Keresztutak országszerte

Szeged – A Szegedi Egyetemi Lelkészség idén is megszervezi a városi keresztutat, amelyre március 17-én, nagyhétfőn kerül sor. A városban immár ötödik alkalommal tartanak ilyen keresztúti ájtatosságot. A tizennégy állomás mindegyike a Szentírás egy-egy szakaszához kötődik, csakúgy, mint a feltámadást jelképező tizenötödik stáció. Az egyes állomásoknál különböző ifjúsági közösségek képviselői – köztük a református egyetemi lelkészség fiataljai – vezetik az elmélkedést. A menet 19 órakor indul a Dóm elől.

Liturgia: A kenyértöréstől a szentmiséig (XLII. rész) – I. Ince pápa levele Gubbio püspökéhez

Szentként tiszteli az egyház I. Ince pápát, aki 401-től 417-ig volt Róma püspöke. Történelmileg nagyon nehéz korban élt, tulajdonképpen ő volt az, aki a római pápa primátusát és a római egyház elsőbbségét rendelkezéseivel is biztosította. Súlyos gondot jelentett Róma városának, hogy Alarich gót király 408-tól ott táborozott, és a város képtelen volt vele szembeszállni. Sőt, a nehéz körülmények miatt még a pogány áldozatbemutatás is visszatért a városba. A végső csapást Róma kifosztása és kemény megadóztatása jelentette.

Homíliavázlat: “Áldott szenvedés”

A virágvasárnapi szentmisében felolvassák vagy éneklik Krisztus szenvedéstörténetét. A szakemberek szerint Jézus életének ez a mozzanata, a passió képezte a kialakuló evangéliumok magvát. A liturgiának, a szentmisének is ez a középpontja, a húsvéti misztérium megjelenítése. Az első misekánonban ezt imádkozzuk: “Megemlékezünk … Krisztus urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybemeneteléről…”