József napján emlékeztek a névadóra és az alapítás évfordulójára - Az erkölcs nélküli politikus kész ...
Huszonöt éves a hatályos Egyházi Törvénykönyv - A XIX. század elejétől fogva elfogadottá vált a kont ...
Az Országházban, a mártírsorsú esztergomi főpap születésének évfordulóján, Kühár Ede bencés paptanár ...
Százötven éve hazánkban - A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek tartományának tagjai megk ...
A Badacsony hegy keleti részén, a Klastrom-kút közelében március 30-án Juliusz Janusz érsek, apostol ...
A palota százhuszonöt éves jubileumát a Keresztény Múzeum időszaki kiállítással ünnepli, ennek megny ...
A XIX. századi Ratzinger - „Régen szokásommá vált, hogy a népszerűségre vagy a pillanatnyi sikerre v ...
Százhuszonöt éves az esztergomi prímási palota - „Év évre múlik, és minden pillanat erre a kötelessé ...