Röviden

 

Országjáró

 

Változá–sokk

 

Változá-sokk címmel rendez interaktív konferenciát a Szeged–csanádi Egyházmegyei Családközpont november 16-án, Szegeden, a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.). A rendezvény a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósulhat meg. Az előadók, Szalai Erika, Szásziné Fehérváry Anikó, Szászi Balázs, Zöldy Pál és Bucskóné Lehota Ágota az emberi élet azon szakaszáról beszélnek és vezetnek műhelymunkát, melyet a köznyelv „változó kornak” nevez. További részletek és jelentkezési lehetőség: www.megujulva.hu.

A barokkban megújuló Kalocsa

 

A templom szent hely. Katonakoromban a tövében éltem tizenegy hónapon át, mégsem tehettem be a lábam oda. Egyenruhában a legszigorúbban tiltott cselekedetek közé tartozott. Amikor néha kimenőt kaptam, odapillantottam, ezt senki sem vehette el tőlem. A templom a laktanyán belül is mindennap velem volt. Vagy én a templommal. Egyetlen kerítés választotta el a körleteket az érseki parktól, amelynek elején magasodott, esténként kivilágított számlapjával a két szépséges barokk torony. S én néztem, toronyiránt néztem – a templom kiáradt, s anélkül, hogy küszöbét átléphettem volna, mégis ott voltam. Később aztán, ilyenkor halottak napja táján, felkeresve az ősi családi sírt, az út Kalocsa mellett visz el. A laktanyát már elfeledtem, időközben föl is számolták, de a templom, a székesegyház ott áll, s minden alkalommal betértem fohászra, imára – „hátrafelé”, elhalt, s „előre”, mostani és jövendő enyé meim ért. Az olasz barokk e csodás építményébe Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek társaságában lépek be. Építési területen járunk. Odakint, idebent egyaránt folyik a munka. Évek óta a legátfogóbb felújítást és helyreállítást végzik. A székesegyházzal együtt újulnak meg a környező épületek, s nyeri el néhány éven belül a közrefogott tér barokk szépségét és hangulatát.

Márton Áron püspökről – az interneten

 

Nem túlzás, ha azt állítjuk: ami nincs az interneten, az nem is létezik. A sok kerülendő mellett nagyon sok értékes és hasznos értesülést is meríthetünk ebből a hatalmas információs óceánból. Ugyanakkor számtalanszor tapasztalhatjuk, hogy a világhálóra felkerülnek olyan, homályos eredetű adatok is, melyekről – bár ez rendkívül érdekes – nem tudjuk eldönteni, hogy igazak-e vagy sem. Márton Áron életéről olvasva például azt is megtaláljuk az interneten, hogy Rákosi Mátyás személyesen akadályozta meg bíborosi kinevezését.

A vatikáni megállapodás módosításáról

Az államival azonos módon biztosítják a katolikus egyházi intézmények finanszírozását – ezt tartalmazza a Magyarország és az Apostoli Szentszék közötti korábbi megállapodás módosítása, amelyet október 21-én írt alá Budapesten Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius. Az eseményen részt vett Erdő Péter bíboros is. Semjén Zsolt az ünnepélyes aláírás után kiemelte: a megállapodás kitér az adó egy százalékának kérdésére, a katolikus felsőoktatás és a közgyűjtemények helyzetére.

Újabb katolikus kórházkápolna Budapesten

A katolikus, a református és az evangélikus egyházhoz tartozó hívek mellett más felekezetek tagjainak hitéleti tevékenysége előtt is nyitva áll majd az a kápolna, amelynek létesítéséről együttműködési megállapodást írtak alá október 21-én, Budapesten. A kórházkápolnát a nagy múltra visszatekintő Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet egyik épületének mintegy huszonkét négyzetméteres helyiségéből alakítják ki, a római katolikus egyház teljes körű hozzájárulásával. A szerződést Bodnár Attila, az egészségügyi intézmény főigazgatója és Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek (képünkön) látta el kézjegyével.

Fotó: Cser István

 

Szentimrevárosi búcsú

A Szentimrevárosi Szent Imre Egyházközség a plébánia alapításának kilencvenedik és a templom felszentelésének hetvenötödik évfordulójára emlékezik ezen a hétvégén. A budai búcsú programsorozata november 2-án és 3-án többek között vásári forgataggal, fotókiállítással, előadásokkal várja a helyi híveket és az érdeklődőket. Vasárnap 9.30 órától – operaénekesek közreműködésével – mutatják be Dobos Attila Az ember tragédiája című zenés darabját. Az első nap zárásaként 18 órakor Dékány Sixtus zirci főapát mutat be szentmisét. Vasárnap 11 órától a főpásztori vizitációra érkező Erdő Péter bíboros celebrálja az ünnepi szertartást, amelynek keretében sor kerül a plébánia fiataljainak bérmálkozására is. November 5-én, kedden, Szent Imre herceg napján ugyancsak Erdő Péter mutatja be az esti szentmisét.

Karitászhírek

Adományok a Szigetközben

A júniusi Duna menti árvíz a Szigetközben is komoly károkat okozott. A Katolikus Karitász itt a mezőgazdasági károk enyhítésében segíti a lakosságot összesen tízmillió forint értékben. A Szigetközben száztizenhat, országszerte háromszáz család kap terményadományokat, tavasszal pedig konyhakerti vetőmagot kertjeik újratelepítéséhez. Kríziskamra-intézmény lett a Hársfa-ház 1999. november 5-én avatták fel a Hársfa-ház Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonát és Nappali Ellátóját. Veres András püspök (képünkön) 2010-ben lehetőséget adott a karitásznak, hogy a megüresedett plébániák épületeiben elindítsa

Elhunyt tanárokért és diáktársakért

A korábbi éveknek megfelelően elhunyt tanáraikra és diáktársaikra emlékeznek a ferences öregdiákok. November 6-án, szerdán 14.30 órakor mutat be szentmisét Fr. Ágoston öregdiáktárs a pesti ferenceseknél. (A mise – a hagyományokhoz híven – az első emeleti oratóriumban lesz.) Más egyházi iskolák diákjait is szeretettel várják. Találkozás 14.15 órakor a pesti rendház bejárata előtt (Budapest V., Ferenciek tere).