Az Olvasó írja

Győzött a szolidaritás! – Győzött a szeretet! Mint lelkipásztort nagyon elkeserített, hogy az egészségügy és az oktatás minőségének javítását a betegekkel és a diákokkal akarták – a befizetett magas adókon és járulékokon felül! – megfizettetni.

Hírek

Boldog, aki imádkozik – „Urunk, Istenünk, tekints népünkre, amelyért Krisztus Urunk életét adta. Tekints a magyar nép minden elmúlt és jelen szenvedésére, minden elmúlt és jelen sikerére, mindannyiunk igyekezetére a megújulásért, a kiengesztelődésért, azért, hogy megjobbítsuk saját életünket, s ezzel szebbé tegyük mások életét is.”

A hét szentje

Sevillai Szent Izidor püspök és egyháztanító (Április 4.) – Izidor Sevillában született 560 körül, egy cartagenai nemesi családban, Sevillai Szent Leander öccse volt, s ő is szent lett. Kolostori életmódra nevelték, testvérét, Leandert követően Sevilla püspöke volt, s harminchat évig vezette az egyházmegyét.

A hét szentjei

Urunk születésének hírüladása (Március 31) – (Nagyböjt 5. vasárnapja miatt a mai napon ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepét.)

Kazahsztán

Katolikusok a diktatúra után – Athanasius Schneider, a hírhedt Gulag egyik gyűjtőhelyeként ismert város, Karaganda segédpüspöke nyilatkozatában arról számolt be, hogy az állam elismeri a vallásszabadságot, és a toleranciát mozdítja elő. Feszültséget okoznak azonban prozelitizmusukkal egyes evangélikus csoportok, illetve agresszív iszlám hithirdetők.