A hit és az összefogás gyümölcse

Fotó: Merényi Zita

 

A hálaadás az iskolaközpont és a fenntartó Regnum Christi mozgalom közös ünnepe volt, amelyen részt vett Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg; Andreas Schöggl LC, a Krisztus Légiója Kongregáció főtitkára; Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke; Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár; valamint Juhász Norbert, a Bencés Diákszövetség elnöke.
A jubileumi megemlékezésen Michael August Blume az iskola udvarán megáldotta az intézmény létrejöttét támogatók emléktábláját, majd meghallgatta az óvodások énekét. Az ünnepi szentmisét az iskola dísztermében a gimnáziumi évfolyamok és az intézmény történetében jelentős szerepet vállaló vendégek részvételével tartották meg.
Az apostoli nuncius és az eseményen részt vevő papság által bemutatott mise elején Szabó-Molnár Bálint LC, a Krisztus Légiója Kong­regáció magyarországi vezetője Szent
II. János Pál pápa máig ható üzenetéről beszélt. „Helyezzük Istent az első helyre, tanuljunk meg ünnepelni, és törekedjünk az életszentségre! Napjainkban sem változott a keresztények feladata: hirdetnünk kell az örömhírt, hiszen nem sziget vagyunk, hanem hegyre épített város” – hangsúlyozta Szabó-Molnár Bálint.
Michael August Blume apostoli nuncius a homíliájában arról beszélt, ha szeretnénk megismerni Szent II. János Pál pápa szívét, akkor újra át kell elmélkednünk Szent Pál Rómaiaknak írt levele 5. fejezetét. A lényegét engedjük a gondolataink közé, és fogadjuk be a lelkünkbe ezt az újszövetségi kinyilatkoztatást. A szent pápa első enciklikájának, a Redemptor hominisnak is ez a vezérgondolata, egyúttal ez a Szentatya víziója a hitről és szolgálatának programadó összefoglalása.
Az egyházfő ünnepi igehirdetésének lényege a kegyelem, amely sokakra kiárad. Ez Isten ingyenes szeretetének a titka. Földi utunkon nekünk is bele kell helyezkednünk ebbe a titokba; szeressük egymást, ahogyan Isten is szeret minket! – biztatott a nuncius, majd arról beszélt, hogy Jézus olyan tanítványokat szeretne, akik várakoznak, vágynak rá, és ha eljön, azonnal beengedik őt, mondván: légy velem!
Jézus szolgál minket. Ennyire szeret. Naponta vendégségbe hív az asztalához, és földi utunk végeztével vár minket az országába – zárta beszédét Michael August Blume.
A szentmise után Némethy Kálmán, a Szent II. János Pál Iskolaközpont igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd Andreas Schöggl főtitkár mondott angol nyelvű beszédet, melyben arra hívta fel az intézmény diákjainak figyelmét, hogy a hit és az értelem erejével küzdhetik le a nehézségeket az életben, s így fejlődhetnek a tanulmányok és a vallási élet terén is. Példaként állította eléjük a szent pápát, aki „szenvedélyesen szerette Krisztust, az embereket és a hazáját, ugyanakkor nyitott volt az egész világ felé”.
Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, az iskola mecénása, az intézmény kiváló tanulóit elismerő Semper Altius díj alapítója az iskola történetéhez kapcsolódó anekdotákat elevenített föl beszédében, és hangsúlyozta az erdélyi születésű francia üzletember, a bőkezű és lelkes adományozó Robert Zellinger de Balkany szerepét. „Sokat fáradoztunk, szenvedtünk, hogy ez az iskola létrejöjjön, megmaradjon, és, hála Istennek, sikerült. Köszönet érte!” – fogalmazott a főherceg, akinek az egyik fia a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetese. Beszédében Soltész Miklós államtitkár fölelevenítette Szent II. János Pál pápa alakját. A politikus jelen volt, amikor a Szentatya Árpád-házi Kingát szentté avatta. Mint mondta, „a pápának olyan kisugárzása volt, hogy amikor a mikrofonhoz lépett, úgy tűnt, mintha személyesen hozzám szólna”.
Kívánom, hogy ez az erős jelenlét, hitbeli kisugárzás valósuljon meg minden itt tanuló fiatal életében – zárta szavait az államtitkár. A politikus átadta Némethy Kálmán igazgatónak azt a frissen elkészült könyvet, amelyben a hazai gitáros misék dalait gyűjtötték össze.
Az iskolaközpont jubileumán az igazgató ajándékokat nyújtott át az intézmény történetében fontos szerepet játszó személyeknek, többek közt Michael Duffy LC atyának,
illetve a 2002-ben a Krisztus Légiója Kong­regáció intéz­mény­­fenntartói szerepének kialakításában vele együtt munkálkodó Fináczy Gábornak, Habsburg-Lotha­ringiai Mihály főhercegnek, továbbá Arendt­­né Salacz Na­dine-nak, Arendt Ágos­tonnak, Csízy Dezsőnek és Juditnak, Musch Ernőnek, Kollár Ágnesnek és Maklári Zsófiának, Hegedűs Endrének és Katicának, Sági Júliának és Pluhár Istvánnak, Ozsváth Eszternek és nem utolsósorban Barcsák Mariannának, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetőjének.
Az ünnepségen átadták a hagyományteremtő szándékkal megalapított Hűség díjat a húsz éve az intézményben oktató pedagógusoknak. Az egyik díjazott a legrégebben itt tanító Deák István volt, aki nyolc éven át az intézmény igazgatójaként is tevékenykedett. A kitüntetett pedagógus vastapsot kapott az elismerés átadásakor.
Kihirdették a képzőművészeti, valamint az intézményi induló megkomponálására kiírt pályázatok eredményét is. Az önarcképtől a szel­fiig címmel megrendezett pályázat első helyezettje a gimnazisták közül Hódi Mandula lett, és különdíjat kapott Réffy Domonkos 11. osztályos tanuló.
A jubileumát ünneplő iskola Szent Benedek Iskolaközpont néven 1994. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit két elsős és két ötödikes osztállyal. Az alapító bencés öregdiákok és az alapításban segédkező Kozma Imre atya egy új bencés iskolát szerettek volna létrehozni, ezért az intézmény Szent Benedek nevét vette fel. A lendületes indulás után azonban a bencés öregdiákok a későbbiekben nem tudták fenntartani az iskolát, így a fenntartói jogot 2002-ben átadták a Krisztus Légiója Kongregációjának.
Az iskola 2011-ben költözött át jelenlegi székhelyére, a XI. kerületi Mezőkövesd utcába. Itt indult el a két tanítási nyelvű gimnázium, és itt alapították meg az óvodát is.
A fenntartó engedélyt kért a Szentszék Államtitkárságától, hogy az intézmény fölvehesse Szent II. János Pál pápa nevét, akinek személyisége, szellemisége közel áll a fenntartó rend nevelési elképzeléseihez. Az iskola elsődleges küldetése, hogy a magas színvonalú oktatás mellett a diákokat egész személyiségükben alakítsa, s így érett, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .