Kartal–Veczán-díjjal tüntették ki Csókay Károly jezsuita szerzetest

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) miskolci csoportja által szervezett XIII. Miskolci Nemzeti Estélyen, október 17-én idén is megemlékeztek az 1956-os forradalomról, és átadták a Kartal–Veczán-díjat, amelyet évről évre egy, a város közéletében jelentős szerepet játszó, keresztény értékeket képviselő polgárnak ítélnek oda.

Az embereket csak boldoggá kell tenni

Templomszentelés négyszáz év után Kesznyétenben – Szokatlan, hogy egy szentmise bemutatása közben református ének szólaljon meg egy katolikus templomban. Márpedig Kesznyétenben, ebben a Tiszaújvároshoz közeli borsodi községben ez történt az idei missziós vasárnapon, amikor Ternyák Csaba egri érsek felszentelte a község Árpád-házi Szent Erzsébet-templomát és közösségi házát. A falu Lorántffy Zsuzsanna kora óta református település, a korábbi katolikus templom lebontása után építettek itt istenházát a kálvinisták, szentmisét csak az utóbbi évtizedekben, egy magánházban mutattak be.

Kelemen Didák tricentenáriuma

Kalna Zsolt az új minorita tartományfőnök – Négyévente tartanak káptalant, összegző tanácskozást az örökfogadalmas minorita testvérek, amelyen összegzik az előző ciklus eredményeit, majd meghatározzák a következő esztendők feladatait.