Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda tevékenységéről - Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda (ÖKI) a múlt héten megta ...
Hitoktatók lelkinapja Kutason - A kaposvári egyházmegyéhez tartozó segesdi esperesi kerület hitoktat ...
Szalézi szerzetesek a Szentírásról - A Biblia évéhez kapcsolódva a szaléziak a következő Gárdonyi-id ...
Az a hosszú folyamat, amely egy személy életszentségének nyilvános elismeréséhez vezet, el sem kezdő ...
Lektoravatás a Központi Szemináriumban - Hosszú, több éves, Isten és ember közötti párbeszéd eredmén ...
Biblikus konferencia a Sapientia főiskolán - Ami szent, az a világban biztos tájékozódási pontot ad. ...
Kalna Zsolt az új minorita tartományfőnök - Négyévente tartanak káptalant, összegző tanácskozást az ...
Szent Kázmér (Március 4.) - A litván egyház patrónusának emléknapja. A litván és lengyel származású ...