Embertárs

Tűz ütött ki Budapest egyik legnagyobb templomában

Tűz ütött ki Budapest egyik legnagyobb templomában

A budapesti Lehel téri ­Árpád-házi Szent Margit-templom kerti tárolója február 23-án, hajnali három óra után lángra kapott, és a tűz később átterjedt a templom tetőszerkezetére is.
A tűzoltóság szakszerű közbelépésének köszönhetően sikerült idejében megfékezni a lángokat, így személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár azonban jelentős – tájékoztatta a sajtót Monostori László, a Lehel téri templom plébániai kormányzója.
Mivel ugyanaznap éjszaka ismeretlenek behatoltak három, a templom kertjében parkoló gépkocsiba, továbbá a templomkert temetőjében is vandalizmusra utaló jeleket találtak, ezért a tűzeset kapcsán is joggal merül fel az idegenkezűség gyanúja. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az üggyel kapcsolatban.
Monostori László elmondta, hogy hajnali négy órakor ébresztették a rendőrök a hírrel. Azonnal megkezdték a kár felmérését, és fél hétre be is fejezték a munkát, így a hét órai szentmisére már ki tudták nyitni a templomot.
„A tűz eloltása után alaposan átszellőztettük az épületet. A reggeli szentmisén – amelyet kilenc órakor közvetített a Mária Rádió – több mint ötvenen adtunk hálát a Jóistennek, hogy megóvott minket a nagyobb bajtól, és együtt imádkoztunk a tettesek jó útra téréséért. Templomunk továbbra is egész nap nyitva áll, és várja minden jó szándékú ember látogatását. A füstszag még érezhető, ezért híveink megértését kérjük” – tette hozzá szerkesztőségünk kérdésére Monostori László, a hívek imáit kérve.

Forrás és fotó: Árpád-házi Szent Margit Plébánia

Ferenc pápa sürgető felhívása a szíriai békéért

Ferenc pápa sürgető felhívása a szíriai békéért

Február 25-én, vasárnap délben Ferenc pápa az Angelus elimádkozása után sürgető felhívást tett közzé a szíriai békéért, különösen a háború sújtotta Kelet-Gútában kialakult humanitáriuskatasztrófa-helyzetre való tekintettel.

A Szentatya üzenete így hangzott: „Kedves testvéreim, ezekben a napokban gyakran gondolok a szeretett és sokat szenvedett Szíriára, ahol fokozódott a háború, különösen Kelet-Gútában. Ez a februári hónap hozta az egyik legvéresebb összecsapást a hét éve tartó konfliktus során: százak, ezrek haltak meg a polgári lakosságból, kisgyermekek, asszonyok, öregek; kórházakat bombáztak; az emberek nem jutnak élelemhez… Testvéreim, mindez embertelen! A rosszat nem lehet újabb rosszal legyőzni. És a háború rossz. Ezért sürgető felhívást teszek közzé annak érdekében, hogy azonnal vessenek véget az erőszaknak, engedjék be a humanitárius segélyeket – élelmet és gyógyszert –, és evakuálják a sebesülteket és a betegeket. Imádkozzunk közösen Istenhez, hogy ez késedelem nélkül megvalósuljon!”
Szavait rövid csend követte, majd Ferenc pápa a Szent Péter téren állókkal elimádkozta az Üdvözlégy Mária kezdetű imádságot.
Több mint ötszáz civil halt meg, amióta a szíriai kormányerők nyolc napja elkezdték a Damaszkuszhoz közeli Kelet-Gúta bombázását. Az áldozatok között legalább százhúsz gyerek is van.
Az ENSZ BT február 24-én, szombat este egyhangúlag harmincnapos tűzszünetet szavazott meg, hogy a segélyszállítmányok eljuthassanak az ostromlott térségbe. Ennek ellenére továbbra is harcokról érkeznek hírek a 2013 óta ostromlott négyszázezer lakosú Kelet-Gútából.
António Guterres ENSZ-főtitkár szerdán felszólította a feleket, hogy vessenek véget a „földi pokolnak”: azonnal szüntessék be a harci cselekményeket a térségben.
Szíriában több mint 13,1 millió polgári személy szorul jelenleg humanitárius segélyre, közülük 6,14 millióan belső menekültek.
A háború hét éve alatt több mint háromszáznegyvenezren haltak meg.

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás és fotó: Vatican News

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Pócspetriben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Pócspetriben

Az áldozatokról nem szabad megfeledkezni. Beszélni kell az igazságról, amely legyőzi az igazságtalanságot – hangsúlyozta beszédében Palánki Ferenc. – Ha emlékezünk, akkor van esély arra, hogy a történelem e sötét korszaka nem ismétlődik meg. Emlékezéseinkben a múltat őrizzük, amely a jövőt is jelenti számunkra.
A Máriapócs közelében fekvő nyírségi település, Pócspetri hatvankilenc évvel ez­előtt történelmi események színhelye volt: a római katolikus templom mellett álló egykori Irinyi-kúriában, az akkori községházán olyan tragédia történt, amelynek következményeit évtizedeken át viselték a településen élők. 1948. június 3-án este, a Jézus Szíve-litániát követően a falu lakói, mintegy ötszázan, a templomból a községháza elé indultak, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a katolikus iskola államosítása ellen. Felháborodva vonultak be a kúria udvarára, ahol éppen ülésezett a képviselő-testület, hogy döntést hozzon az iskola ügyében.
A feszült helyzetben az őrt álló két rendőr riasztólövést adott le. Közvilágítás híján a sötétségben lökdösődés kezdődött, és véletlenül elsült az egyikük fegyvere, amely máig tisztázatlan körülmények között halálosan megsebesítette a másik rendőrt. Ezzel kezdetét vette Pócspetri kálváriája – a megszállás, kihallgatás, megfélemlítés, meghurcolás.
Asztalos János plébánost kegyetlenül megkínozták a budapesti Andrássy út 60.-ban. A kikényszerített vallomások alapján őt és Királyfalvi (Kremper) Miklós községi írnokot elkövetőként ítélték el, további két embert pedig fegyverrejtegetés vádjában mondott bűnösnek a rögtönítélő bíróság. A fiatal írnokot és a falu papját halálra ítélték; a plébános büntetését később életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták. Királyfalvi Miklóst az ítélethirdetést követően felakasztották, és jeltelen sírban földelték el, a rákoskeresztúri temető 298. parcellájában.
Földi maradványait 2017. július 8-án temették el méltó módon a szülőfalujában. Az ünnepi szentmisét a helyi római katolikus templomban Veres András püspök, a falu szülötte mutatta be.
A február 23-i megemlékezésen a szentmisét követően a közjogi és az egyházi méltóságok tiszteletüket fejezték ki Asztalos János plébános emléktáblájánál. Az eseményen részt vett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Segítsük a nélkülözőket nagyböjtben is!

Segítsük a nélkülözőket nagyböjtben is!

Fotó: O. Jakócs Péter / Győri Egyházmegye

 

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre. A körlevelet február 25-én, nagyböjt második vasárnapján minden szentmisén felolvasták.

Kedves Testvérek!
A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” (nagyböjti III. prefáció).
A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban.
Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére elvitték magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.
Régi böjti hagyomány volt az Egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Ezeket a példákat követve kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat, és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.
A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is közvetítenek, a gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét viszik a nélkülöző családokba. Ferenc pápa idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket: „Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól, és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, ha az adakozás valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ezzel kapcsolatban felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: »mert javatokra válik« (2Kor 8,10).
Különösen igaz ez a nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházak és népek javára. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is, minden segítséget kérő testvérünkkel szemben is arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a gondviselés részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogy ne gondoskodna legközelebb az én szükségemről is ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?” Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétközna­pokon, március 4-től 11-ig.
Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük, és legalább 1 kilogrammnyi adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Telefonos adományvonalon keresztül is bekapcsolódhatunk a karitász segítőmunkájába. Ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
„1% segítség, 100% szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Az ördög fél Pio atyától

Az ördög fél Pio atyától

Piero Catalano, a Reggio Calabria-Bovai Főegyházmegye ördögűzője Gabriele Amorthnál „tanulta a szakmát”. Munka közben gyakran hívja segítségül Pio atyát, akit a gonosz egyszerűen csak „szakállas embernek” hív, vagy polgári nevén Francesco Forgioneként említ.
Piero Catalano egy, az interneten terjedő szellemidéző játék, a Charlie Charlie kihívás miatt került a média figyelmének középpontjába: ő volt a vezetője annak a tanácskozásnak, amelyet egy Reggio Calabria-i iskolában tartottak, hogy megvitassák az ehhez hasonló horrorjátékok veszélyeit.
Piero Catalano önkéntesként kezdte a munkáját a Fokoláre mozgalom fiataljai között, a Gen közösségben. 1988-ban szentelték pappá. Jelenleg a Nepomuki Szent János és Néri Szent Fülöp-templom plébánosa a calabriai Arangeában. Tizennyolc éves kora óta érdeklődik az ördögűzés iránt: először a szabadító imát gyakorolta rendszeresen, majd évekig Gabriele Amorth-nál tanult, akinek lelki gyermeke lett. Catalanót három éve nevezték ki ördögűzővé.
Irodájában megtalálható számos szent ereklyéje, melyeket az ördögűzés során használ. Legtöbbször Pio atyát szokta segítségül hívni, akit különösen kedvel. A szent gyakran meg is jelenik az ­ördögűzés során. „A megszállott ember félni kezd, és azt kiáltozza, hogy itt egy szakállas alak – avat be munkájába ­Catalano. – Ilyenkor meg szoktam kérdezni: »Lehet, hogy ez a szakállas ember Pio atya?« A démon rögtön válaszol: »Nem, ő Francesco For­gione.« Az ördög még Pio atya nevének kimondásától is fél.”
Catalano szerint a gonosz jelenlétét, a megszállottságot vagy a zaklatást a démon tipikus reakciói alapján lehet felismerni: „Erre utal például, hogy ha ráteszem a kezem az illető ember fejére, ő elrántja azt, vagy nagyon hideg lesz a bőre, esetleg öklendezik, hány­ingere van és hasonlók. Ha ördögi jelenlét nem tapasztalható, akkor csak a szabadító imát mondom el.”
„A démon mindet megtesz annak érdekében, hogy megkísértse az ördögűzőt – mondja Catalano. – Egyszer azt kérdezte tőlem, mennyi pénzért állok át az ő oldalára. Erre nevetni kezdtem, mivel a szegénységre esküdtem fel. Még a temetésemre sem tettem félre, mindent megosztok a szegényekkel. Az ördög azt válaszolta, hogy rögtön véget vet az életemnek. Én pedig azt feleltem neki: nem tud, mivel én Jézushoz tartozom.”

Forrás és fotó: Aleteia.com
Fordította: Benke Zsuzsa

Orvosmisszió a Szűzanya áldásával

Orvosmisszió a Szűzanya áldásával

Fotó: Merényi Zita

 

Előadásának első részében a professzor az idegsebészet és a misztika kapcsolatáról beszélt. Hétköznapi misztikának nevezte azt a mély, szemlélődő imádságot, amely által mindnyájan misztikussá válhatunk, eljuthatunk a legmélyebb valóságunkba, átélve a közvetlen isten­tapasztalatot, ami rendkívüli módon megerősíti az ember hitét. Erről orvosi kongresszusokon is tanúságot tesz, mert állítja, ez az igaz­ság. A Jóisten a munkatársa, ő sugallja neki az ötleteket. Eddigi munkás­sága során többször is megtapasztalta az ima erejét a gyógyításban – vallja.
A misztika erős istentapasztalat, „egyfajta találkozás a bennünk élő szentháromságos egy Istennel, különösen Jézussal, hiszen ő a megtestesült isteni személy, aki a legközelebb áll hozzánk” – mondta Csókay András. Hozzátette: Ugyanilyen találkozás történhet azonban a misztika világában Szűz Máriával, a szentekkel, de az örökkévalóságba költözött szeretteinkkel is, akik már Isten látásának közegébe kerülhettek. A nemzetközi hírű idegsebész tanúsága szerint éppen ez a legmélyebb énünkben való találkozás juttathat el minket a legigazabb valóság megismerésére, amely nem más, mint ­Isten és az ő szeretete, igazsága, irgalma.
A professzor Jézust idézte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Ezért nekünk, keresztényeknek nagyon jó utunk van, de el kell indulnunk befelé, s ez nehéz. Tanulni kell, gyakorolni, és bátorság is kell ehhez, mert szembe fognak jönni velünk a „sötét” dolgaink is, miközben énünk mélye felé haladunk. Találkozunk a kis egónkkal, ami ­„kívánságaiban és vágyaiban” egy­aránt önző. De ki kell tartani csendben és imádságban, keresztülverekedve magunkat ezen a sötét rétegünkön, hogy megérkezzünk a legmélyebb valóságunkba, ahol esélyünk van a találkozásra. Ha azonban megijedünk attól, hogy milyen bűnös erők laknak bennünk, és visszafordulunk létezésünk felületére, akkor kimenekülünk ugyan a sötét hajlamainkkal való szembesülésből, de nem jutunk beljebb.
A professzor a szenvedés teremtő erejéről is beszélt, Szent Pál apostolt idézve: „Erőnk az erőtlenségben van.” Felidézte, hogy tízéves Marci fia 2014. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén egy váratlanul rátört epilepsziás rohamában belefulladt a család kertjében lévő medence 20-25 centiméteres vizébe.
A tragédia után feleségével együtt a senki földjén érezték magukat; akarattal, értelemmel tudták, hogy Krisztus segíteni fog, de ezt sokáig nem érezték a szívükben. Fokozatosan jutottak el odáig, hogy ki tudták mondani: Nem tudom, Uram, hogy ez miért történt, de azt igen, hogy te szeretsz minket. S ha a tragédiát érzelmileg is elfogadjuk, akkor az Jézussal drámává szelídül. Megtapasztalták ezt a feleségével, és a hit magasabb fokára jutottak, misztikus tapasztalatokat éltek át. Csókay András hallotta, hogy a kis Marci az örök életből azt mondja neki: „Nyugodj meg, apu, Krisztus ölébe hullottam.” Máskor pedig a lelkében élő Krisztus így szólt hozzá: „Nem tudod, hogy velünk van?” Az állandó, elmélyült ima révén eljuthatunk a jobb lator helyzetébe, Isten jelen­létébe. Erre a lelkiségre óriási szükség van a misszióban – mondta Csókay András.
Az előadás második részében a nemzetközi hírű idegsebész orvosmissziós munkájáról beszélt. A közel­múltban érkezett haza Afrika legnépesebb országából, Nigériából. A déli országrészben fekvő, többségében keresztények lakta Onitsha városának Szent Borromeóról elnevezett kórházában gyógyított három hétig.
Elmondta, hogy 2016-ban elzarándokolt Međugorjéba, ahová meghívták egy tanúságtételre. Ezt követően megismerkedett egy nigériai pappal, Francis Chiawával, és beszélgetni kezdtek. A közös imádság után egyértelművé vált számára a Szűzanya hívása: szervezzenek egy idegsebészeti missziót Nigériába. Ez meg is történt, és most januárban már harmadik alkalommal járt ott, a szabadsága terhére végzett gyógyító munkát.
Csókay András szavaiból kiderült: az egészségügyi ellátás egész Afrikában tragikus. Nigériában működik egy privát rendszer, amely nagyjából eléri a hazai egészségügy színvonalát, de ide csupán az emberek körülbelül öt százaléka jut be, azok, akik meg tudják fizetni az ellátást. Emellett létezik állami egész­ségügyi rendszer is, amely szintén térítésköteles, olyannyira, hogy még az akut esetek ellátásáért is fizetni kell. A lakosság hetven-nyolcvan százaléka számára ez a rendszer is túlságosan drága, ám aki nem fizeti be előre a letétet, az nem kap ellátást.
A keresztény többségű országokban – így Nigériában is, ahol a keresztények száma a lakosság hatvan százalékát teszi ki, és a Katolikus Egyház nagyon erős – hozzáférhető egy, a Katolikus Egyház által fenntartott kórházi rendszer is, amelyben szintén fizetni kell, de ott nem fordulhat elő, hogy nem jut segítséghez az, akinek orvosra van szüksége. Minden beteget ellátnak, és a kezelés költségét csak utólag próbálják kifizettetni. Afrikában egymilliárd ember él, az idegsebészek száma négyszáznegyvennyolc, míg az ötszázmilliós Európában tízezer.
Csókay professzor sokkoló képeket mutatott vízfejű, agydaganatban szenvedő gyerekekről, a testet súlyosan torzító égési sérülésektől szenvedő fiatalokról, felnőttekről. Elmondta: az orvosmisszióval az a célja, hogy megszervezzen egy olyan nemzetközi idegsebészeti szolgálatot, amely folyamatosan jelen van Afrikában. Egy éve leveleket ír az európai idegsebészeti társaságok elnökeinek, hogy terjesszék ezt a missziós elképzelést. Ha a tízezer európai idegsebész mindegyike adna az életéből évi két-három hetet, akkor ötszáz-hatszáz afrikai kórházban tudnának gyógyító munkát végezni. Jelen pillanatban tíz-tizenöt a jelentkezők száma. Csókay András vezetésével egy folyamatosan működő idegsebészeti szolgálatot igyekeznek létrehozni az Onitsha városát is magában foglaló Anambra megyében, főleg a szegények számára.
A professzor előadásából egyértelműen kiderült, hogy Nigéria a végletek országa. Egyrészt elképesztő méreteket ölt az igazságtalanság, másrészt virágzik a hitélet, a szegénység ellenére is. A kórházban, ahol Csókay professzor dolgozott, minden reggel hatkor szentmisét mutattak be a személyzetnek, vasárnap pedig körmenet volt, amelyen a betegek is részt vettek. A professzor szeretné, ha a Szűzanya áldásával folytatódna az általa megkezdett misszió. Emlékeztetett arra, hogy orvos­kollégájával, a plasztikai sebész Pataki Gergellyel 2002-ben létrehozták a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítványt, amely Kalkuttai Szent Teréz szavainak szellemében végzi küldetését: „Nálam a szeretet cselekvést jelent.”
Mindazok, akiket érdekel a missziós munka, vagy bármilyen módon segíteni szeretnének, a www.cselekves.org honlapon érdeklődhetnek.

„A házastársad Isten üzenete a számodra”

„A házastársad Isten üzenete a számodra”

Fotó: Lambert Attila

 

A szentmisén részt vettek a Házasság Hete idei arcai – Zámbori Soma színművész és felesége, Fazekas Rita. Az ünnepen a korábbi évek Házasság Hete arcai közül is többen jelen voltak. A rendezvénysorozatot lezáró ünnepi szentmisén a családot és a házasságot központba állító lelkiségi mozgalmak képviselői is megjelentek.
Bíró László püspök az ünneplőket köszöntve elmondta, hazánk a család évére, a Katolikus Egyház a dublini családok találkozójára készül. Nem véletlen, hogy a család oly sokszor kerül a figyelem középpontjába, hiszen a kezükben van a jövő. Ez a hét a párbeszéd hete volt, amikor a világnézeti, felekezeti különbségeken túllépve álltunk ki a házasság értékei mellett. „Azokért a házaspá-
rokért is imádkozzunk ma, akik küszködnek, akik nem tudják úgy megélni Krisztus teljes szeretetét, mint ahogyan azt tervezték.”
Bíró László püspök szentbeszédében az olvasmányra utalva – mely Isten és Noé szövetségéről szólt – azt emelte ki, hogy most is egy szövetséget ünneplünk: azt, amelyet Isten az emberrel köt a házasság szentségében. A mai alkalom egyúttal nagyböjt első vasárnapja is. Ferenc pápa hamvazószerdán mindannyiunknak üzent: „Állj meg, nézz és térj vissza!” A házasság hetében megálltunk, kiléptünk egy pillanatra a hétköznapok taposómalmából, azért, hogy önmagunk legyünk. Tettük ezt a házastársunkra, a gyermekünkre és a nagyszülőkre tekintve.
Az MKPK családokért felelős püspöke szentírási helyek magyarázatával folytatta prédikációját. A teremtés és az Újszövetség hajnalán is ott van a házasság. A Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Isten férfinak és nőnek alkotta meg az embert. Ez az első házasságkötés. Isten képmása nem a férfi, hanem a férfi és a nő együtt. Ma ideológiai diktatúrában élünk. XVI. Benedek pápa fogalmazta meg, hogy az egyformaság ideológiája a férfit és a nőt tagadja meg, ez pedig azt jelenti, hogy az ember szembefordul a Teremtővel és önmagával is. Az ember igaz környezete az Isten. XVI. Benedek pápa azt is mondta, hogy minden egyes ember Isten üzenete, logosza. „A házastársad Isten üzenete a számodra.” A két logosz pedig úgy közeledhet egymáshoz, ha dialogosszá válik, azaz párbeszédbe kezdenek egymással.
A következő szentírási hely a második teremtés­elbeszélés, melyben Isten nem alkotja meg rögtön a nőt. „A férfi ott kóvályog a nagyvilágban, nevet ad az állatoknak, ám nem találja meg a társát. Miért nem? – tette fel a kérdést Bíró László püspök. Mert nincs, akivel kommunikáljon.” Isten tehát megalkotja az asszonyt, az igaz társat. Ebben a szövegben azt is olvashatjuk, hogy az ember megszegi Isten parancsát, majd „kötényt aggat maga elé”, azaz eltávolodik a párjától. Ez a kötény egy hasadást szimbolizál: ha az ember szembefordul Istennel, akkor elhidegül a házastársától is. Mert az isten- és az emberkapcsolat összetartozik. „A hit válsága a házasság válságát eredményezi” – mondja XVI. Benedek pápa. Ez igaz, és nekünk az a hivatásunk, hogy visszaállítsuk a házasság méltóságát.
János evangéliuma egy menyegzővel kezdődik – Jézus megmenti az ünnepet, megment egy házasságot. Sok házaspár ünnepli meg a találkozásuk, az eljegyzésük évfordulóját. Ahol ezt már nem ünneplik meg, az a házasság bajban van. Az is fontos, hogy imáinkkal bevonjuk Jézust a házasságba.
Az Efezusiaknak írt levélben olvashatjuk: „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője. De mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek. Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat! (…) Nagy titok ez; én pedig Krisztusról és az egyházról mondom!” (Ef 5,22–25; 32) Az esküvő nem egy szertartás csupán, nem csak egy papír, hanem felette nagy titok. A házasság nem csak két ember ügye, hanem misszió, az az Egyházban az Egyházért köttetik. Szent II. János Pál mondja, hogy a házasság a család evangéliuma. A házasság, a család nem az evangelizáció tárgya, hanem alanya. „Nekünk tovább kell evangelizálnunk, úgy, ahogyan azt ezen a héten is tettük” – fejezte be szentbeszédét Bíró László püspök.

Tudnunk kell, kicsoda az ember

Tudnunk kell, kicsoda az ember

Fotó: Thaler Tamás

 

Életrajzából tudhatjuk, hogy Szabadkán született 1947-ben. Mesélne arról, hogy milyen családi háttérből jött?

– Édesapámék szűkebb hazája Gyergyócsomafalva, édes­­anyáméké pedig Nagy­me­gyer volt. Nagyszüleim hivatalnokként dolgoztak, s mivel az Osztrák–Magyar Monarchiában a hivatalnokokat gyakran helyezték át más településre, ezért családjukkal többször is költözniük kellett. Anyai nagyapám Bácske­resz­t­úron, míg apai nagyapám Budapesten szolgált, ezért született édesanyám Budapesten. Édesapám Brassóban érettségizett, de mivel nagyapámat aljegyzőként áthelyezték Bácskába, ezért Óbecsén kezdett dolgozni. Ő gyógyszerész volt. Szüleim 1933-ban költöztek Szabadkára, itt születtem én, ötödik gyermekként.
Vallásos családban nőttem fel, számomra a mindennapi ima, a vasárnapi miselátogatás természetes volt. A szabadkai Szent Teréz-székesegyháztól három sarokra laktunk, ide jártunk misére, ám ministrálni a ferenceseknél kezdtem. Az általános iskola után beiratkoztam a szabadkai Pauli­numba, vagyis a kisszemináriumba. Érdekes, hogy ez az intézmény 1962. szeptember 1-jén nyílt meg, vagyis egy hónappal megelőzte a II. vatikáni zsinat elindulását. Volt, aki azt mondta, ez meg is látszik rajta, nem feltétlenül pozitív értelemben, hiszen a Pauli­num elöljárói nagyon szigorúak voltak. Ugyanakkor ez az intézmény kiváló munkaerkölcsre nevelte a diákokat, megtanultunk latinul és görögül, alaposan megismertük a dogmatikát, az erkölcstant és természetesen a Szentírást is.

Mikor és miért érlelődött meg Önben, hogy pap lesz?

– Pontszerűen ezt nehezen tudnám meghatározni, inkább egyfajta folyamatról beszélhetek. Az biztos, hogy jövendőbeli hivatásom látható része, a liturgia volt az, ami a leginkább megérintett. Ebben az is szerepet játszott, hogy a szentmise teljesen eltért attól, amit egyébként magam körül az életben láthattam. Ma is azt tartom, hogy a gyerekekhez úgy tudjuk közelebb vinni a liturgiát, ha azt az oldalát mutatjuk meg, amivel egyébként nem találkoznak, ami különbözik a hétköznapi életüktől.

Hittudományi és bölcsészeti tanulmányait Innsbruckban és Kielben végezte. Az természetes, hogy a papi hivatáshoz szükség van teológiai ismeretekre. De miért fordult a filozófia felé?

– Érettségi után letöltöttem a katonai szolgálatot, ezután küldött a püspököm Innsbruckba. A teológiai tantárgyak tanulmányozása előtt a filozófiával kellett behatóan foglalkoznom, ebben az időszakban kedveltem meg és szereztem belőle pápai licenciátust. A teológiai diplomához is kellett keresnem egy témát. A választásom Zakariás próféta látomásaira esett, ebből doktoráltam. Ez a téma azért volt kedves a számomra, mert bár misztikus, ugyanakkor nem kabbalisztikus (a zsidó vallás ezoterikus misztikája – a szerk.). Zakariás látomásának képei visszaköszönnek a Jelenések könyvében is. Végül a filozófiai doktorátust Kiel­ben szereztem meg, ennek témája a német idealizmus egyik jelentős képviselőjének, Johann Gottlieb Fichtének (1762–1814) a munkássága volt.

Kik voltak a mesterei, és miért gondol rájuk vissza szívesen?

– Már Zágrábban számos tanár volt rám hatással. Ebben az időben nagyon sok olyan fiatal oktató tanított itt, akik Fribourgban és Rómában végeztek. Az innnsbrucki teológusok közül kiemelném a jezsuita Arnold Gampert, aki az Ószövetséget tanította. Ő eredetileg egyiptológus volt. A filozófia területéről Emerich Coreth (1919–2006) nevét említeném. Ő a transzcendentális filozófia ismert képviselője volt, ezenkívül Hegel nagy szakértője is. Coreth gondolkodásának kiindulópontja a kérdés volt, szemben Bernard Lonergannal (1904–1984), aki az ítéletet tartotta elsődlegesnek. Az innsbrucki filozófus azonban úgy látta, hogy minden ítéletet megelőz egy kérdés, amely persze előfeltételezi, hogy arra megadható a válasz.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán tanszékvezető professzor. Szívesen tanít? Mit tart fontosnak az oktatásban?

– Szeretek tanítani, mert jó látni, ahogyan az előadások során kibontakozik egy téma. A filozófiatörténetnél az a legfontosabb, hogy térben és időben is el tudjuk helyezni a gondolkodókat. Lényegesnek tartom azt is, hogy a kedves hallgatók a mai elektronizált és manipulált világban felfedezzék az önálló gondolkodás értékét és szépségét. Nem mindig könnyű rávezetni valamire az embereket, de örülök, amikor sikerül. A vizsgáztatásnál is arra szeretném rávenni a hallgatókat, hogy gondolkodjanak. És amikor elhangzik a kulcsszó, akkor már meg is van a jeles osztályzat. Úgy veszem észre, hogy a hallgatók értékelik ezt a felfogást, ezt a különelőadásaim látogatottságán tudom valamelyest lemérni.

Egyik írásának azt a címet adta: A filozófia mint a teológiai gondolkodás előzménye.

– Valamikor régen még nem létezett filozófia, a teológiai tanulmányok előtt a facultas artium keretein belül a logikával és a dialektikával, a grammatikával és a retorikával foglalkoztak a hallgatók. A nyugat-európai teológia – amely a kinyilatkoztatásra épül, és azt vizsgálja behatóan – feltételez bizonyos filozófiai kérdéseket, melyek nem feltétlenül bibliai ihletésűek. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a Jóisten és az Egyház nevében nemcsak tévtanokat nem szabad hirdetni, de butaságokat sem szabad mondani. A teológiának előfeltétele a filozófiai tudás. Ha a kinyilatkoztatás Isten és ember találkozását tárja elénk, vagy­is párbeszéd Isten és ember között, akkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy az ember részéről mit feltételezhetünk, vagyis milyen adottságai vannak annak, akit Isten megszólít. Filozófiai nyelven fogalmazva: az emberben ott van a potentia oboedientialis, vagyis egy képesség arra, hogy befogadja az isteni kinyilatkoztatást. Immanuel Kant ezt úgy fogalmazta meg, hogy minket az érdekel, mit tudhatok, mit kell tennem, és mit remélhetek. Mindez visszavezethető arra, hogy ember vagyok, olyan lény, amely egyedül képes arra, hogy feltegye ezeket a kérdéseket.

Ön gyakorló lelkipásztor is a Táltos utcai Szent Kereszt Templomigazgatóságon. Vajon hogyan lehet kamatoztatni az elvont filozófiai – vagy teológiai – ismereteket a pasztorális területen?

– Miután befejeztem a tanulmányaimat, bizony reszketve mentem be a plébániai hittanosok csoportjába, ahol csupa első elemista várt rám. Kant és Zakariás próféta világából kellett átlépnem az ő világukba, ami nem volt könnyű. A filozófia abban segít, hogy az ember meg tudja fogalmazni a megfelelő kérdéseket. Emellett azt is megtanuljuk, hogy az értelmetlen kérdéseket elhagyjuk. Sokszor kérdezik a papokat, hogy Isten miért engedi megtörténni ezt a sok rosszat. Erre azt szoktam mondani, hogy ha én erre válaszolni tudnék, én lennék a Jóisten. Ugyanakkor ne tessék annyira igyekezni a Jóisten elszámoltatásával, mert azért mi magunk is elkövetünk olykor valami rosszat. A prédikációban is meg kell tudnunk fogalmazni a kérdéseket, s azokra lehetőleg úgy kell válaszolnunk, hogy azzal eligazítást nyújtsunk a híveknek az elkövetkező héten. Kész receptek nincsenek, az Egyház senki helyett nem élheti a keresztény életet, de hátha talál valaki a szavainkban egy olyan gondolatot, amely a segítségére lehet. Az egyik paptársam mondta egyszer, hogy a híveket nem szabad mindig kritizálni. Inkább úgy kell fogalmaznunk: „Látjátok testvérek, azt teszitek ti is, amire az evangélium tanít, vagy legalábbis igyekeztek, hogy képességeitek szerint mindent megtegyetek. A következő héten sem kell mást tennetek, mint kitartani ebben az igyekezetben.”

Ön megújította a Szulik Alapítványt…

– Szulik József (1841–1890) a kalocsai tanítóképzőben tanított, majd Óbecsén lett plébános. Pap költő volt, lefordította Heine, Goethe és Béranger verseit. Alapító tagja volt a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának, a Szent István Akadémia elődjének. Halála után az egyházközség az ő emlékére tett egy alapítványt, amely a szegény iskolás gyermekeket látta el cipővel és tankönyvekkel. Ezt azzal újítottam meg, hogy kiadványaim bevételét azon fiatalok támogatására fordítom, akik hétköznap is hajlandóak felolvasni az óbecsei szentmisén.

 

3 / 40Első...234...Utolsó