Ipolytölgyes Családias hangulatú, bensőséges fogadáson köszöntötték a Római Katolikus Egyházi Szere ...
Devecser A leg­újabb, devecseri szak­is­ko­lá­val együtt im­már négy­re bő­vült a ka­ri­ta­tív szer ...
Vi­lá­gi lelkipásztori mun­ka­tár­sak kor­sze­rű mis­­szi­ós hoz­zá­ál­lás­sal (2. rész) „Ma­gyar­o ...
„Kül­de­té­sem­nek te­kin­tem a decsi egy­ház­köz­ség ös­­sze­fo­gá­sát és szol­gá­la­tát. Fe­le­sé­ ...
A ma­gyar egy­ház több­fé­le mó­don igyek­szik meg­fe­lel­ni a mai kor lel­ki­pász­to­ri kö­ve­tel­m ...
A megújulás idejeKrisz­tus fel­tá­ma­dá­sa sa­já­tos kont­raszt­ban áll a ke­reszt­tel: a nagy­pén­t ...
A Trilak Festékgyár és a Katolikus Karitász szeptember 29-én közös segélyakciót indít a Felsőzsolca ...
Szeged első katolikus óvodájának jubileuma Az Avar utcai óvoda húsz évvel ezelőtt vált katolikus in ...
135 / 179Első...60120...134135136...Utolsó