sokat adtál nekem ezzel a kérdéssel; a többiek is, de te talán érzékeny pontot érintettél. Amikor édesanyákról van szó, akkor mindig ez van… és akkor megríkattál” – mondta el a találkozón, amely személyes jellegű volt, nem is szerepelt a pápa naptárában.
A csoportban voltak fiatalok, gyerekek és fiatal szülők is, az FDP csoport (FDP protagonisti nell’educazione) elnevezésű civil szervezet vezetője kísérte el őket. Húsz éve vette fel az olasz szervezet a kapcsolatot egy bukaresti árvaházzal, azóta kísérik figyelemmel az ott felnőtt fiatalok sorsát. Kérdéseket tettek fel a pápának életről, halálról, betegségről, bűnről, a fájdalomról, ami abból fakad, hogy szüleik elhagyták őket, a tartós kapcsolatok kialakításának nehézségéről és arról, hogy olykor nehéz elfogadni az Egyház válaszait, amelyekkel sokszor inkább falakat, mint hidakat épít.
Ferenc pápa megpróbált minden kérdésre, minden „miért?”-re válaszolni, hozzátéve: „Soha nem lehet teljes egészében megválaszolni a szívből jövő kérdéseket, néhány kérdésre pedig csak Isten tud válaszolni… Az életben sok »miért?« van, amire nem tudunk válaszolni. Csak figyelni, érezni, szenvedni és sírni tudunk.”
Az egyik ilyen „miért?” az volt, amit az a fiatal vetett fel, akit elhagyott az édesanyja. A pápa elmondta: „Nem arról van szó, mit hibázott valaki, hanem arról, hogy a felnőttek is sérülékenyek, gyengék, a ti esetetekben a nagy nyomor és a társadalmi igazságtalanság miatt, amely maga alá gyűri a kicsinyeket és a szegényeket, és a nagy lelki szegénység miatt.” Ez „egy hibás, embertelen szociális rendszer gyümölcse, amely megkeményíti a szíveket, hibákhoz vezet… és oda, hogy nem találjuk a helyes utat… A lelki szegénység megkeményíti a szíveket, és ahhoz vezet, ami képtelenségnek tűnik, hogy egy anya elhagyja a saját gyermekét.”
Mindenesetre a pápa hozzátette: „Anyukád szeret téged, csak nem tudja, hogyan szeressen, nem tudja kifejezni. Nem tudja, mert az élet kemény és igazságtalan. És a benne élő szeretetet nem tudja kimondani, nem tud megsimogatni téged.” Arra kérte, imádkozzon azért, hogy édesanyja egy napon meg tudja mutatni iránta való szeretetét, és biztatta: „Ne csüggedj, reménykedj!”
A Szentatya szerint éppen a felnőtteknek ez a törékenysége, gyengesége vezet ahhoz, hogy vannak szülők, akik csak az egészséges gyermekeiket tudják szeretni, míg a betegeket, problémásakat nem. Az erről kérdező fiatalnak ezt válaszolta: „Vannak szülők, akik mások gyengeségével, betegségével szemben gyengébbek, nincs elég erejük elviselni mások gyengeségét. Mert ők maguk törékenyek!… Ha van egy óriási nagy kövem, azt nem tehetem le egy kartondobozra, mert a kő összenyomja a kartondobozt.”
Majd így folytatta: „Vannak szülők, akik gyengék, hiszen ők is emberek, a maguk korlátaival, bűneivel és lelki törékenységével, és talán nem voltak olyan szerencsések, hogy kiskorukban mások segítették volna őket. És ezzel a gyengeséggel élik az életüket, mert nem segítettek nekik, nem volt meg a lehetőségük arra, amire nekünk megvan, hogy rátaláljanak egy barátra, aki kézen fogja őket, segíti a növekedésüket, erőt ad, hogy legyőzzék ezt a gyengeséget… Nehéz segítséget kapni azoktól a szülőktől, akik gyengék, olykor mi vagyunk azok, akiknek segíteni kell őket… De ahelyett, hogy kárhoztatnák az életet, amiért erős létünkre gyenge szülőket adott, miért ne fordítsuk meg a dolgot és mondjunk hálát Istennek, az életnek, amiért mi tudunk segíteni a szülőknek a gyengeségükben, hogy így a kő ne nyomja össze a kartondobozt.”
A pápa ezt követően egy fiú kérdésére válaszolt, akinek barátja az árvaházban tavaly nagycsütörtökön meghalt. „Egy ortodox pap azt mondta nekünk, hogy bűnösként halt meg, és ezért nem megy a paradicsomba. Én nem hiszem, hogy így van” – írta a fiú. Ferenc pápa egyértelműen válaszolt: „Az a pap talán nem tudta, mit beszél, talán aznap nem volt jól, volt valami a szívében, ami miatt ezt mondta. Senki közülünk nem mondhatja a másikról, hogy nem kerül a mennyországba. Mondok neked valamit, amin talán megdöbbensz: még Júdásról sem mondhatjuk el ezt. Elmondtad, hogy a barátod meghalt, és hogy nagycsütörtökön halt meg. Furcsának tűnik számomra, amit az a pap mondott neked, talán jobban meg kellene érteni, talán nem jól értetted… Minden­esetre azt mondom neked, hogy ­Isten mindenkit a mennyországba akar vinni, ebből senki nincs kizárva… Ő a jó pásztor, mindig úton van, hogy megtalálja elveszett bárányait, és nem ijed meg, amikor ránk talál, akkor sem, ha éppen nagyon gyengék vagyunk, ha bepiszkított a bűn, ha mindenki elhagyott, ha az élet maga elhagyott, ő átölel és megcsókol.”
Egy másik kérdésre, hogy van-e értelme templomba járni, amikor onnan kilépve ugyanúgy vétkezünk, Ferenc pápa így válaszolt: „Nem szabad kételkedni abban, elmenjünk-e a templomba, akkor sem, ha újra és újra hibázunk, bűnösök maradunk. Úgy kell Isten elé állnunk, amilyenek vagyunk, smink nélkül, ahogy Isten elé is smink nélkül állunk. Ha azért megyünk el, hogy jó embernek látsszunk, annak nincs értelme. Ha azért megyünk el, mert tetszik a zene, mert ott jól érezzük magunkat, akkor sincs értelme. Annak van értelme, ha belépve a templomba ezt tudom mondani: »Itt vagyok, Uram. Szeretsz engem, én pedig bűnös vagyok. Könyörülj rajtunk!« És akkor Isten úgy dolgozza meg a szívünket, mint a fazekas az agyagot, és szeretete elfoglalja önzésünk helyét.”
Nehéz viszont arra a kérdésre válaszolni – vallotta meg –, hogy miért szenved olyan sok ember a világban. „Ki tud erre válaszolni? Senki – állapította meg a pápa. – Olyan kérdések ezek, amelyekre nincs emberi válasz, csak isteni.” Az egyetlen dolog, amit tudunk, hogy Isten célja „a gyógyítás – Isten mindig gyógyít – és az élet… Isten azokban a nehéz helyzetekben, amelyekbe kiskorunk óta kerülünk, mindig gyógyítani akar, életet akar vinni oda, ahol halál van”.
A pápa végül egy asszonyhoz fordult vigasztaló szavakkal, aki egy családias gyermekotthonra bízta gyermekét: „Vannak, akik elítélnek, mert nem vagyok jó anya. Én viszont azt hiszem, a lányom jól van, és helyesen döntöttem, azért is, mert gyakran találkozunk” – írta. „Egyet­értek veled, hogy bizonyos nehéz helyzetekben segítség lehet, ha másra bízzuk a gyermeket… A fontos az, hogy mindent szeretetből tegyünk, gondoskodásból, nagy tisztelettel. Értem, hogy gyakran érzed magad egyedül. Azt tanácsolom, ne zárkózz magadba, keresd a keresztények közösségének társaságát: Jézus azért jött, hogy új családot alakítson ki, az ő családját, ahol senki nincs egyedül, és ahol mindannyian testvérek vagyunk.”
„Olykor – tette hozzá – a testvérek közössége éppen így segít nekünk. Egymásra bízzuk magunkat. Nem csak a gyerekeket. Ha valakinek szívfájdalma van, rábízza a barátjára, és kiszabadul a szívéből a fájdalom… És ez, hogy testvériesen egymásra bízzuk magunkat, nagyon szép, ezt Jézus hagyta örökségül nekünk.”

Forrás: Avvenire.it
Fordította: Thullner Zsuzsanna

Az egyházak szerepe a romák integrációjában

Az egyházak szerepe a romák integrációjában

Fotó: Lambert Attila

 

Ellen Bos, az Andrássy-egyetem rektorhelyettese köszöntőjében elmondta, hogy ez a konferencia egy többéves rendezvénysorozat záró­eseménye. A szervezők célja az volt, hogy elősegítsék Magyarország legfontosabb társadalompolitikai kihívásának megoldását, támogatva a szakemberek, a politikusok és a civil társadalom párbeszédét.
Fixl Renáta, a Hanns Seidel Alapítvány képviselője megnyitóbeszédében arra emlékeztetett, hogy a rendezvénysorozatot 2014-ben indították a roma kisebbség társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében.
Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője felszólalását egy történettel kezdte. Egy roma gyerek odament egy paphoz, és megkérdezte: „Atya, mit vétettem, hogy az Isten cigánynak teremtett engem?” Sok cigány ember úgy érzi, hogy származása bélyeg, amelyet nem tud lemosni, s roma mivoltát hátrányként, szenvedésként, veszteségként éli meg. Pedig minden ember Isten képmása, mindenki a teremtő emlékműve. Egy másik történet szerint egy albérletben lakó roma fiatalember karácsonykor egyedül volt, mert nem tudott hazamenni. Az egyik keresztény közösségben egy asszony úgy gondolta, meghívja őt a saját családjához. A fiú nagy izgalommal készült, nem tudta, hogyan fogadják majd. Félelmei azonnal elmúltak, amikor látta, milyen nagy szeretettel veszik körül. A vendégség végén a házból kilépve azt érezte, hogy minden régi seb és megbélyegzettség hirtelen semmivé vált. A kereszténység mindenkinek – így a romáknak is – Istent és a felebarát szeretetét kínálja fel.
Mindenki úgy tud egész emberré válni, ha nem kell szégyellnie a gyökereit. A romák keresztény integrációja, felzárkóztatása három oszlopon nyugszik: ez az oktatás, a munkahelyteremtés és a szív, vagyis az evangélium átadása.
Magyarország legszegényebb részei azok a területek, ahol a cigányság él – mutatott rá a püspök. – Romának születni annyit jelent, hogy valaki a nyomorba és a kilátástalanságba születik. Létszámuk rohamosan nő, így helyzetük egyre nagyobb problémát jelent. Nagy részük munkanélküli, kétharmaduk krónikus betegségben szenved.
Székely János hangsúlyozta: az Egyház hatszáz éve foglalkozik a cigányság problémáival. Magyarországon minden egyházmegyében vannak romapasztorációs referensek. A magyar Egyház számára a papság és a hitoktatók képzése is fontos – minden kispap tanul romológiát a szemináriumokban. A Boldog Ceferino Intézet – amelyet az MKPK hozott létre – cigány vezetőket képez. A romapasztorációs munkatársak feladata elsődlegesen a közösségszervezés. Ennek első helyszíne az otthon, hiszen a romák nehezen indulnak el a templomba. A romapasztoráció alapja, hogy vegyes – cigány és nem cigány – csoportok működjenek mindenhol. Természetesen szükség van olyan alkalmakra is, amikor csak ők vannak jelen, amikor a maguk módján tudják átélni a hit ajándékait. A Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség egy harminckilenc közösségi házat összefogó hálózat, amely abban segít, hogy minden roma fiatal elvégezze a nyolc osztályt. „A romapasztorációnak ugyanakkor az az elsődleges feladata, hogy átadja Krisztust, mert a cigányság legnagyobb esélye Jézus Krisztus” – zárta előadását a szombathelyi megyéspüspök.
Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita előadásában azt emelte ki, hogy minden görögkatolikus egyházmegyében vannak cigánypasztorációs központok: így Hodászon, Rakacán és Hajdúdorogon is. Sója Miklós (1912–1996) – aki Hodászon volt lelkipásztor – munkássága azért kiemelkedő, mert a hit, az oktatás és a munka hármasságára épülő pasztorációja a későbbiekben mintává vált. Hodászon épült meg Európa első cigány temploma; Sója Miklós fordította le cigány nyelvre Aranyszájú Szent János liturgiáját.
A Görögkatolikus Egyház minden esztendőben tart cigánybúcsút Máriapócson, valamint Hodászon, Kántorjánosiban, Tuzsér községben és Máriapócson cigánypasztorációs intézményeket működtet. A romák oktatását szolgálja a szolnoki Szent Tamás-iskola, a nyíregyházi Huszár-telepen működő Sója Miklós-iskola, valamint a homrogdi Szent Gergely- és a rakacaszendi Szent Miklós-iskola. A romák integrálásában lényeges a karitatív tevékenység és a szociális földprogram is, de a legfontosabb mégis a személyes kapcsolat.
Farkas Anikó a Magyarországi Református Egyház romapasztorációját bemutatva elmondta, hogy a reformátusok már az 1567-es debreceni zsinat óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Stratégiájuk alapja a megbékélés, az egészség, a reménység, a gyülekezeti cigánymisszió, a bibliaórák és a közösségépítés.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának elnök-püspöke a Szentírást idézte: „Mert ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját testében” (Ef 2,14).
A romák Isten elől elrejtettek. Napjainkra a szegénység, a cigányság és az áldástól megfosztottság összekapcsolódott. Az Evangélikus Egyház a szociális és a missziós munka mellett az oktatásra is nagy hangsúlyt helyez.
Pataky Albert az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége részéről azt emelte ki, hogy a többségi társadalom előítéleteit is le kell bontani. Sörös Iván, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekesély Főosztályának vezetője a társadalmi felzárkóztatás gyakorlatát ismertetve a Biztos Kezdet Gyerekház szolgálatról elmondta, ezekben az intézményekben a három év alatti gyermekek és szüleik kapnak segítséget, a tanodaprogram pedig a társadalom perifériáján élő gyermekeket célozza meg. A tanoda több mint iskola, mert a közösségépítésre, a kultúraszervezésre és a szociális segítségnyújtásra is lehetőséget biztosít.
Maria Macher a berlini Simeon Dia­kónia munkájáról szólt. Elmondta: Berlin Neukölln negyedében sok hátrányos helyzetű él. A Stadtteilmütter programmal elsősorban az anyákat igyekeznek megszólítani, így próbálják javítani a gyerekek tanulási esélyeit.
Manuela Horvath a Kismartoni (Eisenstadt) Egyházmegye romapasztorációs tevékenységét ismertetve az emlékezetkultúra fontosságára hívta fel a figyelmet.
Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár azt emelte ki, hogy napjainkban tizenegy roma szakkollégium működik Magyarországon. Tavasszal megalakul egy szakkollégiumi tanács, amelynek feladata az intézmények minősítése, s ezáltal a minél magasabb szintű munka biztosítása lesz.
A konferencia délutáni részében bemutatkoztak a magyarországi roma szakkollégiumok, többek között a budapesti Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium; a debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium, valamint a miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium is.
Az intézmények hallgatói és vezetői tevékenységüket ismertetve hangsúlyozták, hogy az ösztöndíjak, a nyelvtanulás lehetősége és a képességek fejlesztése a hallgatók tanulását és társadalmi szerepvállalását segítik. A közösségi szolgálat, a kutatás, a tudományos munka támogatása és az egyéni fejlesztés mellett az is fontos, hogy a diákok részt vegyenek a középiskolások mentorálásában. A „keresztény roma szakkollégium” azt jelenti, hogy ezekben az intézményekben keresztény elköteleződésű, erős identitással rendelkező fiatalok magas szakmai tevékenységet folytatnak egy élő közösségben. Céljuk egy keresztény roma értelmiségi réteg kialakítása.
A rendezvény a Donau-Institut, az Internationales und Interuniversitäres Netzwerk Politische Kommunikation, valamint a Hanns Seidel Alapítvány szervezésében valósult meg.

Szentmise a családokért Nagyváradon

Szentmise a családokért Nagyváradon

A Házasság Hete végén, február 17-én Tóth ­Attila ­Levente tasnádszántói plébános vezetésével a Kett pedagógiai módszer segítségével zajlott a lelki felkészülés a várad-újvárosi egyházközségben. A programsorozatot lezáró szentmisét február 18-án délelőtt tartották a Szent László-templomban.
Bevezetőjében Pék ­Sándor plébános úgy fogalmazott: a Házasság Hete az elköteleződés ünneplése. Prédikációjában Kovács F. Zsolt abból indult ki, hogy gyermekkorunkban egyszerűnek tűnik minden: megtanuljuk a paptól, hogy Isten gyermekei vagyunk, a szüleink szeretnek minket, és bizonyos szabályok betartására nevelnek. Szeretjük és tiszteljük őket, s a hittanórákon elsajátítjuk hitünk alapelveit. „Ráébredünk arra, hogy vannak bűnök, és létezik a tízparancsolat, s talán azt is gondoljuk, hogy ha minden egyes parancsolathoz hozzárendelünk tíz bűnt, akkor csupán száz bűn van a világon. Aztán telnek-múlnak az évek, s mikor elszakadunk a szülői otthontól, egy másik világba csöppenünk: ráeszmélünk arra, hogy sajnos sokkal több a bűn, nem minden az, aminek látszik, és ami ma igaz, egyáltalán nem biztos, hogy holnap is az.”
„Gazdasági válságok, politikai okok vagy az elvándorlás veszélyeztetik leginkább a házasságot, de nem csupán ezek. Talán meg sem tudjuk fogalmazni, hogy mi minden – mondta Kovács F. Zsolt. – Elég, ha elképzelünk egy egyszerű jelenetet: egy családban a feleség mindennap elkészíti a vacsorát, a gyermekek a szobáikban tanulnak, a férj is hazatér a munkából, fáradt, nincs kedve semmihez, ezért inkább visszavonul, lefekszik aludni. És ez így megy sok-sok napon át. Tulajdonképpen egyikőjük sem követ el bűnt, senki sem sértette meg szándékosan a másikat, mégis érződik, hogy valami nincs rendben a családban, hiszen nem beszél egymással a férj és a feleség. Néha kell egy külső impulzus, és ilyen mozgatóerő lehet a mindennap kimondott igen, hogy »veled akarom leélni az életem«. Hagyjuk meg magunkat magunknak, éljük a belső természetünkből fakadó életünket, azokat az örömöket és vágyakat, melyeket Isten kódolt belénk, és engedjük, hogy ez a természetes gördülékenység vigyen előre bennünket és házastársunkat a jó és a boldogság felé!” – fogalmazott prédikációjában Kovács F. Zsolt püspöki irodaigazgató.

Forrás és fotó: Nagyváradi Egyházmegye

Melyik a világ legnagyobb keresztény temploma?

Melyik a világ legnagyobb keresztény temploma?

A rekordok könyvében szereplő adat azonban csak akkor igaz, ha az épület alapterületébe a hozzá kapcsolódó kápolnákat és kiszolgáló létesítményeket is beleszámoljuk. Az egész komplexum, amely magában foglalja a plébániát, az oszlopsort és a nyitott kápolnákat, valamint az egyházi személyek elszállásolására szolgáló villát is, harmincezer négyzetméteres. A körülbelül tizennyolcezer hívő befogadására alkalmas templom alapterülete azonban csak 7989 négyzetméter.
Ez eltörpülni látszik a csaknem hatvanezres befogadóképességű és 15 160 négyzetméter alapterületű Szent Péter-bazilika mellett. Bár az is igaz, hogy ha az épületkomplexum egészének alapterületét nézzük, akkor a vatikáni bazilika a második helyre szorul a maga 21 095 négyzetméterével.
A Miasszonyunk, a Béke Királynője-bazilika alapkövét II. János Pál pápa tette le 1985. augusztus 10-én, és 1990. szeptember 10-én ő szentelte fel a yamoussoukrói főtemplomot. Félix Houphout-Boigny, a független Elefántcsontpart első elnöke rendelte el az építkezést, de a gazdasági nehézségekkel küzdő országban a rendkívül drága beruházás megítélése visszás volt. A pápa úgy határozott, csak akkor szenteli fel a templomot, ha egy kórházat is építenek mellé, amely végül 2014-ben készült el.
Az elefántcsontparti bazilika építésze, a libanoni Pierre Fakhoury szeme előtt alkotás közben biztosan ott lebegett a Szent Péter-bazilika képe. Úgy tervezte meg az épületet, hogy a kupola valamivel alacsonyabb legyen, mint a vatikáni bazilikáé (amely 136 méterével a világ legmagasabb kupolája), azonban a tetején egy nagyobb keresztet helyezett el, így a yamoussoukrói székesegyház mégis magasabb lett, 158 méter.
A belső tér is sok hasonlóságot mutat a Szent Péter-bazilikáéval. A szentélynél elhelyezett, négy oszlopon álló baldachin nem másolata a vatikáninak, de mindenképpen az ihlette.
S végül miért lett maga a templom sokkal kisebb, mint a Szent Péter-bazilika? Az ok meglehetősen egyszerű: Elefántcsontpart lakosságának kevesebb mint negyven százaléka keresztény, és nem egészen tizenkét százaléka katolikus. A székesegyházban végzett szertartásokon rendszerint csak néhány százan vesznek részt.

Forrás és fotó: Aleteia.org
Fordította: Szalontai Anikó

Újjáépítik a norciai Szent Benedek-bazilikát

Újjáépítik a norciai Szent Benedek-bazilikát

Fotó: Vatican News

 

A megállapodást Paola De Micheli képviselő, a 2016-os földrengés újjáépítési munkálataiért felelős kormánybiztos; Carla Di Francesco építész, a kulturális örökség minisztériumának főtitkára; Catiuscia ­Marini, Umbria regionális tanácsának elnöke; Renato ­Boccardo spoleto-norciai érsek és ­Nicola Alemanno, Norcia polgármestere látta el kézjegyével.
Mint ismeretes, 2016 őszén több földrengés pusztított Olasz­ország középső részén, és az október 30-i földmozgás következtében összedőlt a norciai Szent Benedek-bazilika. Európa fővédőszentjének szülővárosában, az egykori Nursiában álló román kori templom az ország, sőt egész Európa egyik szimbóluma, így érthető, hogy az illetékesek mielőbb szeretnék helyreállítani az épületet.
Renato Boccardo érsek az aláírást követően így kommentálta az eseményt: „A mai nap kivételes jelentőséggel bír a 2016-os földrengés során súlyos károkat szenvedett Norcia számára. Ez az egyezmény jel a térség művészeti-történeti örökségének helyreállítása szempontjából. Különösen fontos üzenet az itt élő lakosság számára, amely elvesztette lakóházait, mégsem hagyta el a szülőföldjét, hanem arra vár, hogy újra megszokott életét élhesse. A bazilika újjáépítésének elindítása ösztönző erő a többi rekonstrukciós munkához is, de főként az itt élő emberek és a helyi közösségek belső életének újjáépítése szempontjából lényeges. Munkánkban segít bennünket Szent Benedeknek, az európai művelődés nagy építőmeste­rének üzenete, amely az együttműködés, a befogadás, a szolidaritás, az egység, a civilizáció és a hűség fontosságáról szól.”
Antonio Paolucci művészettörténész, az olasz kulturális örökség volt minisztere és a Vatikáni Múzeum egykori igazgatója kapott megbízást arra, hogy művészeti-szakmai szempontból irányítsa a rekonstrukciót, hasznosítva azt a tapasztalatát, amelyre 1997-ben tett szert, az ugyancsak földrengés által megrongált Assisi Szent Ferenc-bazilika felújítása során.

2 / 40123...Utolsó