A pápa a nevelés sürgető feladatairól

Tanárokhoz, szülőkhöz és diákokhoz – XVI. Benedek pápa levélben fordult egyházmegyéje híveihez, amelyben „a nevelés sürgető feladatával” foglalkozik. A levelet a római egyházmegye katolikus iskoláinak szentelt nap alkalmából írta, és február 23-án a Szent Péter téren, az egybegyűlt, több mint ötvenezer hívő előtt személyesen is bemutatta.

Pápai jelvények

A pápának és a Szentszéknek a XIV. század óta hivatalos jelvénye az egymást átlósan keresztező két kulcs, felettük a tiarával. A jelkép eredetét a Szentírásban találjuk. Máté evangéliumában, amikor Péter apostol megvallja Krisztusnak, hogy az “élő Isten Fiának” tartja, Krisztus így felel neki: “Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.” (Mt 16,16-19)

Tíz mondat az únyi papról

Nem a gumibot csapásai, nem a gennyes gyulladás, nem a fogóval kitépett köröm, s nem is az ezeregyszázhusznöt éjszaka a terror házában és Vácott, csak az a derű számít, mely ezek után átjárta Úny kis templomát, mikor a pléhcsillagos, szomorú falu magasában egyetlen öregasszonynak mondta el a szentbeszédet. Ketten voltak: nénike, létezésünk nagykövete és Miklós, a Jézus küldötte pap.